top of page
עדכונים אחרונים

זוגיות ושלום בית - הרב שמשון בן רחמים (במנולקר)

שלום אמיתי אינו רק "אי-מלחמה" השלום במובנו הפנימי הוא עמוק הרבה יותר. בורא עולם נקרא עושה שלום במרומיו, ברכת כוהנים מסתיימת בשלום, תפילת שמונה עשרה מסתיימת בשלום. השלום האמתי הוא עמוק יותר, אהבה ואחווה ביתר שאת בתוך הבית בין דייריו, בין חברים, שכנים ובין מדינות. ה"אבודרהם" מפרש שאישה פטורה ממצוות עשה שיש להן זמן קבוע כדי שתהיה לה אפשרות לטפל בעניני הבית ולעשות נחת רוח לבעלה ולהרבות שלום ביניהם. בחז"ל מובא מעשה נפלא על אישה שבעלה כעס עליה וביקש ממנה לירוק בפניו של רבי מאיר בעל הנס ורק אז תורשה להיכנס הביתה. האם היא עשתה את המעשה הנועז הזה או לא? הסוף הדרמטי אנו משאירים לכם לצפייה.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page