top of page

פרשת שבוע

פרשת במדבר - הילדים שלך שאינם רשומים בתעודת זהות!! 

פרשת נשא - מי הוא הנזיר שמקבל נזירות לשם שמיים? 

מדוע עם ישראל לא בכה על פטירת מרים הנביאה? פרשת חקת

פרשת חוקת - מדוע יהודי מקבל טומאה באוהל המת וגוי לא?

פרשת קורח - הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אפילו של רשעים

פרשת בלק - תוריד את הגאווה - "אור החיים הקדוש" לרבנו חיים בן עטר זצוק"ל

פרשת פנחס - להיות אמתי בעבודת השם ולא חצי חצי

פרשת מטות - המלחמה האמיתית נגד אויבנו מתנהלת על ידי לומדי התורה - חזק!!

פרשת חוקת - מדוע עם ישראל לא בכה על פטירת מרים הנביאה?

בפטירת משה רבינו ואהרון הכהן בכו עם ישראל כמו שכתוב בתורה אולם לא נכתב בתורה שבכו על פטירת מרים הנביאה, האין זה פלא? זו שאלה ששואלים מפרשי תורתנו הקדושה.

הרב הגאון זלמן סורוצקין זצ"ל רבה של סלוצק בספרו "אוזניים לתורה" עונה תשובה מרתקת.

בואו נשמע הרצאה מפי ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שצולמה ביער ביריה בגליל העליון.

פרשת חוקת - מדוע יהודי מקבל טומאה באוהל המת וגוי לא?

מתוך הספר אור החיים הקדוש לרבינו חיים בן עטר זצוק"ל

פרשת חוקת פותחת בפסוק: "זאת חוקת התורה אדם כי ימות באוהל וגו" נמצא שיהודי שנכנס לאוהל או מקום מקורה שנמצא בו מת מקבל טומאה וצריך לטהרו באפר פרה אדומה ולעבור את כל התהליך הכתוב בפרשה. ונשאלת השאלה מדוע יהודי מקבל טומאה זו וגוי לא? מדוע קיים הבדל בזה בין יהודי לגוי?

בסרטון שלפנינו נשמע פירוש מרתק של רבינו חיים בן עטר זצוק"ל מוסבר ע"י ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.

צפייה מהנה...

פרשת קורח - הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אפילו של רשעים

 

בפרשתנו נלמד על המחלוקת הגדולה ביותר שהיתה בהיסטוריית עמנו עד שבא הציווי בתורה "לא יהיה כקורח וכעדתו. שני אנשים (דתן ואבירם) שעשו צרות למשה רבינו עד שהוכרח לברוך למדין כדי שלא יהרגהו פרעה מלך מצרים מצטרפים בפרשתנו לעדת קרח במחלוקתו נגד משה רבינו. 

השאלה ששואלים רבותינו היא: איך שני רשעים אלו שרדו כל השנים הללו ולא מתו במכת חושך יחד עם עוד כמה מיליונים שמתו במכת חושך?התשובה המרתקת בסרטון שלפניכם.

 

 

פרשת נשא - מי הוא הנזיר שמקבל נזירות לשם שמיים?

על פי פירושו של רבינו חיים בן עטר זצוק"ל בספרו אור החיים על התורה.

 

התלמוד במסכת נדרים מספר לנו ששמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה והיה כהן לא אכל מימיו מקורבנות של נזירים חוץ מפעם אחת שהגיע בחור מהדרום שהיה נזיר שהביא קורבנו ושמעון הצדיק אכל מקורבנו. 

מדוע לא אכל שמעון הצדיק מקורבנות נזירים? ומדוע כן אכל מקורבן נזירות של אותו עלם צעיר מהדרום? מהי נזירות לשם שמיים ומה לא לשם שמיים?התשובות לשאלות אלו בסרטון שלפניכם.

פרשת במדבר - הילדים שלך שאינם רשומים בתעודת זהות!!

 

"ואלה תולדות אהרן ומשה ביום דיבר ה' את משה בהר סיני" שאלה א': התורה התחילה עם תולדות אהרן ומשה ובהמשך לא מזכירה כלל את בני משה? שאלה ב': איך מתקשר תחילת הפסוק עם העובדה שה' דיבר עם משה בהר סיני? רש"י זצ"ל עונה לשאלות הללו וגם רבינו חיים בן עטר זצ"ל עונה לשאלות הנ"ל. כל אחד מפרש מזווית שונה ומרתקת. ראש ישיבת דעת ותבונה בשיעור מרתק מגלה לנו את האפשרות שיהיו לנו אלפים או אלפי אלפים של ילדים שהם נחשבים בשמיים לילדינו אף על פי שאינם ילדינו הביולוגים. איזה יופי ואיזה זכות נפלאה. צפייה מהנה...

פרשת בלק - תוריד את הגאווה - "אור החיים הקדוש" לרבנו חיים בן עטר זצוק"ל

 

בפרשת בלק התורה מספרת על בלעם שהולך לקלל את עם ישראל והוא רוכב על אתונו. כדי לקלקל את עצתו ה' שולח מלאך עם חרב שלופה שניצב לפני האתון. האתון נבהלת מהמלאך ומנסה לסטות ימינה ושמאלה אך נפגשת בגדר אבנים משני הצדדים ולוחצת את רגלו של בלעם אל הקיר וגורמת לו לנכות. בלעם מכה את אתונו וה' פותח את פי האתון והיא מספרת בלשון בני אדם לכל הנוכחים במקום שבלעם חי איתה חיי אישות כמו שחיים זוג נשוי ובנוסף היא גם מוכיחה אותו בתוכחת קשה וגורמת לו להלבנת פנים נוראה. מדוע "זכה" בלעם לבושה הגדולה הזאת? כל זאת ועוד דברים נפלאים בהרצאה המאלפת שלפנינו...

פרשת שלח לך -מי צריך את האוכל בכלל?

 

רבינו חיים בן עטר זצוק"ל מחבר הפירוש "אור החיים" על התורה מביא את חקירת הפילוסופים מדוע האדם נזקק לאכול ולשתות? ה' יכל לברוא את האדם שיהיה ניזון מהאוויר כמו אותו עוף שעף כל הזמן באוויר ולא יורד ליבשה לעולם וניזון מהאוויר. אם ה' היה בורא אותנו כך, היינו ניצולים מהרבה עבירות ואיסורים הכתובים בתורה. לדוגמה, לא היינו נכשלים בכל האיסורים הקשורים לכשרות המאכלים. בנוסף היינו משקיעים פחות מזמנינו בעבודה ובהשגת כסף ורכוש והיינו פנויים הרבה יותר לעסוק בתורה ובמצוות.

פרשת שלח לך - מי צריך את האוכל בכלל?

פרשת פנחס - להיות אמתי בעבודת השם ולא חצי חצי

 

ינאי המלך אמר לאשתו: אל תתיראי מן הפרושים (החרדים) ולא מן הצדוקים (הקראים) אלא תזהרי מן הצבועים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. והשאלה והתמיה זועקת עד לשמיים, מה הקשר בין זמרי לפנחס? פנחס בקנאותו עצר את המגפה ומנע חורבן גשמי ורוחני בעם ישראל וה' בירך אותו ונתן לו ברית כהונת עולם והאריך ימים וחזר בדמות אליהו הנביא זכור לטוב. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות זמרי בן סלוא עשה עבירה עם גויה בפרהסיא וגרם למות 24 אלף מעם ישראל ואם לא היה בא פנחס ועושה מעשה קנאות מי יודע עוד כמה אלפים ורבבות מעם ישראל היו צריכים למות. אז איך מעיז זמרי בן סלוא לבוא לבורא עולם ולבקש שכר כפנחס? התשובה המרתקת בהרצאה שלפנינו...

פרשת מטות - המלחמה האמיתית נגד אויבנו מתנהלת על ידי לומדי התורה

מתוך הספר "והגדת" לרב הגאון יעקב גלינסקי זצוק"ל

 

בסוף פרשת פנחס קראנו על 24 אלף הרוגים במגפה בעקבות חטא של גילוי עריות ועבודה זרה של פעור. בתחילת פרשתנו מתבקש משה רבינו ע"י צו אלוקי לצאת למלחמה נגד המדינים שהחטיאו אותנו. משה רבינו מתחיל בגיוס החיילים למלחמה המחולקים לשלוש קבוצות. מכל שבט נבחרו אלף חיילים קרביים, אלף לתחזוקה (אפסנאות, טבחים וכו...) ואלף לומדי תורה שבזכות תורתם יגנו על הלוחמים. כל אלו שנבחרו היו צעירים מעל גיל 20 וכאן שואל הרב יעקב גלינסקי זצ"ל: מובן שחיילים קרביים חייבים להיות צעירים שכוחם במותנם וכן חיילי התחזוקה צריכים להיות צעירים כנ"ל, אך מדוע לומדי התורה גם כן חייבים להיות צעירים בני עשרים? הרי אפשר לקחת זקנים, פנסיונרים, נכים שילמדו תורה ויגנו על עם ישראל בתורתם ומדוע לקחו צעירים שניתן היה לשלוח אותם לשדה הקרב? התשובה הנפלאה, המרתקת והמאלפת בסרטון הנפלא שלפניכם... בהצלחה.

חומש במדבר

bottom of page