top of page

 

בגלריה זו תמצאו אוסף מרהיב של תמונות ממגוון ארועים ופעילויות שוטפות של ישיבת דעת ותבונה, הכוללת כנסים, עצרות, הקפות שניות, תפילות, הילולות, תיקונים בקברי צדיקים ועוד...

במסגרת פעילות העמותה, מתקיימים אירועים מגוונים הפתוחים לקהל הרחב.

להלן פירוט חלקי של האירועים העיקריים.

 

  • שיעורי תורה יום יום בערבים לילדים, נוער ומבוגרים.

  • בית כנסת פעיל במשך כל ימות השבוע.

  • מסיבות ראש חודש, סעודה ג', עונג שבת, מלוה מלכה וכד' (לפי תאום).

  • דיבוק חברים. ישיבה בצוותא לארוחה משותפת או לברכות (מזונות, עץ, אדמה, שהכל), וליבון ביחד של סוגיות קיומיות, בעיות הדור והשעה, ליבון דרכים למלחמת היצר, סיוע והשתתפות בשמחות ובבעיות של הזולת וכדומה, דבר המביא לקירוב לבבות ולקיום הפסוק "ואהבת לרעך כמוך".

  • הרצאות מטובי המרצים כולל מוסיקה עם נגנים וכיבוד קל.

  • הילולת ה"בן איש חי" רבינו יוסף חיים זצוק"ל מבגדאד, שעל שמו נקראת הישיבה. תאריך ההילולא כל שנה בי"ג אלול.

 

                                                                                                                                         בברכה - הנהלת הישיבה

הקפות שניות -תשע"ח
שמחה עד השמים בהקפות שניות
ישיבת דעת ותבונה
שמחה עד השמים בהקפות שניות
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה - ראש הישיבה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה שר
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה - הרב ירון שיר
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה שליט"א
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
הרב יוסף חיים - ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
אליעזר אשטיבקר - ישיבת דעת ותבונה
אבימלך אשטיבקר - ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
מטר לבניית ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה והאורגניסט
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה - ישי ודבקר
ישיבת דעת ותבונה - אילן גוסלקר
ישיבת דעת ותבונה - יאן אירמן
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה - אלכס ואגם
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה
ישיבת דעת ותבונה - ערן סמסון
שיעור בסוכה - תשע"ח
ראש הישיבה בשיעור בסוכה
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בסוכה
ראש ישיבת דעת ותבונה
(הרב שמשון בן רחמים (במנולקר
תלמידי הישיבה מרוכזים בשיעור
שיעור בסוכת אבימלך אשטיבקר
שיעור בסוכה תשע"ח
הרב שמשון במנולקר (בן רחמים)
שבע ברכות לאיתן דקר - תשע"ז
דעת ותבונה - הציבור הרחב בשמחה
ראש ישיבת דעת ותבונה בדרשה
דעת ותבונה - הרב יוסף חיים והחתן
ראש ישיבת דעת ותבונה בדרשה
ישיבת דעת ותבונה - האורחים
בן ציון ד. ובן חור א.
ראש ישיבת דעת ותבונה בדרשה
בן ציון ד. וחנוך שמואל
הרב י.ח בן רחמים והחתן
ראש ישיבת דעת ותבונה בדרשה
הרב אלדד ו. והרב ארז ד.
ישיבת דעת ותבונה - אברהם קהימקר
ראש ישיבת דעת ותבונה בשירה
ישיבת דעת ותבונה - אפרים אשטיבקר
ישיבת דעת ותבונה - אבימלך אשטיבקר
ישיבת דעת ותבונה -הרב והאורחים
הרב יוסף חיים ב.ר. משמח חתן וכלה
ישיבת דעת ותבונה - חנוך שמואל
ראש ישיבת דעת ותבונה בשירה
ישיבת דעת ותבונה - יוסף ש. אדיר ב.
ראש ישיבת דעת ותבונה בשירה
ל"ג בעומר - תשע"ז
3A6A1169
3A6A1171
3A6A1170
3A6A1168
IMAG1004
IMAG1005
IMAG1003
IMAG1002
IMAG1001
IMAG0997
IMAG0996
IMAG0995
IMAG0980
IMAG0981
IMAG0984
IMAG0985
IMAG0990
IMAG0991
IMAG0994
IMAG0992
IMAG0982
IMAG0983
3A6A1167
3A6A1166
3A6A1165
3A6A1164
3A6A1163
3A6A1162
3A6A1161
3A6A1160
3A6A1159
3A6A1156
3A6A1158
3A6A1157
3A6A1155
3A6A1154
3A6A1153
3A6A1152
3A6A1151
3A6A1150
3A6A1149
3A6A1148
3A6A1147
3A6A1146
3A6A1145
3A6A1144
3A6A1143
3A6A1142
3A6A1141
3A6A1140
3A6A1139
3A6A1138
3A6A1137
3A6A1136
3A6A1135
3A6A1134
3A6A1133
3A6A1132
3A6A1131
3A6A1130
3A6A1129
3A6A1128
3A6A1127
3A6A1126
3A6A1125
3A6A1124
3A6A1123
3A6A1122
3A6A1098
3A6A1099
3A6A1101
3A6A1100
3A6A1108
3A6A1107
3A6A1106
3A6A1105
3A6A1103
3A6A1104
3A6A1102
3A6A1114
3A6A1115
3A6A1113
3A6A1112
3A6A1111
3A6A1110
3A6A1109
3A6A1116
3A6A1117
3A6A1118
3A6A1119
3A6A1120
3A6A1121
יום כיף למתמידים - ניסן תשע"ז
3A6A1553
3A6A1669
3A6A1666
3A6A1665
3A6A1664
3A6A1663
3A6A1662
3A6A1660
3A6A1659
3A6A1661
3A6A1658
3A6A1657
3A6A1655
3A6A1656
3A6A1654
3A6A1653
3A6A1649
3A6A1651
3A6A1652
3A6A1650
3A6A1648
3A6A1643
3A6A1640
3A6A1639
3A6A1634
3A6A1630
3A6A1632
3A6A1631
3A6A1629
3A6A1628
3A6A1626
3A6A1627
3A6A1622
3A6A1625
3A6A1621
3A6A1619
3A6A1620
3A6A1618
3A6A1617
3A6A1615
3A6A1616
3A6A1614
3A6A1612
3A6A1610
3A6A1611
3A6A1605
3A6A1609
3A6A1606
3A6A1608
3A6A1607
3A6A1601
3A6A1604
3A6A1602
3A6A1600
3A6A1598
3A6A1599
3A6A1597
3A6A1596
3A6A1593
3A6A1592
3A6A1595
3A6A1591
3A6A1590
3A6A1589
3A6A1588
3A6A1587
3A6A1586
3A6A1585
3A6A1584
3A6A1583
3A6A1582
3A6A1581
3A6A1580
3A6A1579
3A6A1578
3A6A1576
3A6A1575
3A6A1574
3A6A1572
3A6A1573
3A6A1571
3A6A1569
3A6A1568
3A6A1570
3A6A1567
3A6A1564
3A6A1563
3A6A1566
3A6A1565
3A6A1560
3A6A1561
3A6A1559
3A6A1562
3A6A1558
3A6A1556
3A6A1557
3A6A1555
3A6A1550
3A6A1551
3A6A1552
3A6A1543
3A6A1545
3A6A1541
3A6A1540
3A6A1539
3A6A1538
3A6A1536
3A6A1534
3A6A1533
3A6A1532
3A6A1531
3A6A1530
3A6A1527
3A6A1528
3A6A1526
3A6A1525
3A6A1524
3A6A1522
3A6A1520
3A6A1519
3A6A1518
3A6A1517
3A6A1514
3A6A1513
3A6A1512
3A6A1511
3A6A1506
3A6A1509
3A6A1505
3A6A1504
3A6A1501
3A6A1503
3A6A1502
3A6A1499
3A6A1500
3A6A1498
3A6A1497
3A6A1496
3A6A1494
3A6A1495
3A6A1493
3A6A1492
3A6A1491
3A6A1490
3A6A1489
3A6A1488
3A6A1481
3A6A1482
3A6A1480
3A6A1479
3A6A1478
3A6A1477
3A6A1474
3A6A1475
3A6A1473
3A6A1472
3A6A1470
3A6A1468
3A6A1466
3A6A1467
3A6A1460
3A6A1459
3A6A1452
3A6A1457
3A6A1451
3A6A1450
3A6A1447
3A6A1448
3A6A1446
3A6A1445
3A6A1440
3A6A1441
3A6A1443
3A6A1439
3A6A1432
3A6A1438
3A6A1431
3A6A1435
3A6A1429
3A6A1428
3A6A1425
3A6A1424
3A6A1419
3A6A1415
3A6A1413
3A6A1412
3A6A1409
3A6A1407
3A6A1405
3A6A1406
3A6A1404
3A6A1403
3A6A1400
3A6A1402
3A6A1399
3A6A1398
3A6A1396
3A6A1394
3A6A1391
3A6A1393
3A6A1389
3A6A1390
3A6A1386
3A6A1385
3A6A1384
3A6A1383
3A6A1382
3A6A1381
3A6A1380
3A6A1379
3A6A1377
3A6A1376
3A6A1375
3A6A1374
3A6A1373
3A6A1372
3A6A1371
3A6A1369
3A6A1368
3A6A1366
3A6A1367
3A6A1365
3A6A1364
3A6A1362
3A6A1360
3A6A1361
3A6A1359
3A6A1358
3A6A1357
3A6A1353
3A6A1352
3A6A1350
3A6A1349
3A6A1347
3A6A1346
3A6A1343
3A6A1340
3A6A1342
3A6A1336
3A6A1335
3A6A1332
3A6A1333
3A6A1334
3A6A1331
3A6A1330
3A6A1329
3A6A1328
3A6A1327
3A6A1326
3A6A1324
3A6A1323
3A6A1325
3A6A1322
3A6A1321
3A6A1320
3A6A1319
3A6A1318
3A6A1317
3A6A1316
3A6A1315
3A6A1314
3A6A1313
3A6A1311
3A6A1312
3A6A1310
3A6A1308
3A6A1307
3A6A1309
3A6A1306
3A6A1305
3A6A1304
3A6A1303
3A6A1302
3A6A1301
3A6A1300
3A6A1299
3A6A1297
3A6A1298
3A6A1296
3A6A1295
3A6A1292
3A6A1294
3A6A1293
שבע ברכות למשה הרשקוביץ
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן וראש ישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה והחתן בשמחה
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
ראש ישיבת דעת ותבונה והסבא הרשקוביץ
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך, הסבא וראש ישיבת דעת ותבונה
בצד ימין הבחור אברהם פנקר
משפחת החתן עם תלמידי דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
החתן דורש בישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה והחתן בשמחה
אבימלך, אברהם, חנוך ובן חור
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
אבימלך, אברהם, חנוך ובן חור
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בשבח החתן
דוד החתן בישיבת דעת ותבונה
אברהם קהימקר ורחמים מסיל
משפחת החתן עם תלמידי דעת ותבונה
החתן בסעודה בישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש על זוגיות
חידון חנוכה לילדים תשע"ז
חידון חנוכה תשע"ז
הרה"ג שמשון בן רחמים במנולקר
הרב אלדד ודבקר שליט"א
הרב אלדד ודבקר שליט"א
יצחק שלום בן הרב יוסף חיים
ההורים השמחים בחידון
יצחק שלום בן רחמים שר שיר
יצחק שלום בן רחמים שר שיר
יצחק שמשון עם אביו משה ומנדל
אברהם קהימקר ואליעזר קסוקר
תלמידי הישיבה בחידון
יעקב בנימין מחלק סופגניות
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בחידון
הרב יוסף חיים והרב ריימונד בחידון
הרב עם דוד בנימין בחידון
דוד בנימין נותן חסות לחידון
דוד בנימין נותן חסות לחידון
הבחור נועם סולומון בחידון
הבחור אדיר בנימין בחידון
הבחור יצחק שמשון בחידון
הבחור יוסף שמואל בחידון
הבחור אוראל אשטיבקר בחידון
הבחור יהונתן בנימין בחידון
לוי יצחק בנימין בחידון
אור חיים שמעון בחידון
בר יוחאי שמעון בחידון
גבריאל יעקב בן רחמים בחידון
ישראל בנימין בחידון
ריימונד בחידון
רועי בנימין בחידון
ריימונד בחידון
ר' שמואל במנולקר מחלק ממתקים בחידון
הרב, נכדו ובן דודו בחידון
יוסף יצחק עם שמואל במנולקר
משפחת ריימונד בחידון
הקטן ריימונד מקבל ממתקים
הקטן אליה מנחם מקבל ממתקים
הרבנים וההורים בחידון
מסבירים לילדים את השאלות
המתח באולם גובר
הרב יוסף חיים עוזר לילדים
ראש ישיבת דעת ותבונה
נועם סולומון ואדיר בנימין
נועם סולומון ואדיר בנימין
גבריאל יעקב בן הרב יוסף חיים
אווירה לבבית בחידון
אברהם בנימין עם יוסף יצחק
אווירה לבבית בחידון
אברהם בנימין עם יוסף יצחק
עורך החידון בניהו יהושע עם הרב אלדד
הקטן נריה אוסטין ממודיעין עילית
אווירת חג בחידון
הרב יוסף חיים עם הבן של הרב רימונד
הרב יוסף חיים עם הבן של הרב רימונד
יצחק שלום בן הרב יוסף חיים
הקטן נריה אוסטין ממודיעין עילית
הילולת הבן איש חי תשע"ו
תמונת הרב יוסף חיים
הרב שמשון עם תמונת הבן איש חי
ראש הישיבה עם אבימלך אשטיבקר
פרדי טריולו מתברך מפי ראש הישיבה
פרדי טריולו מתברך מפי ראש הישיבה
פרדי טריולו מתברך מפי ראש הישיבה
משה הרשקוביץ עם הק' גבריאל יעקב
משה הרשקוביץ עם הק' גבריאל יעקב
הרב שמשון בן רחמים שר בהילולא
ראש הישיבה מברך את אבימלך אשטיבקר
ראש ישיבת דעת ותבונה שר
בן חור אינדפורקר עם נועם סולומון
הקהל מאזין בקשב רב
הקטן אוראל השטיבקר מצלם
בן חור אינדפורקר עם נועם סולומון
הקהל מאזין בקשב רב
הרב רימונד רחמים דורש בישיבה
צוות המורחב של רבני דעת ותבונה
IMG_1127
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא
רבני ישיבת דעת ותבונה עם האורגניסת
רבני ישיבת דעת ותבונה בהילולא
קייאקים בבין הזמנים תשע"ו
ראש ישיבת דעת ותבונה ומשפחת אשטיבקר
ראש ישיבת דעת ותבונה ומשפחת אשטיבקר
ראש ישיבת דעת ותבונה ומשפחת אשטיבקר
ראש ישיבת דעת ותבונה ומשפחת אשטיבקר
תלמידי ישיבת דעת ותבונה ביום כיף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה ביום כיף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה ביום כיף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה ביום כיף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה ביום כיף
פורים בבית הרב תשע"ו
IMG_0035
IMG_0040
IMG_0038
IMG_0037
IMG_0034
IMG_0033
IMG_0032
IMG_0031
IMG_0029
IMG_0026
IMG_0025
IMG_0024
IMG_0021
IMG_0022
IMG_0019
IMG_0018
IMG_0016
IMG_0015
IMG_0041
IMG_0017
IMG_0014
IMG_0006
IMG_0011
IMG_0008
IMG_0005
IMG_0002
IMG_0003
IMG_0004
IMG_0001
יום כיף לילדי הישיבה
תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

בן חור עם תלמידי הישיבה

בן חור עם תלמידי הישיבה

בן חור עם תלמידי הישיבה בספינה

בן חור עם תלמידי הישיבה בספינה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

תלמידי דעת ותבונה בשייט במריה

משפחת קסוקר בשייט

משפחת קסוקר בשייט

השייט מתחיל עכשיו

השייט מתחיל עכשיו

תלמידי ישיבת דעת ותבונה צופים למרינה

תלמידי ישיבת דעת ותבונה צופים למרינה

שמעון אשטיבקר ובניהו יהושע בן רחמים

שמעון אשטיבקר ובניהו יהושע בן רחמים

שמעון אשטיבקר ובניהו יהושע בן רחמים

שמעון אשטיבקר ובניהו יהושע בן רחמים

שמעון אשטיבקר ובניהו יהושע בן רחמים

שמעון אשטיבקר ובניהו יהושע בן רחמים

דביר קסוקר ואדיר בנימין

דביר קסוקר ואדיר בנימין

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

אור חיים שמעון

אור חיים שמעון

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

דביר קסוקר ואדיר בנימין

דביר קסוקר ואדיר בנימין

דביר קסוקר ואדיר בנימין

דביר קסוקר ואדיר בנימין

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

דניאל חי אשטיבקר

דניאל חי אשטיבקר

אדיר בנימין

אדיר בנימין

אדיר בנימין

אדיר בנימין

אדיר בנימין

אדיר בנימין

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

דניאל בנימין מגן על השער

דניאל בנימין מגן על השער

דניאל בנימין מגן על השער

דניאל בנימין מגן על השער

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי כדור שארגן הרב ארז דוקרקר

משחקי חברה ביום כיף

משחקי חברה ביום כיף

אוריאל קמרלקר ובר יוחאי שמעון

אוריאל קמרלקר ובר יוחאי שמעון

רפאל פנקר ועמיקם רמרזקר

רפאל פנקר ועמיקם רמרזקר

הרב ארז דוקרקר

הרב ארז דוקרקר

איתי רמרזקר וישראל בנימין

איתי רמרזקר וישראל בנימין

אור חיים שמעון ועוז ישראל ודבקר

אור חיים שמעון ועוז ישראל ודבקר

משחקי חברה בישיבת דעת ותבונה

משחקי חברה בישיבת דעת ותבונה

משחקי חברה בישיבת דעת ותבונה

משחקי חברה בישיבת דעת ותבונה

מאיר אשטיבקר ויוסף שמואל

מאיר אשטיבקר ויוסף שמואל

יוסף חיים אינדפורקר

יוסף חיים אינדפורקר

בר יוחאי שמעון מקבל מדליה

בר יוחאי שמעון מקבל מדליה

בר יוחאי שמעון מקבל מדליה

בר יוחאי שמעון מקבל מדליה

הילולת הבן איש חי תשע"ה
ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

הרב אושרי מזור בהילולא

הרב אושרי מזור בהילולא

הרב אושרי מזור בהילולא

הרב אושרי מזור בהילולא

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

עזרת הנשים בהילולא

עזרת הנשים בהילולא

עזרת הנשים בהילולא

עזרת הנשים בהילולא

הבחור בניהו יהושע בהילולא

הבחור בניהו יהושע בהילולא

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש הישיבה עם אברהם בנימין

ראש הישיבה עם אברהם בנימין

ראש הישיבה עם אברהם בנימין

ראש הישיבה עם אברהם בנימין

ראש הישיבה עם אברהם בנימין

ראש הישיבה עם אברהם בנימין

ראש הישיבה עם שרון אינדפורקר

ראש הישיבה עם שרון אינדפורקר

ראש הישיבה עם נורמן סולומון

ראש הישיבה עם נורמן סולומון

ראש הישיבה עם שלמה ולוטקר

ראש הישיבה עם שלמה ולוטקר

ראש הישיבה עם אוריאל קמרלקר

ראש הישיבה עם אוריאל קמרלקר

ראש הישיבה עם אוריאל קמרלקר

ראש הישיבה עם אוריאל קמרלקר

ראש הישיבה עם נגאוקר

ראש הישיבה עם נגאוקר

ראש הישיבה עם נגאוקר

ראש הישיבה עם נגאוקר

ראש הישיבה עם אליעזר קסוקר

ראש הישיבה עם אליעזר קסוקר

אבישי בנדרקר בהילולא

אבישי בנדרקר בהילולא

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

ראש הישיבה עם מאור פנקר

הרב יוסף חיים בן רחמים בהילולא

הרב יוסף חיים בן רחמים בהילולא

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

IMG_0295.JPG

IMG_0295.JPG

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

הרב אלדד ודבקר בהילולא

הרב אלדד ודבקר בהילולא

ערן סמסון מנגן בהילולא

ערן סמסון מנגן בהילולא

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

הרב יוסף חיים והרב אלדד בהילולא

הרב יוסף חיים והרב אלדד בהילולא

הרב יוסף חיים בן רחמים בהילולא

הרב יוסף חיים בן רחמים בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

IMG_0272.JPG

IMG_0272.JPG

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

המתופף ניסים נאור בהילולא

המתופף ניסים נאור בהילולא

רבני ישיבת דעת ותבונה

רבני ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

המתופף ניסים נאור בהילולא

המתופף ניסים נאור בהילולא

המתופף ניסים נאור בהילולא

המתופף ניסים נאור בהילולא

ערן סמסון וניסים נאור מנגנים

ערן סמסון וניסים נאור מנגנים

ערן סמסון וניסים נאור מנגנים

ערן סמסון וניסים נאור מנגנים

ראש ישיבת דעת ותבונה

ראש ישיבת דעת ותבונה

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

תלמידי ישיבת דעת ותבונה בהילולא

הרב משה טלקר בהילולא

הרב משה טלקר בהילולא

הילולת הבן איש חי תשע"ב
הרכב מלא
ישיבת דעת ותבונה
הקלידן ערן סמסון מנגן בהילולא
ערן סמסון מנגן ויניב צריקר מתופף
יניב צריקר מתופף בהילולא
ישי ודבקר מחלק סעודת מצווה בהילולא
האחראים על הסעודת מצווה בהילולא
אליעזר ודבקר מתברך מפי הרב בהילולא
אפריים אשטיבקר ומנדל שפורקר בהילולא
פנחס וסקר משדרות מספר סיפורו בהילולא
ראש הישיבה נותן יין לסגולה
ערן סמסון מתברך מפי הרב בהילולא
עופר שמעון מתברך מפי הרב בהילולא
אליעזר קסוקר מתברך מפי הרב בהילולא
אבימלך אשטיבקר ובידו בקבוק הסגולות
אילן נגאוקר מתברך מפי הרב בהילולא
דניאל בנימין מתברך מפי הרב בהילולא
ראש הישיבה מברך את משפחת ישראל
ראש הישיבה שר יחד עם בנו בהילולא
שמחה פורצת גבולות בהילולא
הרכב הנגנים בהילולא
הרב רימונד רחמים והרב יוסף חיים
ראש הישיבה מנגן עם ערן סמסון
ר' בנימין טלקר חמיו של ראש הישיבה
הקהל מקשיב בצימאון לדברי התורה
סיפור אישי ע"י פנחס וסקר
הקהל הרחב מקשיב להרצאה מרתקת
ערן סמסון ומאחריו רבני הישיבה
הקהל הרחב מקשיב להרצאה מרתקת
ראש הישיבה דורש בהילולא
הקהל הרחב מקשיב להרצאה מרתקת
הרב אלדד ודבקר דורש בהילולא
הדור הבא עם הדור הקודם
הרב יוסף חיים מנעים בקולו בהילולא
ראש הישיבה עם בנו הרב יוסף חיים שרים
הרב ריימונד עם הרב יוסף חיים בהילולא
הרב שמשון דורש בשבחי הרב בן איש חי
הרב שמשון בן רחמים שר בהילולא
הרב אלדד ודבקר בהרצאה
שירה מעומק הלב
דואט- הרב עם אפרים אשטיבקר
ראש ישיבת דעת ותבונה בהרצאה
הקהל הרחב מקשיב להרצאה מרתקת
הקהל הרחב מקשיב להרצאה מרתקת
שירה בוקעת רקיעים
פנחס וסקר משדרות מספר סיפורו בהילולא
הקהל הרחב מקשיב להרצאה מרתקת
שירה בוקעת רקיעים
שירה בוקעת רקיעים
הרב מברך את התורמים להילולא
הרב ארז דוקרקר מטפל בצילום ההילולא
ראש ישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה
הרב אלדד ודבקר בהרצאה
הרב יוסף חיים בן רחמים בהילולא
הרב רחמים רימונד דורש בילולא
ראש הישיבה בכנס רבנים בנתיבות
הרב דוד רז עם ראש הישיבה
הרב משה טלקר עם ראש הישיבה
הרב שמשון מרדכי, הרב דוד רז והרב
הרב דוד רז עם הרב שמשון בן רחמים
ראש הישיבה עם הרב משה טלקר
ראש הישיבה עם רבני הקהילה
הרב שמשון בן רחמים בנתיבות
הרב שמשון מרדכי עם ראש הישיבה
ראש ישיבת דעת ותבונה בכנס בנתיבות
הילולת הבן איש חי תשע"ד
שירה וריקודים בישיבת דעת ותבונה
שירה וריקודים בישיבת דעת ותבונה
שירה וריקודים בישיבת דעת ותבונה
אבנר כנדלקר וחנוך שמואל מגישים סעודה
ראש הישיבה מברך את עופר שמעון
ראש הישיבה מברך את אליעזר קסוקר
ראש הישיבה מברך את אילן נאוגאוקר
הרב רימונד רחמים שמח ומשמח
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
אבימלך אשטיבקר ואילן פנקר
אבימלך אשטיבקר ואילן פנקר
שירה וריקודים בישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה שר ורוקד
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
ישי ודבקר במרכז הרוקדים
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
הרב ריימונד רחמים רוקד עם התלמידים
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בריקוד סוחף
הרב אלדד ודבקר שר בהילולא
האורגניסט אהרון (ערן) סמסון
האורגניסט אהרון (ערן) סמסון
ראש הישיבה שר עם אילן פנקר
ראש הישיבה שר עם אילן פנקר
אפרים אשטיבקר ובנימין נגאוקר
שבת אחים גם יחד
דניאל בנימין
דניאל בנימין
הרב שר עם התלמידים
ראש הישיבה שר עם אילן פנקר
ראש הישיבה שר עם אילן פנקר
הרב יוסף חיים בן רחמים
שפורקר , קסוקר וורסולקר
שפורקר , קסוקר וורסולקר
אליעזר ושמשון קסוקר שרים יחד עם הרב
אליעזר ושמשון קסוקר שרים יחד עם הרב
הרב יוסף חיים בן רחמים בדרשה
הרב יוסף חיים בן רחמים בדרשה
הרב יוסף חיים בן רחמים בדרשה
הרב יוסף חיים בן רחמים בדרשה
נועה קסוקר בהילולא
יגאל ולוטקר
נועה קסוקר בהילולא
אליעזר קסוקר עם בתו נועה בהילולא
הרב אלדד ודבקר דורש בילולא
ראש ישיבת דעת ותבונה דורש בהילולא
אפרים, בן חור וחנוך בהילולא
אפרים, בן חור וחנוך בהילולא
הילדים אוראל, אוריאל ומאיר עם בן חור
הרב אלדד ודבקר דורש בילולא
הרב אלדד ודבקר בילולא
ראש ישיבת דעת ותבונה שליט"א בהילולא
האזנה עריבה להרצאות
האזנה עריבה להרצאות
האזנה עריבה להרצאות
משפחת נגאוקר בהילולא
הרב יוסף חיים
האזנה עריבה להרצאות
דניאל בנימין שמח ומשמח
שבת אחים גם יחד
שבת אחים גם יחד
ראש ישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
ראש ישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
הילדים החמודים בהילולא
נועם בסטקר ואדיר בנימין
אליעזר קסוקר ואפרים אשטיבקר שרים
מאור פנקר ויעקוב בנימין ברגעי נחת
המשמחים של ישיבת דעת ותבונה
המשמחים של ישיבת דעת ותבונה
המשמחים של ישיבת דעת ותבונה
דניאל בסטקר ודוד שמואל
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
ציון קסוקר
המשמחים של ישיבת דעת ותבונה
חנוך שמואל ובן חור אינדפורקר
בן חור אינדפורקר
בן חור אינדפורקר
הרב אלדד ודבקר דורש בהילולא
הרב אלדד ודבקר דורש בהילולא
הרב אלדד ודבקר דורש בהילולא
הרב אלדד ודבקר דורש בהילולא
הרב שמשון ראש ישיבת דעת ותבונה
הרב ריימונד דורש בהילולא
הרב ריימונד דורש בהילולא
הרב ריימונד דורש בהילולא
הרב יוסף חיים בן רחמים דורש בהילולא
הרב אלדד ודבקר דורש בהילולא
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
הקהל הרחב בישיבת דעת ותבונה
ל"ג בעומר תשע"ה
ריקוד מכל הנשמה בציון ישעיה הנביא
בר יוחאי נמשחת אשריך
הקפות  בציון ישעיה הנביא
ריקוד בציון הנביא ישעיה בצפון
שירה סוחפת בציון ישעיה הנביא
ריקוד במעגלים בציון ישעיה הנביא
יגאל ולוטקר וישי ודבקר בשמחה
תפילות ותיקונים  בציון ישעיה הנביא
ישי ודבקר ואליעזר קסוקר בהקפות
איתי רמרזקר והרב בציון ישעיה הנביא
הרב עושה הקפות בציון ישעיה הנביא
ציון ישעיה הנביא
הבחור בניהו יהושע בציון ישעיה הנביא
מתפללים על כלל ישראל
הרב אלדד ודבקר ויגאל ולוטקר
הבחור נדב קסוקר במרכז התמונה
מבקשים בקשות מה' בציון ישעיה הנביא
אליעזר קסוקר וישי ודבקר מתפללים
פנחס רמרזקר מאחורי אליעזר קסוקר
ראש הישיבה בתפילה בציון ישעיה הנביא
ישי ודבקר בתפילה מעומק הלב
השטתחות בציון ישעיה הנביא
בציון אושעיא איש טיריא בפקיעין
בציון אושעיא איש טיריא בפקיעין
בציון אושעיא איש טיריא בפקיעין
הקפות
בציון אושעיא איש טיריא בפקיעין
הרב מדליק נרות
ראש ישיבת דעת ותבונה שליט"א
תפילה בציון הרמב"ם בטבריה
תפילה בציון הרמב"ם
תפילה בציון הרמב"ם
בציון השל"ה הקדוש בטבריה
תפילת אבות על בנים בציון השל"ה
תפילת אבות על בנים בציון השל"ה
תפילת אבות על בנים בציון השל"ה
בציון האמוראים תלמידי רב בטבריה
בציון האמוראים תלמידי רב בטבריה
בציון האמוראים תלמידי רב בטבריה
שמחת בית השואבה תשע"ד
לומדים בסוכה של אבימלך
אבימלך, אילן ויניר בריקוד שמח
אבימלך, אילן ויניר בריקוד שמח
אבימלך, אילן ויניר בריקוד שמח
אבימלך, אילן ויניר בריקוד שמח
ישעיה ואבימלך בריקוד
אילן פנקר רוקד עם בנו רפאל
חנוך ואבימלך
גבריאל יעקוב ורפאל
גבריאל יעקוב ורפאל
גבריאל יעקוב ורפאל
גבריאל יעקב בריקוד עם אבימלך
גבריאל יעקב בריקוד עם אבימלך
ריקוד במעגלים בסוכה
אבימלך רוקד עם האחיין שגיב
ישי ואבימלך בשמחה
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בשמחת מצוה
אילן פנקר בסולו
יניב צריקר והדהולק
נועם ואיתן  בסטילס
לומדים בסוכה של אבימלך
ישי ודבקר מנגן על בולבול טרנג
תלמידי ישיבת דעת ותבונה בסוכה
ראש ישיבת דעת ותבונה שר בסוכה
אפרים אשטיבקר
אבימלך ובנותיו טליה ואביה
יאיר טלקר
אילן פנקר
ראש ישיבת דעת ותבונה שר בסוכה
ערן סמסון על הקלידים
הרב יוסף חיים בן רחמים בשמחת החג
ראש ישיבת דעת ותבונה שר בסוכה
ישי ודבקר
אליעזר קסוקר
חנוך שמואל
המארח אבימלך אשטיבקר
אליעזר אשטיבקר
נדב קסוקר
איתן דוקרקר
איתן דוקרקר
ישעיה שמואל
ראש ישיבת דעת ותבונה
אבימלך אשטיבקר וישעיה שמואל
שמעון אשטיבקר עם אחותו הדסה
נדב מאיים על אברהם בנימין
שמעון אשטיבקר עם אחותו הדסה
צוות אחים גם יחד בסוכה
ישראל בנימין ורפאל פנקר באופוריה
ישי ודבקר
בתיאבון
נדב קסוקר
אליעזר אשטיבקר ובתו הדסה
הרה"ג יהודה יוספי בישיבת דעת ותבונה
הרב הגאון יהודה יוספי בישיבה
ראש ישיבת דעת ותבונה והרב יוספי בשיח
הרב יהודה יוספי בישיבת דעת ותבונה
הקהל מאזין בקשב רב לדברי הרב שליט"א
הרב יוסף חיים בן רחמים והאורגניסט
הרב שליט"א מרתק את הקהל
הרב הגאון יהודה יוספי בישיבה
סוכת האחים אגרורקר (שמואל) - תשס"ב
100-0059_IMG
100-0058_IMG
100-0028_IMG
100-0069_IMG
100-0068_IMG
100-0067_IMG
100-0065_IMG
100-0064_IMG
100-0063_IMG
100-0060_IMG
100-0056_IMG
100-0053_IMG
100-0051_IMG
100-0052_IMG
100-0048_IMG
100-0047_IMG
100-0046_IMG
100-0045_IMG
100-0043_IMG
100-0042_IMG
100-0038_IMG
100-0041_IMG
100-0036_IMG
100-0035_IMG
100-0034_IMG
100-0033_IMG
100-0032_IMG
100-0031_IMG
100-0030_IMG
100-0029_IMG
100-0027_IMG
100-0026_IMG
100-0024_IMG
100-0013_IMG
100-0022_IMG
100-0017_IMG
100-0016_IMG
100-0015_IMG
100-0012_IMG
100-0009_IMG
100-0011_IMG
100-0004_IMG
100-0007_IMG
100-0005_IMG
100-0003_IMG
100-0002_IMG
100-0072_IMG
יום הולדת בסוכת ראש הישיבה - תשס"ב
100-0033_IMG_2
100-0031_IMG
100-0039_IMG_2
100-0040_IMG
100-0038_IMG
100-0039_IMG
100-0038_IMG_2
100-0037_IMG_2
100-0037_IMG
100-0036_IMG_2
100-0036_IMG
100-0035_IMG_2
100-0035_IMG
100-0034_IMG_2
100-0034_IMG
100-0033_IMG
100-0032_IMG_2
100-0032_IMG
100-0031_IMG_2
100-0030_IMG_2
100-0030_IMG
100-0029_IMG_2
100-0029_IMG
100-0028_IMG_2
100-0027_IMG_2
100-0028_IMG
100-0027_IMG
100-0026_IMG_2
100-0026_IMG
100-0025_IMG_2
100-0025_IMG
100-0024_IMG
100-0023_IMG
100-0023_IMG_2
100-0022_IMG_2
100-0022_IMG
100-0021_IMG
100-0021_IMG_2
100-0020_IMG_2
100-0019_IMG_2
100-0020_IMG
100-0019_IMG
100-0018_IMG_2
100-0018_IMG
100-0017_IMG_2
100-0017_IMG
100-0016_IMG_2
100-0016_IMG
100-0015_IMG_2
100-0015_IMG
Mountain Lake
Beach Huts
Ferris Wheel
Palm Trees
City Cycle
Misty Slopes
הקפות שניות שמחת תורה - תשס"ב
100-0002_IMG_2
100-0012_IMG
100-0011_IMG
100-0010_IMG_2
100-0010_IMG
100-0008_IMG
100-0009_IMG_2
100-0008_IMG_2
100-0007_IMG_2
100-0007_IMG
100-0006_IMG_2
100-0006_IMG
100-0005_IMG_2
100-0005_IMG
100-0004_IMG_2
100-0004_IMG
100-0003_IMG_2
100-0003_IMG
100-0002_IMG
100-0001_IMG
100-0001_IMG_2
bottom of page