top of page
עדכונים אחרונים

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק א'

מתוך ספרו של הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד מאמר "אומר אני מעשי למלך" (אותיות א ,ב,ג) (חלק א') נצטוינו בתורה (בספר דברים פרק כ"ה פסוק יט') למחות את זכר עמלק, עד כדי כך שלא להשאיר אפילו בהמה של עמלק בחיים – דבר שאין לו אח ורע בכל התורה כאלה וצריך להבין. צריכים אנו כמו כן להבין מה היתה מטרתו של עמלק במלחמתו נגדנו ביציאת מצרים. הרי היינו עבדים במדבר ללא מדינה וארץ משלנו ואם כן מדוע הוא נלחם בנו? והתשובה היא שעמלק מסמל את זה שעושה דווקא (להכעיס) נגד ה'. שאר אומות העולם אולי עושים גם כן נגד ה' אבל לא כדי להכעיס אלא מתוך תאווה, הנאה, פורקן וכדומה. מה שאין כן עמלק מסמל את זה שיוצא נגד ה' ונגד אלו שעושים רצון ה' – היינו עם ישראל. חז"ל מלמדים אותנו שבכל הדורות יש עמלקים, אלא שבדורות הקודמים הם היו גויים שגזרו גזרות על היהודים או ניסו להשמידם, אבל בדור האחרון עמלק ונשמות ערב רב יהיו יהודים שיתפסו עמדות מפתח והשפעה על העם היהודי וכך יפיץ את רעיון "האתאיזם" אי האמונה ויכניס ספקות בלב היהודים בענין אמונתם. בואו נלמד על הענין הזה לעומק...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page