top of page

חגי ישראל

חג השבועות - הכנה למתן תורה 

תרבות ישראל מול תרבות יוון - חנוכה 

חנוכה, חינוך והודיה מתחברים בהרצאה המרתקת - הרב שמשון בן רחמים שליט"א

"עשו שונא ליעקב" מציאות והלכה - רשב"י ול"ג בעומר | הרב שמשון בן רחמים

איך מתכוננים לל"ג בעומר (למקומות הקדושים)? - הרב שמשון בן רחמים

תרבות ישראל מול תרבות יוון - חנוכה

כל עם ישראל חוגג את חג החנוכה ללא יוצא מן הכלל. כולם מדליקים נרות חנוכה בבית, בבית הכנסת, בבית הספר, במקומות עבודה, במסיבות ואירועים ועוד.
כולנו יודעים על מלחמת החשמונאים נגד היוונים והמתיוונים למיניהם, אך האם אנו יודעים שעיקר המלחמה הייתה על השפעת תרבות יוון שדגלה בספורט ובפיתוח הגוף בשעה שתרבות ישראל מבוססת על פיתוח הנפש והרווח. בואו נשמע הרצאה מרתקת בנושא זה..

חנוכה - מה יותר חזק? נס פך השמן או נס ניצחון החשמונאים על היוונים? 

חנוכה נס פך השמן ונס המלחמה

בהרצאה שלפנינו נשמע את הרב אלדד ודבקר שליט"א רב מגיד בישיבת דעת ותבונה באשדוד במסיבת חידון חנוכה תשע"ז. 
השאלה המרכזית והמרתקת היא: מדוע בתלמוד (גמרא) מוזכר באריכות נס פך השמן ולא מוזכר נס הניצחון במלחמה. לעומת זאת חכמינו ז"ל תיקנו לנו בתפילת שמונה עשרה ובברכת המזון להוסיף קטע שנקרא "על הניסים" ושם מוזכר באריכות נס הניצחון במלחמה בפרוטרוט. אם כן, נשאלת השאלה איזה נס יותר חשוב? יותר חזק? ושאלה נוספת, מדוע בתלמוד הדגש הוא על נס פך השמן ובתפילה הדגש על נצחון מעטים מול רבים, חלשים מול גיבורים וכו..?
תשובה מרתקת ונפלאה לשאלות אלו בסרטון שלפנינו.

חנוכה, חינוך והודיה מתחברים בהרצאה המרתקת - הרב שמשון בן רחמים שליט"א

 

היום נצפה בהרצאה מעניינת שנאמרה בסעודת הודיה בימי החנוכה בישיבת דעת ותבונה ע"י ראש הישיבה שליט"א. ההרצאה משלבת ומחברת בין לימוד התורה, ימי החנוכה, חינוך הילדים והודיה לה' על ניסים ונפלאות. נוכל לקחת מכאן תובנות חדשות מימי החנוכה לכל השנה והלקחים שנוכל להפיק מהניסים שנעשו בימי החנוכה והניסים הפרטיים של כל אחד מאתנו. אז בואו נצא לדרך ונתחיל לאסוף את היהלומים....

חג השבועות - הכנה למתן תורה

חז"ל במדרש מלמדים שהתורה נתנה במדבר, באש ובמים. מה העומק בדברי חז"ל אלו? איך מתכוננים לקבלת התורה מחדש בכל שנה בחג השבועות? התשובות בסרטון שלפנינו שצולם בקברי הצדיקים בגליל העליון עם נוף מדהים ברקע.

"עשו שונא ליעקב" מציאות והלכה - רשב"י ול"ג בעומר | הרב שמשון בן רחמים

 

ההרצאה שלפנינו צולמה סמוך לל"ג בעומר בציון הינוקא נחמן חטופא \ קטופא ליד הישוב ברעם בגליל העליון. יעקב אבינו ע"ה בשעת בריחתו מעשו אחיו המבקש להורגו התפלל אל ה': "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" ונשאלת השאלה: ליעקב היה רק אח אחד ושמו עשו ולכן יכל להתפלל יותר בקצרה ולומר "הצילני נא מיד אחי" או "הצילני נא מיד עשו" ומדוע האריך בתפילתו? זו שאלה ששואלים רבים ממפרשי התורה הקלאסיים. בואו נשמע את התשובה המרתקת שתחבר אותנו גם לרבי שמעון בר יוחאי ולחג ל"ג בעומר. צפיה מהנה..

איך מתכוננים לל"ג בעומר (למקומות הקדושים)? - הרב שמשון בן רחמים

 

תארו לכם שביבי נתניהו ירגיש משועמם יום אחד ויחליט לעלות על טיסה לארה"ב ולהפתיע את נשיא ארה"ב בביקור פתע ללא שום הכנות מקדימות. נכון שזה הזוי? אולי יזמינו לראש הממשלה אמבולנס ויאשפזו אותו במחלקה פסיכיאטרית? אז איך זה שאדם הולך למקומות הקדושים כמו הכותל המערבי, מערת המכפלה, קבר רחל, ציון רשב"י ועוד מקומות קדושים ללא שום הכנה מתאימה? בואו נלמד על ההכנות הללו...

חגי ישראל

bottom of page