top of page

הקפות שניות

הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה חלק א' - הרב יוסף חיים שליט"א (תשע"ו)

הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה חלק ב' - הקפה ראשונה (תשע"ו)

הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה חלק ג' - ריקודים ושירים חסידיים (תשע"ו) 

הקפות שניות תשע"ו - הרב שמשון בן רחמים במחרוזת בסגנון הודי 

הקפות שניות תשע"ו - בישיבת דעת ותבונה במחרוזת בסגנון מזרחי

הקפות שניות תשע"ז - בישיבת דעת ותבונה (חלק א') 

הקפות שניות תשע"ז - בישיבת דעת ותבונה (חלק ב') 

הקפות שניות תשע"ז - בישיבת דעת ותבונה (ג') - הללויה עם ישי ודבקר 

דעת ותבונה הקפות שניות תשע"ז חלק ד

הקפות שניות תשע"ח - חלק א'

הקפות שניות תשע"ח - חלק ג'

הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה חלק א' - הרב יוסף חיים שליט"א (תשע"ו)

בכל שנה במוצאי חג שמחת תורה/שמיני עצרת נערכים הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה באשדוד. בשנה זו ניגן על האורגן ערן (אהרון) סמסון הי"ו ועל התופים ההודים ניגן ניסים נאור מקרית גת.  בסרטון שלפנינו אנו נראה את הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א (מרבני הישיבה המוסר שיעורים כל יום בישיבה) סוחף את הקהל לריקודים מכל הלב...
צפייה מהנה :)

הקפות שניות

הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה חלק ג' - ריקודים ושירים חסידיים (תשע"ו) 

בכל שנה במוצאי חג שמחת תורה/שמיני עצרת נערכים הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה באשדוד. בשנה זו ניגן על האורגן ערן (אהרון) סמסון הי"ו ועל התופים ההודים ניגן ניסים נאור מקרית גת. בסרטון שלפנינו אנו נראה ונשמע שירים חסידיים כשהמנצחים על מלאכת ה-DJ הם ר'אליעזר אשטיבקר הי"ו ואחיינו הרב יניר אשטיבקר הי"ו.
עוד נראה את הפתעת הערב, את ילד הפלא שרוקד ורוקד ולא שם לב בכלל מה נעשה סביבו....
צפייה מהנה ...

הקפות שניות תשע"ו - הרב שמשון בן רחמים במחרוזת בסגנון הודי 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 
השנה בפעם הראשונה השתתף האורגניסט ערן סמסון הי"ו והמתופף ניסים נאור הי"ו. בסרטון שלפנינו נראה את ראש הישיבה שר שירי מחרוזת בלחנים הודיים. המילים הם קודש שנכתבו ע"י ראש הישיבה שליט"א.
צפייה מהנה ...

הקפות שניות תשע"ו - בישיבת דעת ותבונה במחרוזת בסגנון מזרחי

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 
השנה בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר ור' יניר אשטיבקר הי"ו תפסו פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע להם יישר כח.
צפייה מהנה ...

הקפות שניות תשע"ז - בישיבת דעת ותבונה (חלק א') 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 
בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.
צפייה מהנה

הקפות שניות תשע"ז - בישיבת דעת ותבונה (חלק ב') 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 
בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.
צפייה מהנה

הקפות שניות תשע"ז - בישיבת דעת ותבונה (ג') - הללויה עם ישי ודבקר 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 
בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.
בסרטון שלפנינו נראה את ר' ישי ודבקר היו' מרקיד את הקהל בשירת הללויה (מזמור קיט בתהילים) בסגנון הודי.
צפייה מהנה

דעת ותבונה הקפות שניות תשע"ז חלק ד'

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 
בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.
בסרטון שלפנינו נראה את הבחור בניהו יהושע בן רחמים היו' מחופש בדוב פנדה רוקד ומשמח את הקהל הגדול.
צפייה מהנה

הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה חלק ב' - הקפה ראשונה (תשע"ו)

בכל שנה במוצאי חג שמחת תורה/שמיני עצרת נערכים הקפות שניות בישיבת דעת ותבונה באשדוד. בשנה זו ניגן על האורגן ערן (אהרון) סמסון הי"ו ועל התופים ההודים ניגן ניסים נאור מקרית גת. בסרטון שלפנינו אנו נראה את ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים שליט"א עושה את ההקפה הראשונה בתחילת הערב והתלמיד אליעזר קסוקר הי"ו קורא את התפילה שנהוג לקרוא אחרי כל הקפה.
צפייה מהנה ...

הקפות שניות תשע"ח - חלק א'

 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 

בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.

צפייה מהנה

הקפות שניות תשע"ח - חלק ב'

 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 

בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.

צפייה מהנה

הקפות שניות תשע"ח - חלק ב'

הקפות שניות תשע"ח - חלק ג'

 

כתוב בכתבי האר"י הקדוש זצ"ל שבחג שמחת תורה צריך להקיף את התיבה בבית הכנסת 28 פעמים. 7 הקפות בליל החג, 7 בבוקר לאחר תפילת מוסף, 7 אחר תפילת מנחה ושבע הקפות אחרונות במוצאי החג. בישיבת דעת ותבונה באשדוד מקפידים לערוך את כל ההקפות הנ"ל. 

בנוסף לנגנים האומנים שהגיעו לישיבה להרקיד ולשמח, רבי אליעזר אשטיבקר תפס פיקוד על עמדת ה- DJ וארגנו בצורה נפלאה שירים מזרחיים וחסידיים ועל זה מגיע לו יישר כח.

צפייה מהנה

bottom of page