top of page
עדכונים אחרונים

זוגיות - דיבור אפקטיבי "לדבר בתוך מסגרת הזמן" - כלל י'

זוגיות - דיבור אפקטיבי "לדבר בתוך מסגרת הזמן" - כלל י' מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד... עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'. קשה לנו לשמוע לפעמים את בן/בת הזוג שמאריך בדיבורים ובפרט אם הוא/היא מעלה מועקות, צרות, חוסר שביעות רצון וכדומה. מאידך כשאנו מקבלים את רשות הדיבור אנו מרשים לעצמנו לנצל את המיקרופון שעבר לידיים שלנו ומתחילים לדבר באריכות מעייפת ומתישה. אם לא נגביל את הדיבור לזמן קצר וסביר שבן/בת הזוג יוכל לשמוע "בכיף" את מה שאנו רוצים שהוא ישמע, השיחה עלולה לצאת מהמסגרת וגם תחרוג לפסים שליליים, כעסים, חוסר סבלנות וכדומה והפיצוצים כבר כאן...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page