top of page
עדכונים אחרונים

שעור תורה צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק א')

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק א') אחת השאלות המרכזיות שהעסיקה ומעסיקה עד היום כמעט את כל בני האדם על פני הגלובוס היא השאלה: מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב לו? כמעט כל גדולי ישראל לדורותיהם בספרות התורנית העניפה התייחסו לשאלה מרכזית זו. אנו נתמקד בהרצאה היום בתשובה שנכתבה ע"י הוגה דעות מעמיק גדול שחי לפני קרוב ל 60 שנה הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שפעל המון שנים באנגליה ובסוף ימיו שימש כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז' בבני ברק. היום בחלק א' נתמקד בעניין של מצוות שישנן שתי אפשרויות איך לקיימן. א. לשם שמיים. ב. לשם אינטרסים ונגיעות אישיות. אופן קיום המצוות משפיע בדרך ישירה על סוג השכר שאדם אמור לקבל עבורם ומכך נובע המושג "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו". איך זה קורה? כדי שנקשיב להרצאה המרתקת שלפנינו.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page