top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים - ילדינו פיקדון של בורא עולם

ילדנו פיקדון של בורא עולם הנקודה המרכזית והבסיסית בחינוך ילדים היא חשיבות העניין. ישנם אנשים שמשקיעים המון כוחות, זמן וכסף בהרבה תחומים ואינם מוצאים לנכון להשקיע בחינוך למרות שזה יותר מסובך מלהיות נהג או טייס. ה' אוהב ומחבב מאוד את אברהם אבינו ע"ה, למה? עשרה ניסיונות קשים זה מזה נתנסה אברהם אבינו. כבשן האש, אבימלך, רעב, ירידה למצרים... עד הניסיון העשירי הקשה מכולם - עקידת יצחק. ובכל זאת החיבה והאהבה היא בגלל החינוך השורשי והאמיתי שנתן לבניו, דרך שימשיכו בה עם ישראל עד סוף הדורות. באבות דרבי נתן מובא שהילדים הם פיקדון של בורא עולם בידינו וצריך לשמור על הפיקדון ולהחזירו בבוא העת נקי, שלם וטהור כמו שקיבלנו. כללי החינוך צריכים להיות כפי רצונו של בעל הפיקדון - בורא עולם שנתן לנו את התורה והשאיר בה הוראות מפורטות איך

לחנך את ילדינו ולשמור על הפיקדון כפי שקיבלנו. הבה נשתדל בכך ע"י שנשקיע בתחום חשוב ונכבד זה.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page