top of page

פרשת שבוע

אל תדון את חברך כי לעולם לא תגיע למקומו "בצדק תשפט עמיתך"

פרשת בהר - החילוני! המסורתי! לאומי! מה אתה עושה כאן בארץ בכלל?

פרשת קדושים - אל תדון את חברך כי לעולם לא תגיע למקומו "בצדק תשפט עמיתך"

 

בסרטון המרתק שלפנינו נראה את ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) בציונו של התנא רבי יוסי הגלילי בישוב דלתון בגליל העליון. ראש הישיבה מספר לנו על התנא רבי יוסי הגלילי שהיה מופיע בביתו כל שבת אחר פטירתו, דבר שגרם שיחשדו באשתו האלמנה וירננו עליה דברים לא טובים. המסר המרכזי של הסיפור הוא הפירוש לפסוק "בצדק תשפט עמיתך" (ויקרא יט, טו) צפייה מהנה...

פרשת בהר - החילוני! המסורתי! לאומי! מה אתה עושה כאן בארץ בכלל?

רבינו חיים בן עטר זצוק"ל בפירושו "אור החיים" על התורה שואל את השאלה המפורסמת מה עניין שמיטה אצל הר סיני? התשובה שנתנו חז"ל לשאלה זו ידועה ומפורסמת אך עדיין לא מספקת לזווית נוספת שמעלה האור החיים הקדוש. מה זכותנו לשבת כאן על אדמת ארץ ישראל? האם לא צדק אותו שגריר ערבי שאמר באו"ם שארץ ישראל אכן שייכת לבני אברהם יצחק ויעקב וליוצאי מצרים, אבל "הציונים" שכבשו את הארץ וגרשו את אלה שישבו כאן אלפי שנים הם אינם בני אברהם יצחק ויעקב כיוון שאינם שומרים את התורה קלה כבחמורה ואין להם זכות על ארץ ישראל? האם צודקים אותם קבוצות בעמינו שנלחמים על ארץ ישראל ועל פינוי ישובים ואינם נלחמים על חילולי השבת, על גיוס לומדי התורה? רבינו חיים בן עטר בפירושו על תחילת פרשתנו נותן סטירת לחי מצלצלת לכל הקבוצות והחוגים הללו שמתנהגים בצביעות. צפייה מרתקת ומהנה...

חומש ויקרא

bottom of page