top of page
עדכונים אחרונים

זוגיות- דיבור אפקטיבי "נבהיר את עצמנו מפורשות" - כלל ט'

זוגיות- דיבור אפקטיבי "נבהיר את עצמנו מפורשות" - כלל ט' מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד... עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'. בני אדם נוטים לדבר בקודים ובקצרה כשמבקשים משהו מבן זוגם, ילדם או אפילו פועל במפעל וכדומה. האדם בטוח שכמו שהוא בעצמו מבין את ההוראה/הבקשה בצורה ברורה כך הוא בטוח שגם השני מבין. מחשבה זו גוררת אחריה אשליה שהבקשה והמשימה תמולא בשלימות, אך האשליה והציפייה מתנפצת כיון שהזולת לא הבין בדיוק מה אנו רוצים ממנו. בואו נתחיל לדבר בשפה יותר ברורה ומפורטת בדיוק למה אנו מתכוונים בבקשה או במשימה וכך נמנע מעצמנו אכזבות וההרמוניה תשכון בביתנו. כל טוב!

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page