top of page

אחרית הימים

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק א'

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ב

אחרית הימים - דבר (מנהיג אמיתי) לדור - חלק א' 

אחרית הימים - דבר (מנהיג אמיתי) לדור - חלק ב' 

אחרית הימים - דבר (מנהיג אמיתי) לדור - חלק ג' 

אחרית הימים - עם ישראל התורה והגלות (חלק א')

אחרית הימים - עם ישראל התורה והגלות (חלק ב')

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ב' 

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ג' 

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ד' 

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ה' 

אחרית הימים

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק א'

 

מתוך ספרו של הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד
מאמר "אומר אני מעשי למלך" (אותיות א ,ב,ג) (חלק א')
נצטוינו בתורה (בספר דברים פרק כ"ה פסוק יט') למחות את זכר עמלק, עד כדי כך שלא להשאיר אפילו בהמה של עמלק בחיים – דבר שאין לו אח ורע בכל התורה כאלה וצריך להבין.
צריכים אנו כמו כן להבין מה היתה מטרתו של עמלק במלחמתו נגדנו ביציאת מצרים. הרי היינו עבדים במדבר ללא מדינה וארץ משלנו ואם כן מדוע הוא נלחם בנו?
והתשובה היא שעמלק מסמל את זה שעושה דווקא (להכעיס) נגד ה'. שאר אומות העולם אולי עושים גם כן נגד ה' אבל לא כדי להכעיס אלא מתוך תאווה, הנאה, פורקן וכדומה. מה שאין כן עמלק מסמל את זה שיוצא נגד ה' ונגד אלו שעושים רצון ה' – היינו עם  ישראל. חז"ל מלמדים אותנו שבכל הדורות יש עמלקים, אלא שבדורות הקודמים הם היו גויים שגזרו גזרות על היהודים או ניסו להשמידם, אבל בדור האחרון עמלק ונשמות ערב רב יהיו יהודים שיתפסו עמדות מפתח והשפעה על העם היהודי וכך יפיץ את רעיון "האתאיזם" אי האמונה ויכניס ספקות בלב היהודים בענין אמונתם. 
בואו נלמד על הענין הזה לעומק...

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור - חלק ב

 

מתוך ספרו של הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"דמאמר "אומר אני מעשי למלך" (אותיות ד,ה,ו) (חלק ב')בסרטון הבא אנו נראה שכל מה שאמרו חכמינו ז"ל לפני קרוב ל 2000 שנה על המצב באחרית הימים, מתקיים במלואו לעינינו ממש בדורנו זה, וביתר שאת מאשר בדורות הקודמים. המסקנה המתבקשת היא אחת בלבד, אנו ניצבים בימים שנקראים עקבתא דמשיחא. כמו שעקב הוא הקצה והסוף בתחתית גוף האדם, כך ימים אלו הם התחתית והסוף של הימים שכבר צריך להתגלות בהם המשיח.כמובן שאין אנו מדברים כאן על אותם היהודים המסכנים שהוליכו אותם שולל במשך עשרות שנים וחינכו אותם בבתי ספר נגד היהדות וחינכו אותם רק לעשיית קריירה בחיים וכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הכוונה לאלו שהם ראשי המשפיעים ומעצבי דעת הקהל של דורנו, אם זה מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים, שדרנים, זמרים, סופרים, עיתונאים וכדומה שהם הם מעצבי דעת הקהל בדורנו.מה עלינו לעשות בדור כזה יבוא בהמשך בחלק ג' אם ירצה ה'.

אחרית הימים - דבר (מנהיג אמיתי) לדור - חלק א'

 

 

הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד בספרו עקבתא דמשיחא במאמר "דבר לדור" מאיר את עינינו לראות בהשקפה יהודית טהורה ונקייה מדוע למרות שיש לנו מדינה, צבא, ממשלה וכו' וכו'... המצב הביטחוני הגלובלי, המוסרי, הכלכלי וכו'.. הולך ומתדרדר מיום ליום ואנו לא מוצאים את הפתח לצאת מבעיות הקיום הבסיסיות שלנו כאן במדינת ישראל ובגולה.

למרות שהרב וסרמן זצ"ל מתריע על השואה הרבה שנים לפני שהתחילה , הדברים של הרב תקפים ביתר שאת בימינו, כאילו שהרב דיבר לפני למעלה מ-80 שנה במיוחד עבור דורנו.

 

בהרצאה שלפנינו (חלק א') נראה הוכחות והוראות ברורות לחלוטין מי יכול לראוי להיות המנהיג שיתן עצות ויקבל החלטות גורליות עבור העם היושב בציון.

המסקנות חדות וברורות. 

בואו נמצא לדרך...

אחרית הימים - דבר (מנהיג אמיתי) לדור - חלק ב'

 

הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד בספרו עקבתא דמשיחא במאמר "דבר לדור" מאיר את עינינו לראות בהשקפה יהודית טהורה ונקייה מדוע למרות שיש לנו מדינה, צבא, ממשלה וכו' וכו'... המצב הביטחוני הגלובלי, המוסרי, הכלכלי וכו'.. הולך ומתדרדר מיום ליום ואנו לא מוצאים את הפתח לצאת מבעיות הקיום הבסיסיות שלנו כאן במדינת ישראל ובגולה.

למרות שהרב וסרמן זצ"ל מתריע על השואה הרבה שנים לפני שהתחילה , הדברים של הרב תקפים ביתר שאת בימינו, כאילו שהרב דיבר לפני למעלה מ-80 שנה במיוחד עבור דורנו.

 

בהרצאה שלפנינו (חלק ב') נלמד שאי אפשר בשום פנים ואופן להיות מנהיג יהודי ולקבל החלטות גורליות עבור הכלל, אלא אם כן המנהיג יתייגע בתורה הקדושה.

בורא עולם ברא בריאה שיש בה חכמה נפלאה, אם כן ודאי שהוא חכם ואם הוא חכם אז הוא נותן גם הוראות ועצות לברואיו כדי שיוכלו להינות מחיי העולם הזה. אם המנהיגים שלנו לא יחפשו את העצות בתוך התורה אז איך ידעו לקבל החלטות מדיניות, ביטחוניות, כלכליות, חינוכיות וכו'...

העולם עובר תהפוכות מהירות כמעט בכל יום, העצות של אתמול כבר לא מועילות להיום ולכן מוכרחים להתייגע ולהבין את העצות שנתן בורא עולם לכל הדורות ורק כך נוכל לצאת מסבך הגלות הנוראה והארוכה שלנו.

אחרית הימים - דבר (מנהיג אמיתי) לדור - חלק ג'

 

הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד בספרו עקבתא דמשיחא במאמר "דבר לדור" מאיר את עינינו לראות בהשקפה יהודית טהורה ונקייה מדוע למרות שיש לנו מדינה, צבא, ממשלה וכו' וכו'... המצב הביטחוני הגלובלי, המוסרי, הכלכלי וכו'.. הולך ומתדרדר מיום ליום ואנו לא מוצאים את הפתח לצאת מבעיות הקיום הבסיסיות שלנו כאן במדינת ישראל ובגולה.

למרות שהרב וסרמן זצ"ל מתריע על השואה הרבה שנים לפני שהתחילה , הדברים של הרב תקפים ביתר שאת בימינו, כאילו שהרב דיבר לפני למעלה מ-80 שנה במיוחד עבור דורנו.

אחרי שראינו בחלקים א' ו- ב' שכדי לצאת מהגלות והצרות צריכים להתבונן בתוך התורה ולחפש את העצה הנכונה לכל מצב יציב או משתנה, היום נסיים בחלק ג' ונלמד שהדרך היחידה והפתרון הסופי לטובתנו הוא להשלים עם ה' ותורתו ולהפסיק להלחם בה' ולהאמין באמונה שלמה שיש תכלית לכל צער וייסורים הבאים עלינו לפרט ולכלל ושאין מקרה בעולם כלל אלא הכל בהשגחה פרטית ממנו יתברך.

אחרית הימים - עם ישראל התורה והגלות (חלק א')

רבי אלחנן בונם וסרמן ז"צל הי"ד

מתוך מאמר כללי "דבר לדור"

שם המאמר עם ישראל התורה והגלות (חלק א')

היום אנו נשמע מפי הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) הרצאה מאלפת שתענה לנו על אחת השאלות שמעיקה להרבה יהודים : למה רודפים ומענים אותנו כל כך? למה אין הקב"ה מרחם כבל על עמו? למה שפך ה' את חמתו על ישראל?

ההרצאה היום היא לא חדשה היא נאמרה בשנת תרצ"ח (1938) בארצות הברית, כלומר באותה שנה שבה פרצה מלחמת העולם השנייה אנו נשים לב איך כל מה שנאמר לפני קרוב לשמונים שנה מתאים גם להיום ואולי אפילו יותר מאי פעם. 

ההרצאה מתמקדת בתקופת "אחרית הימים" או "עקבתא דמשיחא" בלשון חז"ל הדברים הם חזקים וחדים מאוד, האמת לפעמים אף כואבת אך כבר אמרו שקבל את האמת ממי שאמרה ולא משנה מהו מצבו,דתו ,גילו,חכמתו וכל מי שאומר אותה. העצות והסגולות לצאת מהצרות בידיים שלנו בואו ונצעד לעבר הגאולה ע"י שימוש נכון בעצות שנתנה התורה. ברכה והצלחה.

אחרית הימים - עם ישראל התורה והגלות (חלק ב')

רבי אלחנן בונם וסרמן ז"צל הי"ד

מתוך מאמר כללי "דבר לדור"

שם המאמר עם ישראל התורה והגלות (חלק ב')

בחלק א' למדנו שיהודי צריך להיות מובדל מהגויים בצורת החיים ובתפיסת העולם ורק כך נזכה לאהבת ה' ולשמירתו עלינו. כל סטייה מדרך זו והתקרבות לגויים או לדרכיהם ומנהגיהם רק מביאה עלינו את חמתו של ה' יתברך. הסיבה שיהודי בכלל נמשך לגויים או ללמוד מעשיהם ומנהגיהם היא בגלל עזיבת התורה שכל עזיבה של תורה גורמת ליהודי התדרדרות עד לעבודה זרה ואתאיסטיות. אנו חייבים להבין ולהפנים שלימוד התורה הוא הבסיס לכל חיינו. אמר הקב"ה: "בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" דהיינו שהדבר היחיד שיכול לעזור לנו במלחמתנו נגד היצר הרע - הוא התורה ולכן ברגע שעוזבים את לימוד התורה מיד עלולים להגיע לעבודה זרה או יותר גרוע שזה כפירה, מינות ואפיקורסות ה' יצילנו.

במדינות ששם התקרבו היהודים לגויים ושכחו מיהדותם לגמרי גם הצרות היו יותר גדולות (ראו ערך  "גרמניה הנאצית"). עלינו לשוב לתורה, ללמוד אותה, לתמוך בה ולקיימה, להיבדל ולהתרחק ממנהגי הגויים וירחם ה' עלינו במהרה בימינו אמן ובא לציון גואל.

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ב' 

מתוך ספרו של הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד

מאמר "אומר אני מעשי למלך" (אותיות ד,ה,ו) חלק ב'

בסרטון הבא אנו נראה שכל מה שאמרו חכמינו ז"ל לפני קרוב ל 2000 שנה על המצב באחרית הימים, מתקיים במלואו לעינינו ממש בדורנו זה, וביתר שאת מאשר בדורות הקודמים. המסקנה המתבקשת היא אחת בלבד, אנו ניצבים בימים שנקראים עקבתא דמשיחא. כמו שעקב הוא הקצה והסוף בתחתית גוף האדם, כך ימים אלו הם התחתית והסוף של הימים שכבר צריך להתגלות בהם המשיח.

כמובן שאין אנו מדברים כאן על אותם היהודים המסכנים שהוליכו אותם שולל במשך עשרות שנים וחינכו אותם בבתי ספר נגד היהדות וחינכו אותם רק לעשיית קריירה בחיים וכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הכוונה לאלו שהם ראשי המשפיעים ומעצבי דעת הקהל של דורנו, אם זה מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים, שדרנים, זמרים, סופרים, עיתונאים וכדומה שהם הם מעצבי דעת הקהל בדורנו.

מה עלינו לעשות בדור כזה יבוא בהמשך בחלק ג' אם ירצה ה'.

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ג' 
 

אחרית הימים-גלות וגאולה-עיקבתא דמשיחא (חלק ג')

הרב אלחנן וסרמן זצ"ל ה"יד

מאמר: אומר אני מעשי למלך( אותיות ז'-ח')

מה עלינו לעשות כדי להנצל מעמלק(מנהיגים כופרים שנלחמים נגד ה' ונגד שומרי התורה והמצוות)

ומהערב רב (סוג שני של מזיקים ומפריעים לעם ישראל)? האם לשבת בחיבוק ידיים ולצפות לישועת ה' או שמא לצאת להלחם בחירוף נפש?

בואו נלך בעקבות אבותינו ונלמד מהם תכסיסי מלחמה איך להנצל מאויבנו מבית ומחוץ.

בסרטון שלפנינו שיחה מרתקת על שני סוגים של אויבים של עמנו, סוג אחד של המן וסוג אחד של היוונים. האם אנו נלחם באויבים כמו שנילחמו יהודה המכבי ואחיו כנגד אימפריה שלמה במסירות נפש או שנתפלל ונצום ונחזור בתשובה כמו אסתר המלכה ומרדכי היהודי .. 

התשובה הרצאה שלפניכם..

 

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ד'

מאמר: אומר אני מעשי למלך (אות ט') (חלק ד')

ה' מנהיג אותנו בשתי דרכים , כלומר הגזרות שבאות עלינו יכולות להיע משני כיוונים 

א. ה' יתברך מקים עלינו שונאים הרוצים להשמידנו כדי שנחזור בתשובה וכמו שהיה בימי אחשורוש שהמן רצה להשמיד את כל היהודים ביום אחד והעצה להנצל מגזרה זו היא אך ורק בצום ותעניות תפילות וחזרה בתשובה שלימה.

ב. ה' נותן כוח ורשות לשטן להפריע לנו בקיום תורה ומצוות ע"י כל מיני גזרות על לימוד התורה ולומדי התורה כמו שהיה בימי החשמונאים והעצה להנצל מגזרה זו היא להלחם במסירות נפש ממש ורק כך יחלש כוחו של השטן.

ולפי זה בימינו גוזרים כל מיני גזרות על לומדי התורה ושומרי המצוות , היינו צריכים לצאת למלחמה במסירות נפש אלא שאין לנו מנהיגים שיוכלו לכוון אותנו איך להלחם ולאחד אותנו לכן צריך להלחם בצורה עקיפה ועל כך נמשיך בשיעור הבא חלק ה' , כל טוב.

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ה' 

מאמר: אומר אני מעשי למלך (אות י') (חלק ה')

ידוע שבמלחמה כל צד מפעיל את חיל המודיעין שלו כדי ללמוד את האויב ולדעת את מקור כוחו של האויב וכן את נקודות החולשה והתורפה ולפי זה לתכנן את המשך המלחמה, התורה מספרת לנו שכוחו של עמלק הוא מהרפיון שלנו בלימוד התורה וככל שמתגבר אצלנו יותר הרפיון ח"ו עמלק מתגבר יותר- דהיינו מכניס יותר ויותר ספקות באמונה בה' .

לכן עלינו להתחזר ביתר עוז ותושיה ללמוד את התורה ולהפיץ את לימודה לגדל בנינו לתלמוד תורה ולתמוך ולעזור לאלו שלומדים עם כל הקשיים הגשמיים שיש להם , ה' יעזור שנשמע ונקיים את העצות של התורה הקדושה והקב"ה יאחד די לצרותינו ויגאלנו גאולת עמלק בביאת משיח צדקנו לציון במהרה בחן בחסד וברחמים מרובים אמן כ"יר .

bottom of page