top of page

השקפה יהודית

חנוכה, חינוך והודיה מתחברים בהרצאה המרתקת - הרב שמשון בן רחמים שליט"א

"עשו שונא ליעקב" מציאות והלכה - רשב"י ול"ג בעומר | הרב שמשון בן רחמים

איך מתכוננים לל"ג בעומר (למקומות הקדושים)? - הרב שמשון בן רחמים

פרשת מטות - המלחמה האמיתית נגד אויבנו מתנהלת על ידי לומדי התורה - חזק!!

השקפה יהודית

חנוכה, חינוך והודיה מתחברים בהרצאה המרתקת - הרב שמשון בן רחמים שליט"א

 

היום נצפה בהרצאה מעניינת שנאמרה בסעודת הודיה בימי החנוכה בישיבת דעת ותבונה ע"י ראש הישיבה שליט"א. ההרצאה משלבת ומחברת בין לימוד התורה, ימי החנוכה, חינוך הילדים והודיה לה' על ניסים ונפלאות. נוכל לקחת מכאן תובנות חדשות מימי החנוכה לכל השנה והלקחים שנוכל להפיק מהניסים שנעשו בימי החנוכה והניסים הפרטיים של כל אחד מאתנו. אז בואו נצא לדרך ונתחיל לאסוף את היהלומים....

"עשו שונא ליעקב" מציאות והלכה - רשב"י ול"ג בעומר | הרב שמשון בן רחמים

 

ההרצאה שלפנינו צולמה סמוך לל"ג בעומר בציון הינוקא נחמן חטופא \ קטופא ליד הישוב ברעם בגליל העליון. יעקב אבינו ע"ה בשעת בריחתו מעשו אחיו המבקש להורגו התפלל אל ה': "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" ונשאלת השאלה: ליעקב היה רק אח אחד ושמו עשו ולכן יכל להתפלל יותר בקצרה ולומר "הצילני נא מיד אחי" או "הצילני נא מיד עשו" ומדוע האריך בתפילתו? זו שאלה ששואלים רבים ממפרשי התורה הקלאסיים. בואו נשמע את התשובה המרתקת שתחבר אותנו גם לרבי שמעון בר יוחאי ולחג ל"ג בעומר. צפיה מהנה..

איך מתכוננים לל"ג בעומר (למקומות הקדושים)? - הרב שמשון בן רחמים

 

תארו לכם שביבי נתניהו ירגיש משועמם יום אחד ויחליט לעלות על טיסה לארה"ב ולהפתיע את נשיא ארה"ב בביקור פתע ללא שום הכנות מקדימות. נכון שזה הזוי? אולי יזמינו לראש הממשלה אמבולנס ויאשפזו אותו במחלקה פסיכיאטרית? אז איך זה שאדם הולך למקומות הקדושים כמו הכותל המערבי, מערת המכפלה, קבר רחל, ציון רשב"י ועוד מקומות קדושים ללא שום הכנה מתאימה? בואו נלמד על ההכנות הללו...

פרשת פנחס - להיות אמתי בעבודת השם ולא חצי חצי

להיות אמתי בעבודת השם ולא חצי חצי

 

ינאי המלך אמר לאשתו: אל תתיראי מן הפרושים (החרדים) ולא מן הצדוקים (הקראים) אלא תזהרי מן הצבועים שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. והשאלה והתמיה זועקת עד לשמיים, מה הקשר בין זמרי לפנחס? פנחס בקנאותו עצר את המגפה ומנע חורבן גשמי ורוחני בעם ישראל וה' בירך אותו ונתן לו ברית כהונת עולם והאריך ימים וחזר בדמות אליהו הנביא זכור לטוב. ולהבדיל אלף אלפי הבדלות זמרי בן סלוא עשה עבירה עם גויה בפרהסיא וגרם למות 24 אלף מעם ישראל ואם לא היה בא פנחס ועושה מעשה קנאות מי יודע עוד כמה אלפים ורבבות מעם ישראל היו צריכים למות. אז איך מעיז זמרי בן סלוא לבוא לבורא עולם ולבקש שכר כפנחס? התשובה המרתקת בהרצאה שלפנינו...

המלחמה האמיתית נגד אויבנו מתנהלת על ידי לומדי התורה

מתוך הספר "והגדת" לרב הגאון יעקב גלינסקי זצוק"ל

 

בסוף פרשת פנחס קראנו על 24 אלף הרוגים במגפה בעקבות חטא של גילוי עריות ועבודה זרה של פעור. בתחילת פרשתנו מתבקש משה רבינו ע"י צו אלוקי לצאת למלחמה נגד המדינים שהחטיאו אותנו. משה רבינו מתחיל בגיוס החיילים למלחמה המחולקים לשלוש קבוצות. מכל שבט נבחרו אלף חיילים קרביים, אלף לתחזוקה (אפסנאות, טבחים וכו...) ואלף לומדי תורה שבזכות תורתם יגנו על הלוחמים. כל אלו שנבחרו היו צעירים מעל גיל 20 וכאן שואל הרב יעקב גלינסקי זצ"ל: מובן שחיילים קרביים חייבים להיות צעירים שכוחם במותנם וכן חיילי התחזוקה צריכים להיות צעירים כנ"ל, אך מדוע לומדי התורה גם כן חייבים להיות צעירים בני עשרים? הרי אפשר לקחת זקנים, פנסיונרים, נכים שילמדו תורה ויגנו על עם ישראל בתורתם ומדוע לקחו צעירים שניתן היה לשלוח אותם לשדה הקרב? התשובה הנפלאה, המרתקת והמאלפת בסרטון הנפלא שלפניכם... בהצלחה.

bottom of page