top of page
עדכונים אחרונים

מסילת ישרים - פרק ג חלק ד

מסילת ישרים - פרק ג חלק ד והוא מה שאמרו ז"ל "תשת חושך ויהיה לילה" זה העולם הזה שדומה ללילה... והוא מה שאמר הכתוב (ישעיה פרק ד' פס' י') "השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן" וגו' וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים תחת ממשלת יצרים

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page