top of page

שירים

משנת 1998 החל הרב שמשון במנולקר (בן רחמים) לכתוב מילים ללחנים של שירים מפורסמים מהסרטים הישנים בהודו. הרב ראה שיש המון רגש בשירים, דבר שאפשר לנצל לעבודת ה'. אכן מאז ועד היום הקהילה ההודית ברחבי העולם נהנים מאוד ומשבחים את העשייה הזאת שמאוד מקרבת רחוקים ומכניסה שמחה והמון רגש בעבודת ה'.​

בראש חודש אדר תשע"ו הוזמן ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א למסיבת ראש חודש אדר בבית כנסת בית אל לעולי הודו בקריית ים כדי לחזק את הקהילה ולשמח אותם בדברי תורה ושירים. בדף שלפנינו שירים נבחרים מאותו ערב נפלא. מילות השירים הם קודש בשפה עברית שנכתבו ע"י ראש הישיבה שליט"א. על האורגן מנגן ערן סמסון ועל התיפוף ניסים נאור.

צפייה מהנה והאזנה עריבה...

bottom of page