top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ו'

לטוס לפי המכשירים! בספר בראשית פרק כה פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה. אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה? חז"ל במסכת סוטה דף יז' עמוד א' אומרים בצורה חד משמעית: " איש ואשה שזכו - שכינה ביניהם", אם התכונות של בני הזוג מזוככים וכל אחד בא לחיי הנישואין על מנת לתת (ולא לקבל) אז ורק אז השכינה ביניהם, וממשיכים חז"ל- " לא זכו - אש אוכלתן" אם לא חיים על פי התורה, יש שם אש פנימית שאוכלת ומכרסמת בזוגיות, בהורות ומחריבה את שלום הבית. רגע, רגע יאמר השואל, הרי אני מכיר זוגות שחיים יפה גם בלי שמירת המצוות? מה נענה לו? יש כאלה שעושים הפוך ממה שמותר וזה נראה כאילו הצליחו בחינוך הילדים. מה התשובה לזה? איך צריך לטוס טייס לפי ההרגשה שלו או לפי המכשירים? ומה זה קשור לחינוך ילדים ולשלום בית? הכל בסבלנות בסרטון שלפנינו...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page