top of page

זוגיות

זוגיות - שונים השניים (חלק א')

זוגיות - שונים השניים (חלק ב')

זוגיות - שונים השניים (חלק ג') - "ואל אישך תשוקתך"

זוגיות - אומנות ההקשבה

זוגיות - הפאזל - שונים אך משלימים 

זוגיות - תכונות הגבר והאשה

זוגיות - מה בין בוררות לגישור? - חלק א'

זוגיות - מה בין בוררות לגישור? - חלק ב'

זוגיות - אומנות ההקשבה

 

כשאני עובד בחנות שלי וצריך למכור מוצר  לקליינט שנכנס הרגע לחנות, פתאום יש לי סבלנות להקשיב לכל הנאמר ע"י הקליינט בין אם מוצא חן בעיני משהו "מוכר" לי בין אם לא. כנ"ל אני מקשיב למעביד או לאדם אחר כשיש לי אינטרס כלשהו. אך משום מה אין לנו סבלנות לפעמים להקשיב לבן\בת זוג או לאחד הילדים או שפשוט אנו שוכחים את כל הכללים הנכונים להקשבה נכונה, אמפתיה, נכונות להבין ולהכיל את הזולת, דבר שגורם לבעיות בשלום בית, ניכור בין הורים לילדים וכו' וכו'. 

זוגיות - שונים השניים (חלק ג') - "ואל אישך תשוקתך"

 

לאחר חטא אכילת פרי עץ הדעת נתקללו הנחש, האישה, האיש ואפילו האדמה.
לאישה נאמר "ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך" זו לא רק קללה גרידא אלא יש כאן תיארו נפלא של אופי האישה הקלסית שעדיין לא השחיתה את אופיה הנשי על ידי ניסיון להיות גברית. 
האישה הנורמלית זקוקה מאוד מאוד מאוד.... לתשומת לב מבעלה. גם אם היא תקבל המון מהחברה אבל מבעלה לא תקבל היא תהיה אחת הנשים המסכנות בעולם.
מה יעשה הגבר כדי לספק צורך נפשי בסיסי זה? בואו נקשיב ונצפה בשיעור המרתק ונחכים בעזרת ה' יתברך.

זוגיות - שונים השניים (חלק ב')

 

הוודאי אנו מעוניינים בזוגיות שתהיה בפריחה מתמדת ללא חיכוכים, מחלוקות או תקלות. לא נוכל להגיע למטרה זו אם לא נשקיע זמן ומחשבה ללמוד את האופי של הבן/בת זוג. רק אם נדע היטב את אופיו של הבן זוג, יתרונותיו וחסרונותיו וע"פ זה לתכנן את המהלכים בזוגיות בהתאם נוכל להגיע לתוצאות טובות בחיי הזוגיות שלנו.בשיעור היום נלמד שאין תפקידנו לתקן או לשנות את הבן/בת זוג.הגבר והאשה כל אחד לעצמו בא לעולם כדי לתקן במיוחד את האנוכיות שבו (Selfishness/ egotism). הגבר בא לעולם עם יותר דברים שהוא צריך לתקן בחייו ולכן עושים לו ברית מילה והוא חייב במצות תלמוד תורה ובכל המצוות כולם. האשה לעומתו אינה חייבת במצות תלמוד תורה ופטורה מחלק נכבד מהמצות כיוון שהיא מגיע לעולם מתוקנת חלקית. מכל מקום המכנה המשותף לשניהם הוא שביחד הם צריכים להגיע לקיום מצות "ואהבת לרעך כמוך" במלוא ההיקף והעומק שבדבר.צפייה מהנה...

זוגיות - שונים השניים (חלק א')

 

וודאי אנו מעוניינים בזוגיות שתהיה בפריחה מתמדת ללא חיכוכים, מחלוקות או תקלות. לא נוכל להגיע למטרה זו אם לא נשקיע זמן ומחשבה ללמוד את האופי של הבן/בת זוג. רק אם נדע היטב את אופיו של הבן זוג, יתרונותיו וחסרונותיו וע"פ זה לתכנן את המהלכים בזוגיות בהתאם נוכל להגיע לתוצאות טובות בחיי הזוגיות שלנו.בהרצאה שלפנינו הרב גם יסביר לנו מושג חשוב ובסיסי שנקרא אפר"ת.הא' פירושו - אירוע. הפ' פירושו - הפירוש שאנו נותנים לאירוע.הר' פירושו - הרגש שמתעורר בקרבנו כתוצאה מהפירוש שנתנו לאירוע.הת' פירושו - התגובה שאנו מגיבים אחרי שלושת השלבים הקודמים.ניגש לשיעור עצמו שם יוסברו הדברים בהרחבה.

זוגיות - שונים השניים - תכונות האשה (חלק ד')

 

בהרצאה היום אנו נשים דגש להבנת התכונות הבסיסיות המולדות אצל האשה, הבנה שתעזור לנו להבין, לחוש, להתחשב וכו' ולמנוע חיכוכים מיותרים ולהרבות אהבה ואחווה שלום ורעות בבתינו. חשוב שגם האישה תכיר את תכונותיה שלה כדי להכיר את הכלים שנתן לה בורא עולם להשתמש בהם בצורה נכונה לבנות את ביתה ולתקן מה שהיא באה לתקן בעולם. 

זוגיות - שונים השניים - תכונות האשה (חלק ד')

זוגיות - שונים אך משלימים

 

עיקר הבעיות והאי הבנות בשלום בית נובעים מחוסר הבנה\ידיעה שיש שוני מהותי, פיזי, אנטומי, מנטלי, ביולוגי וכו' בין גבר לאישה. גבר לבד או אישה לבדה אינם אדם. רק כאשר יש ביניהם חיבור ושילוב אמיתי ופנימי אזי הם נקראים א-ד-ם.
בורא עולם יצר את הגבר והאישה דווקא הפוכים זה מזה כדי שנעבוד על תיקון המידות שלנו, שנלמד להסתדר עם מי שחושב הפוך מחשיבתנו. זו לא חוכמה לאהוב מי שחושב כמונו. 
תכלית הבריאה כדי לזכות את ישראל שיזכו להתענג על ה' וליהנות מזיו שכינתו וכדי להגיע למטרה זו אנו מתחתנים כדי להתמודד בהצלחה עם מישהו הפוך מאיתנו.
בהמשך נלמד גם מדוע קמו בעולם תנועות לשחרור האישה ולשוויון זכויות, דבר שקיים ביהדות ביסודו.

זוגיות - תכונות הגבר והאשה

 

הבנה בסיסית בתכונות הבן/בת זוג יעזור לנו רבות להבנת התנהגויות שונות ומשונות. גבר צריך לפעמים שקט וזקוק נפשית להיות קצת עם עצמו לבדו.
התנהגות זו אם תתפרש ע"י האשה כחוסר האהבה, חוסר אכפתיות, אי שותפות וכו' הרי היא תגרום לנזק לשלום הבית.
כמו כן לפעמים גם האשה זקוקה להיות עם עצמה עקב שינויים פיזיים והורמונליים העוברים עליה מדי חודש בחודשו. אם ישכיל הגבר ולא יתקרב לאשתו בתקופה זו ויעזוב אותה לנפשה זה יחזק את הקשר ביניהם בעתיד.
הבה נצפה בשיעור המעניין ונחכים...

זוגיות

זוגיות - מה בין בוררות לגישור? - חלק א'

 

כשבני אדם יחידים או קבוצות נקלעים לויכוח או חילוקי דעות ולא מגיעים לעמק השווה ביניהם, נהוג שהם יפנו לצד שלישי שעוזר להם לגשר על הפערים ביניהם ולפתור את הקונפליקטים ויש בזה ב' דרכים, בוררות או גישור. תפקידו של הבורר לשמוע את שני הצדדים ולפסוק את פסקו, שחור או לבן ושני הצדדים חייבים לציית ולפעול על פיו אפילו הדבר לא מוצא חן בעיני אחד הצדדים. המגשר לעומת זה מדרבן את שני הצדדים לשוחח ביניהם ומנחה ומכוון אותם לשוחח ולשאת ולתת בצורה נכונה עד ששני הצדדים בעצמם יגיעו לפתרון הקונפליקט שביניהם. אמנם יש יתרונות וחסרונות בשני השיטות ועל כך בסרטון שלפניכם...

זוגיות - מה בין בוררות לגישור? - חלק ב'

 

כשבני אדם יחידים או קבוצות נקלעים לויכוח או חילוקי דעות ולא מגיעים לעמק השווה ביניהם, נהוג שהם יפנו לצד שלישי שעוזר להם לגשר על הפערים ביניהם ולפתור את הקונפליקטים ויש בזה ב' דרכים, בוררות או גישור. תפקידו של הבורר לשמוע את שני הצדדים ולפסוק את פסקו, שחור או לבן ושני הצדדים חייבים לציית ולפעול על פיו אפילו הדבר לא מוצא חן בעיני אחד הצדדים. המגשר לעומת זה מדרבן את שני הצדדים לשוחח ביניהם ומנחה ומכוון אותם לשוחח ולשאת ולתת בצורה נכונה עד ששני הצדדים בעצמם יגיעו לפתרון הקונפליקט שביניהם. בשיעור היום נראה שיש עדיפות לגישור על פני בוררות כיון שהמגשר מלמד את הזוג מה הוא דיבור ושמיעה אפקטיבית, איך לנהל שיחה בצורה מכובדת ומכבדת ואיך לפתור את הבעיות העתידיות בכוחות עצמם. על כך ועוד נושאים מעניינים ומועילים בסרטון שלפניכם

bottom of page