top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ב'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ב' חלק ב' תפילה להינצל מהשפעות חיצוניות מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל בספר בראשית פרק כה פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה. אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה? היום בחלק ב' נלמד יסוד גדול וחשוב בחינוך הילדים והדברים נאמרו על ידי גדול המחנכים בדורות הקודמים שאפילו אם האב והאם הם גדולי המחנכים, אין באפשרותם לתקן נזקים רוחניים שבאו לילדיהם מהעולם החיצון וזו הסיבה שרבקה אימנו ע"ה נבהלה כל כך שהלכה לצאצאים של נח - שם ועבר, כדי לשאול בעצתם "מה עושים עכשיו"? היום בעזרת ה' נקבל עצה גדולה וחשובה שתעזור לנו בחינוך ילדינו, אפילו אם כבר נפגע החינוך על ידי גורמים חיצוניים, עדיין אפשר להציל את המצב. העצה בסרטון שלפניכם...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page