top of page
עדכונים אחרונים

הקדמה לספר מסילת ישרים

הקדמה לספר מסילת ישרים לרבי משה חיים לוצאטו זצוק"ל. (הרמח"ל) ידוע הדבר ומפורסם העניין שכל ספר כשבאים ללמוד אותו, חובה ללמוד את ההקדמה כדי להפיק את מלוא התועלת מהספר עצמו. אומנם ישנו יצר כזה שלא לקרוא הקדמות שנראות לכאורה משעממות ואינן קשורות לעיקר (תכלס). אך כאמור לעיל גם זה מתחבולות היצר ובפרט בספר הקדוש והנפלא מסילת ישרים לרבי משה חיים לוצאטו זצ"ל, ספר שאמור לשנות לנו את החיים לטובה מקצה לקצה אם אדם ילך בדרך הסלולה שסולל לנו הרב המחבר. לכן כדאי המאמץ והסבלנות ללמוד טוב טוב את ההקדמה החשובה המדברת על חשיבות לימוד ענייני יראת שמים ואהבת הבורא מתוך התבוננות עמוקה כדי להגיע לתוצאות אפקטיביות בעבודת ה' בהמשך העבודה על הפרקים הבאים בספר שלב אחר שלב. הרעיון המרכזי בהקדמה הוא שאדם צריך לעלות במעלות בעבודת ה', דהיינו שלב אחר שלב ולא לדלג לשלבים הגבוהים לפני שעבדנו פרקטית על השלבים הקודמים כמו שצריך. הרמח"ל זצ"ל בונה את ספרו על הפסוק בספר דברים פרק י' פסוק יב' "ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך" וכן על מאמר התנא רבי פנחס בן יאיר "תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות, פרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי ענוה, ענוה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי קדושה, קדושה מביא לידי רוח הקודש, רוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים". אנו תקווה שאנו עושים רצון הבורא בביאור הקדמה חשובה זו בצורה שתגיע לכל שכבות העם בלי לפספס אף יהודי בדרך. שלכם בידידות הרב שמשון בן רחמים (במנולקר)

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page