top of page

השקפה יהודית

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק א')

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק ב')

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק ג')

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק ד')

צדיק ורע לו חלק א' - מתוך הספר "מכתב מאליהו" לרב אליהו דסלר זצ"ל

צדיק ורע לו חלק ב' - מתוך הספר "מכתב מאליהו" לרב אליהו דסלר זצ"ל

צדיק ורע לו חלק ג' - מתוך הספר "מכתב מאליהו" לרב אליהו דסלר זצ"ל

שמירת עיניים - רבי מתיא בן חרש 

רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך...

מדוע רבי עקיבא לא נכנס הביתה להגיד שלום לאשתו? - מרתק חובה לצפייה! 

חנוכה - מה יותר חזק? נס פך השמן או נס ניצחון החשמונאים על היוונים? 

תתיעץ עם כל אחד ואפילו עם הקטן בחכמה | מרתק, חובת צפייה! 

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק ב')

אחת השאלות המרכזיות שהעסיקה ומעסיקה עד היום כמעט את כל בני האדם על פני הגלובוס היא השאלה: מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב לו?

כמעט כל גדולי ישראל לדורותיהם בספרות התורנית העניפה התייחסו לשאלה מרכזית זו. אנו נתמקד בהרצאה היום בתשובה שנכתבה ע"י הוגה דעות מעמיק גדול שחי לפני קרוב ל 60 שנה הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שפעל המון שנים באנגליה ובסוף ימיו שימש כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז' בבני ברק. 

היום בחלק ב' נתמקד בפסוק בתהילים "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון". היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם את שכר המצוות שעשה היכן שהאדם בוחר לקבל אותו. הסבר בהרחבה בהרצאה שלפנינו.

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק ג')

 

אחת השאלות המרכזיות שהעסיקה ומעסיקה עד היום כמעט את כל בני האדם על פני הגלובוס היא השאלה: מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב לו?

כמעט כל גדולי ישראל לדורותיהם בספרות התורנית העניפה התייחסו לשאלה מרכזית זו. אנו נתמקד בהרצאה היום בתשובה שנכתבה ע"י הוגה דעות מעמיק גדול שחי לפני קרוב ל 60 שנה הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שפעל המון שנים באנגליה ובסוף ימיו שימש כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז' בבני ברק. 

 

היום בחלק ג' נלמד שהאדם לא יקנה לעצמו מידות, תאוות ורצונות חדשים אחר מותו. מי שבחייו היה אדם גשמי וחומרי, גם כשימות לא יהיה לו חשק לרוחניות. לעומתו מי שבחייו שאף כל הזמן לרוחניות גם שם בעולם האמת ישאף לרוחניות בלבד. ומזה נובע גם כן ההבדל בין הצדיק לרשע כאן בעולמנו, שהצדיק רע לו כאן והרשע טוב לו כאן. המשך ההסבר בהרצאה שלפנינו.

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק ד')

אחת השאלות המרכזיות שהעסיקה ומעסיקה עד היום כמעט את כל בני האדם על פני הגלובוס היא השאלה: מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב לו?

כמעט כל גדולי ישראל לדורותיהם בספרות התורנית העניפה התייחסו לשאלה מרכזית זו. אנו נתמקד בהרצאה היום בתשובה שנכתבה ע"י הוגה דעות מעמיק גדול שחי לפני קרוב ל 60 שנה הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שפעל המון שנים באנגליה ובסוף ימיו שימש כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז' בבני ברק. 

היום בחלק ד' נראה דבר מרתק ביותר, איך יתכן שזה שטוב לרשע בעולם הזה לא נובע מתוך רחמנות של בורא עולם על הרשע, אלא להפך, שכל הטוב שיש לרשע נובע ממקור רע וטמא ובסופו של דבר יצטרך הרשע לשלם על כך ביוקר שם בעולם האמת ואולי אפילו כבר כאן בעולם הזה באיזשהו שלב בחייו. כדי מאוד להמשיך ולהחכים מהסרטון שלפניכם...

צדיק ורע לו חלק א' - מתוך הספר "מכתב מאליהו" לרב אליהו דסלר זצ"ל

 

אנו מאמינים ויודעים בוודאות מוחלטת שבורא עולם הוא כולו טוב שרוצה רק להטיב עם כל ברואיו בלי שום הבדלי גזע, דת, מין וכו' ונשאלת השאלה : איך יתכן שאנשים צדיקים שכל היום עושים רק רצונו יתברך יש להם ייסורים, מחלות, רדיפות, בעיות פרנסה וכו' וכו' ?

מי שמאמין בבורא בלי שום תנאים אין לו הרהורים וקושיות על הנהגת הבורא.

אבל יש כאלה שחושבים שהלא גם חיי העולם הזה גם זה צריך ואפשר ליהנות לא רק בעולם הבא אלא גם כאן בעולם הזה. זו היא נקודת המבט וההסתכלות של אנשים בענייני עולם הזה ועולם הבא. אך השאלה אם הסתכלות זו היא נכונה?

בסרטון שלפנינו נראה ונלמד איך צריך להתבונן בצורה נכונה על העולם הזה והעולם הבא, כדי שיקל עלינו לעבור את הגשר הצר של העולם הזה בשלום, בשלווה וברוגע.

בואו ונצא למסע...

צדיק ורע לו חלק ב' - מתוך הספר "מכתב מאליהו" לרב אליהו דסלר זצ"ל

 

אנו מאמינים ויודעים בוודאות מוחלטת שבורא עולם הוא כולו טוב שרוצה רק להטיב עם כל ברואיו בלי שום הבדלי גזע, דת, מין וכו' ונשאלת השאלה : איך יתכן שאנשים צדיקים שכל היום עושים רק רצונו יתברך יש להם ייסורים, מחלות, רדיפות, בעיות פרנסה וכו' וכו' ?

מי שמאמין בבורא בלי שום תנאים אין לו הרהורים וקושיות על הנהגת הבורא.

אבל יש כאלה שחושבים שהלא גם חיי העולם הזה גם זה צריך ואפשר ליהנות לא רק בעולם הבא אלא גם כאן בעולם הזה. זו היא נקודת המבט וההסתכלות של אנשים בענייני עולם הזה ועולם הבא. אך השאלה אם הסתכלות זו היא נכונה?

בשיעור הקודם למדנו על הסתכלות והשקפה נכונה על העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה פרוזדור (מסדרון) והעולם הבא טרקלין (סלון). בפרוזדור צריך לטרוח ולהכין את עצמו לקראת המנוחה בטרקלין.

היום בחלק ב' נלמד שמי שלא חי בשביל המטרה שהיא להגיע לטרקלין, אזי גם בפרוזדור הוא מפספס את המטרה. לכל אחד מאיתנו תפקיד אחר בעולם הזה ולכן לכל אחד כלים אחרים למילוי תפקידו. הכלים הם: הורים, אחים, אחיות, בן/בת הזוג, אופי שונה, כישרונות, ממון ומראה פנים שונה מהזולת. דבר זה הוא הגורם העיקרי למצב של "צדיק ורע לו". ההמשך בסרטון שלפניכם...

צדיק ורע לו חלק ג'  - מתוך הספר "מכתב מאליהו" לרב אליהו דסלר זצ"ל

 

אנו מאמינים ויודעים בוודאות מוחלטת שבורא עולם הוא כולו טוב שרוצה רק להטיב עם כל ברואיו בלי שום הבדלי גזע, דת, מין וכו' ונשאלת השאלה : איך יתכן שאנשים צדיקים שכל היום עושים רק רצונו יתברך יש להם ייסורים, מחלות, רדיפות, בעיות פרנסה וכו' וכו' ?

מי שמאמין בבורא בלי שום תנאים אין לו הרהורים וקושיות על הנהגת הבורא.

אבל יש כאלה שחושבים שהלא גם חיי העולם הזה גם זה צריך ואפשר ליהנות לא רק בעולם הבא אלא גם כאן בעולם הזה. זו היא נקודת המבט וההסתכלות של אנשים בענייני עולם הזה ועולם הבא. אך השאלה אם הסתכלות זו היא נכונה?

בשיעורים הקודמים למדנו על הסתכלות והשקפה נכונה על העולם הזה והעולם הבא. העולם הזה פרוזדור (מסדרון) והעולם הבא טרקלין (סלון). בפרוזדור צריך לטרוח ולהכין את עצמו לקראת המנוחה בטרקלין.

בשיעור השני למדנו את המשל של המורה והתלמיד, איך שהמורה עסוק כל הזמן ללמד ולחנך את התלמידים שעדיין יש סיכוי שיקבלו את דבריו וישתפרו בלימודים ובהתנהגות . אבל תלמיד שרק מפריע ואינו מעוניין ללמוד כלל ושום מוסר ועונש כבר לא יעזור לו, המורה מתחיל להתעלם ממנו והתלמיד מטייל להנאתו בחצר או ברחוב ולכאורה "נהנה" מהעולם הזה.

היום בחלק ג' נלמד על יסורים ומחלות שאינם עונש כלל, כגון תינוקות וילדים קטנים שסובלים מכל מיני מחלות שחלקם הם קיבלו בגנים מההורים. הילדים האלה וודאי לא חטאו, אם כן מדוע הם סובלים? 

התשובות לשאלות נוקבות אלו בסרטון שלפנינו...

צדיק ורע לו - רשע וטוב לו (חלק א')

 

אחת השאלות המרכזיות שהעסיקה ומעסיקה עד היום כמעט את כל בני האדם על פני הגלובוס היא השאלה: מדוע צדיק ורע לו ורשע וטוב לו?

כמעט כל גדולי ישראל לדורותיהם בספרות התורנית העניפה התייחסו לשאלה מרכזית זו. אנו נתמקד בהרצאה היום בתשובה שנכתבה ע"י הוגה דעות מעמיק גדול שחי לפני קרוב ל 60 שנה הרב אליהו אליעזר דסלר זצ"ל שפעל המון שנים באנגליה ובסוף ימיו שימש כמשגיח רוחני בישיבת פוניבז' בבני ברק. 

 

היום בחלק א' נתמקד בעניין של מצוות שישנן שתי אפשרויות איך לקיימן. 

א. לשם שמיים.

ב. לשם אינטרסים ונגיעות אישיות.

אופן קיום המצוות משפיע בדרך ישירה על סוג השכר שאדם אמור לקבל עבורם ומכך נובע המושג "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו".

איך זה קורה? כדי שנקשיב להרצאה המרתקת שלפנינו.

 

שמירת עיניים - רבי מתיא בן חרש 

הידעתם ששמירת העיניים מביאה לאדם קדושה עילאית אך המשימה קשה מאוד ויש לעבוד עליה בהדרגה. אחד הסגולות להשיג שמירת העיניים הוא ללמוד מעשיות של חכמים איך שהם שמרו עיניהם במסירות נפש מפליאה.

המעשה של רבי מתיא בן חרש עם השטן שרצה להחטיאו הוא בוודאי אחד הסיפורים הגדולים שאם נתבונן בו ונפיק את הלקח נזכה לשמירת העיניים.

ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) ביקר לאחרונה בציון רבי מתיא בן חרש בישוב עילבון בגליל העליון ומספר לנו את המעשה שם במקום. בואו נסע לשם...

רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך...

רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר: " ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"

 

מי לא מכיר את המשנה הזאת הנאמרת בסיום כל שיעור או דרשה ולאחריה אומרים קדיש על ישראל? 

בסרטון שלפנינו שצולם בציונו של רבי חנניא בן עקשיא נשמע הסבר מאלף למשנה זו. אז קדימה נצא לדרך...

רצף בלימוד התורה - מדוע רבי עקיבא לא נכנס הביתה להגיד שלום לאשתו?

בסרטון שלפנינו נשמע את ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרב שמשון בן רחמים במנולקר בשיחה מרתקת להורים וילדים במסיבת חידון חנוכה תשע"ז.
יודע שרחל אשת רבי עקיבא שלחה אותו ללמוד תורה לשניים עשר שנים. כשהסתיימה התקופה חזר רבי עקיבא  לביתו בליווי שנים עשר אלף תלמידים. מעבר לדלת הוא שמע את אשתו האומרת לשכנה שאם בעלי היה שומע אותי כעת הייתי רוצה שילך ללמוד תורה עוד שניים עשר שנים. רבי עקיבא שמע, עשה אחורה פנה וקדימה צעד בלי להיכנס הביתה.
ונשאלת השאלה: מדוע לא נכנס הביתה לפחות לומר שלום? 
שני תשובות מפתיעות ומרתקות בעניין רצף בלימוד התורה וכח התפילה להצלחת הילדים בהרצאה שלפנינו.

חנוכה - מה יותר חזק? נס פך השמן או נס ניצחון החשמונאים על היוונים? 

בהרצאה שלפנינו נשמע את הרב אלדד ודבקר שליט"א רב מגיד בישיבת דעת ותבונה באשדוד במסיבת חידון חנוכה תשע"ז. 
השאלה המרכזית והמרתקת היא: מדוע בתלמוד (גמרא) מוזכר באריכות נס פך השמן ולא מוזכר נס הניצחון במלחמה. לעומת זאת חכמינו ז"ל תיקנו לנו בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון להוסיף קטע שנקרא "על הניסים" ושם מוזכר באריכות נס הניצחון במלחמה בפרוטרוט. אם כן, נשאלת השאלה איזה נס יותר חשוב? יותר חזק? ושאלה נוספת, מדוע בתלמוד הדגש הוא על נס פך השמן ובתפילה הדגש על נצחון מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים וכו..?
תשובה מרתקת ונפלאה לשאלות אלו בסרטון שלפנינו.

חשוב להתייעץ תמיד

 

בפרשת בראשית כאשר ה' בא לברוא את האדם נאמר בפסוק "נעשה אדם בצלמנו" בלשון רבים, דבר שגרם להרבה אנשים לטעות ולטעון שיש כמה כוחות וישויות שהיו שותפים בבריאת האדם.

ונשאלת השאלה והרי יסוד היהדות הוא שהבורא יתברך הוא יחיד, בעל כל הכוחות כולם ואינו צריך שמישהו יעזור לו או יסייע בידו.

התשובה לאפיקורסים למיניהם בהרצאה הקצרה והמרתקת שלפנינו...

השקפה יהודית

bottom of page