top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים – דרך ארץ קדמה לתורה חלק ה'

חינוך ילדים – דרך ארץ קדמה לתורה חלק ה' כשהתורה מדגישה את ההבדלים בין יעקב לעשו היא כותבת שיעקב איש תם יושב אוהלים. לעומתו עשו איש ציד איש שדה. השדה, כלומר החוץ מאפשר התפרקות ולהוציא לפועל את הבהמיות שבאדם. עצם היציאה לחוץ, למרחבים, לשטחים הריקים מאפשרים ומעודדים השתוללות. החיות הטורפות נקראות חיות בר כי מקומן ביער, בחוץ,לעומת האדם שמקומו בפנים. בית פרושו מחיצות וקירות שמגבילים את האדם. בבית האדם נמצא תחת השגחה. מאידך איש שדה תמיד בחוץ כי שם לא מסתכלים, לא משגיחים ולא מפקחים עליו. בחוץ אפשר לרוץ, להשתולל, להתפרק וכו'. צריך לחנך את הילדים שבכל מצב יהיו יושבי אוהלים, אנשי מנוחה, רגועים ומסודרים, בנחת, שלווה, אצילות ומידות טובות. דוד המלך ממשיל את הצדיק לעץ שתול על פלגי מים שנמצא תמיד במקום אחד, שתול באותו מקום, תמיד במנוחה. לעומתו הרשע הוא כמוץ אשר תדפנו רוח, פעם פה ופעם שם, אף פעם הוא לא במנוחה ולא בישוב הדעת.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page