top of page

אחרית הימים

שומר אמונים לאדמור רבי אהרן ראטה ז"צל פרק כב (חלק א') 

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כג' (חלק ב') 

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כד' (חלק ג') 

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כה' (חלק ד') 

אחרית הימים

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כב (חלק ב')

ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א בהרצאה המרתקת שלפנינו יוצא בגלוי נגד כל מגידי העתידות למיניהם ומלמד אותנו דעת ותבונה בעניין הצרות של אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג והתגלות המשיח מתוך ספרו של הצדיק והקדוש המקובל רבי אהרון ראטה ז"צל שגם גן מעתיק מהזוהר הקדוש (לפני 1800 שנה לערך) ומעוד ספרים עתיקים את אשר עתיד להתרחש באחרית הימים ומה הם העצות להינצל ולשרוד במלחמת גוג ומגוג. ההרצאה מחולקת לארבעה חלקים ועל כן כדאי לצפות בהם לפי הסדר כדי להבין את המהלך בצורה נכונה ולא מבולבלת.

היום בחלק ב' נמשיך קטע מהזוהר הקדוש המספר על רבי שמעון בר יוחאי שזקף את ידיו ובכה ואמר : אוי למי שיזדמן באותו זמן (של מלחמת גוג ומגוג והתגלות המשיח) ומצד שני – אשרי חלקו של מי שיזדמן באותו זמן , אז כדאי לנו להיות באותו הזמן או לא? זה תלוי איך נגשים לעניין. אם מוכנים להשתנות ולהשתפר אז שווה לחיות ולעבור את כל התקופה הקשה ולזכות להיות מאותם שיזכו לשרוד ולראות בביאת המשיח. אבל מי שלא מוכן לעשות שינויים ולא מוכן לשמוע את האמת ולחיות על פיה עדיף יותר שלא יישאר בתקופת המשיח. במה צריך להשתנות ולהתחזק? זה כבר נדע תוך כדי שמיעת ההרצאה, בהצלחה.

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כב (חלק א')

 

ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א בהרצאה המרתקת שלפנינו יוצא בגלוי נגד כל מגידי העתידות למיניהם ומלמד אותנו דעת ותבונה בעניין הצרות של אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג והתגלות המשיח מתוך ספרו של הצדיק והקדוש המקובל רבי אהרון ראטה ז"צל שגם גן מעתיק מהזוהר הקדוש (לפני 1800 שנה לערך) ומעוד ספרים עתיקים את אשר עתיד להתרחש באחרית הימים ומה הם העצות להינצל ולשרוד במלחמת גוג ומגוג.

ההרצאה מחולקת לארבעה חלקים ועל כן כדאי לצפות בהם לפי הסדר כדי להבין את המהלך בצורה נכונה ולא מבולבלת.

חלק א' : אנו נלמד על חבלי הלידה של המשיח, כמו שחבלי לידה האישה מקבלת צירים שהולכים ומתגברים עד הלידה, כך הצרות והמלחמות ילכו ויתגברו לפני התגלות המשיח. אנו נראה ונלמד מה אומר על כך רבי שמעון בר יוחאי במדרש הנעלם (בזוהר הקדוש). למרות שהדברים נשמעים מפחידים ומדאיגים מאוד בתחילת המאמר כדאי ורצוי להתאזר בסבלנות עד סוף החלק הרביעי ובהמשך המאמר לאט לאט נקבל גם עצות איך להינצל ולשרוד במלחמות אלו. בהצלחה לכולנו...

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כב (חלק ג')

ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א בהרצאה המרתקת שלפנינו יוצא בגלוי נגד כל מגידי העתידות למיניהם ומלמד אותנו דעת ותבונה בעניין הצרות של אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג והתגלות המשיח מתוך ספרו של הצדיק והקדוש המקובל רבי אהרון ראטה ז"צל שגם גן מעתיק מהזוהר הקדוש (לפני 1800 שנה לערך) ומעוד ספרים עתיקים את אשר עתיד להתרחש באחרית הימים ומה הם העצות להינצל ולשרוד במלחמת גוג ומגוג. ההרצאה מחולקת לארבעה חלקים ועל כן כדאי לצפות בהם לפי הסדר כדי להבין את המהלך בצורה נכונה ולא מבולבלת.

היום בחלק ג' נלמד שכל עוד לא הגיע המשיח, עם ישראל בצער גדול אבל הצער הגדול ביותר הוא צערה של השכינה הקדושה, צערו של הקדוש ברוך הוא, צער העולמות, צער האבות הקדושים ועוד ועוד. לכן הקב"ה יביא את המשיח בין אם אנו ראויים בין איננו ראויים אפילו יהיו הרבה רשעים ח"ו, בכל זאת כשיגיע הזמן הסופי (Dedline), הקב"ה יתחיל עם חבלי הלידה והצירים עד להתגלותו של המשיח אכי"ר. כלומר המשיח בכל מצב יגיע והשאלה היא באיזה מצב אנו נהיה כאשר הוא יופיע? האם נהיה מוכנים ונזכה יחד איתו לראות את כל הניסים והמופתים, הגאולה ובנין בית המקדש השלישי או שחלילה לא נהיה ראויים לכך. 

הדבר תלוי אך ורק בנו.. צפייה מהנה..

שומר אמונים לאדמור רבי אהרון ראטה ז"צל פרק כב (חלק ד')

 

ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א בהרצאה המרתקת שלפנינו יוצא בגלוי נגד כל מגידי העתידות למיניהם ומלמד אותנו דעת ותבונה בעניין הצרות של אחרית הימים, מלחמת גוג ומגוג והתגלות המשיח מתוך ספרו של הצדיק והקדוש המקובל רבי אהרון ראטה ז"צל שגם גן מעתיק מהזוהר הקדוש (לפני 1800 שנה לערך) ומעוד ספרים עתיקים את אשר עתיד להתרחש באחרית הימים ומה הם העצות להינצל ולשרוד במלחמת גוג ומגוג. ההרצאה מחולקת לארבעה חלקים ועל כן כדאי לצפות בהם לפי הסדר כדי להבין את המהלך בצורה נכונה ולא מבולבלת.

היום בחלק ד' נלמד בדברי חבקוק הנביא שהתנבא  שוודאי צריך לשמור כל התורה והמצוות אבל הדבר הכי חשוב מכל זה להיות חזק באמונה "וצדיק באמונתו יחיה" ובפרט הימים שלפני התגלות המשיח יהיו הרבה ניסיונות להכניס כפירה ומינות במחשבתנו כדי שלא נהיה ראויים לגאולה. לכן הדגש צריך להיות בהתחזקות באמונה תמימה ופשוטה שזה הדבר שיציל ויגן עלינו מפני רוב הצרות והניסיונות העתידיות.

בואו אחי ורעי , נתחזק באמונה בעד עמינו "וצדיק באמונתו יחיה", ויהודי אחד פשוט שיהיה חזק באמונה תמימה יוכל להציל בזכותו הרבה יהודים בעת ההיא. בואו נתאחד ונתקשר זה לזה בהחלטה נחושה, יהיה מה שיהיה אנו נמשיך להאמין בבורא עולם שהוא זה שמושך בחוטים מאחורי  הקלעים ונתקרב אליו ונעשה רצונו ונזכה לגאולה השלימה מתוך חן חסד ורחמים מגולים אמן כי"ר.

bottom of page