top of page

ימים נוראים

שיחת חיזוק לימים נוראים - קבלת החלטה לשינוי (תשע"ה) 

גילוי מדהים לראש השנה!! רוצים שנה טובה? איך להיכתב בספר החיים? 

ליום הכיפורים - את/ה יכול/ה להציל את העולם כולו ממלחמת עולם שלישית! 

ליום הכיפורים - איך לקבל החלטה לשינוי ולהצליח בביצועה 

ליום הכיפורים - אם עם ישראל זקוק לך, ה' יחתום אותך לטובה 

השפעת היחיד על העולם (הכנה לימי הרחמים והסליחות)

"נחפשה דרכנו ונחקורה" - הכנה לראש השנה וימי הרחמים והסליחות

הכנה לראש השנה - מטבעות זהב או אבנים על הראש?

ימים נוראים

שיחת חיזוק לימים נוראים - קבלת החלטה לשינוי (תשע"ה) 


בדרשה שלפנינו אנו נשמע על שלושים ושש בנות רווקות מבוגרות שזכו כולן להתארס בתוך חודש וחצי בזכות קבלת החלטה חשובה לעתיד, להתנתק ממכשירים שיש בהם סכנה רוחנית. כך זוכים ביום הדין, מקבלים החלטה לשינוי לקראת השנה החדשה.
בהמשך הדרשה הרב שואל: איך אנו שרים בסליחות? הרי כך לא באים לבקש סליחה מאדם שפגענו בו! הרי אף אחד לא יסלח לנו אם נבקש ממנו סליחה בשירה ופיוט. 
איך באים לבקש סליחה מבורא עולם עם אינטרס לקבל חיים, בריאות, פרנסה, ילדים וכו'...?
תשובות בדרשה המרתקת שלפניכם...

גילוי מדהים לראש השנה!! רוצים שנה טובה? איך להיכתב בספר החיים? 

בהרצאה המדהימה שלפניכם מגלה לנו הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א עצה נפלאה איך לזכות ולהכתב בספר החיים ולקבל שנה חדשה טובה בכל המובנים.

צפייה מהנה

ליום הכיפורים - את/ה יכול/ה להציל את העולם כולו ממלחמת עולם שלישית! 


בהרצאה שלפנינו נקבל עצה נפלאה לגמר חתימה טובה ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה, עצה פשוטה וקלה שאם נשכיל ליישם אותה נוכל להכריע את עצמנו ואת העולם כולו לכף זכות ולהציל את כל האנושות ממלחמת עולם שלישית. 

מרתק...

ליום הכיפורים - איך לקבל החלטה לשינוי ולהצליח בביצועה 

בספרים הקדושים כתובה עצה נפלאה והיא לקבל קבלה חדשה וזכות זו תעמוד לנו לגמר חתימה טובה. כל שנה אנו מקבלים על עצמנו להשתנות אבל בסוף השנה אנו מתוסכלים מכך שלא עמדנו בהתחייבות. מדוע זה קורה כל שנה מחדש? 

בהרצאה המאלפת נשמע ונחשף לעצה נפלאה איך נוכל לקבל החלטה נכונה לקראת השנה החדשה וגם להצליח בה בע"ה.

בהצלחה....

ליום הכיפורים - אם עם ישראל זקוק לך, ה' יחתום אותך לטובה 

כולנו רוצים שנה טובה וגמר חתימה טובה, בריאות, זוגיות טובה, נחת מהילדים, פרנסה טובה וכו... אנו משתדלים להשתפר כל הזמן אבל יתכן מאוד שעדיין אין זה מספיק.

בהרצאה שלפנינו נקבל טיפ נפלא לזכות ביום הדין והוא שהאדם ישתדל לעסוק בצרכי עם ישראל. זה יכול להיות קירוב רחוקים לאבינו שבשמיים או אפילו השאלת ציוד ליהודים הזקוקים. ההמשך...

הכנה לראש השנה - מטבעות זהב או אבנים על הראש?

 

אשאל אתכם שאלה: מה אתם אוהבים, שיזרקו עליכם אבנים או מטבעות זהב? אפשר עוד שאלה? איפה אתם אוהבים לבקר, חדר מיון, רופא שיניים או בים, בריכה, אלפים? אין צורך שתענו על השאלות. התשובות של אדם שפוי בדעתו ברורות וחד משמעויות. אך, האם ההתנהגות שלנו במהלך השנה ובמהלך החיים תואמים לתשובות שלנו? בואו נכנס לסרטון הנפלא, צפייה מהנה

השפעת היחיד על העולם (הכנה לימי הרחמים והסליחות)

 

פרשת ראה פותחת בלשון יחיד "ראה אנכי נותן" ומסיימת בלשון רבים "לפניכם" וכמעט שאין מפרש של התורה שאינו שואל את השאלה, מדוע התורה עוברת בתוך פסוק אחד מלשון יחיד ללשון רבים. תשובות רבות נאמרו לשאלה זו ואנו נשמע היום תשובה מרתקת שתעזור לנו להיכנס עם הכנה ראויה לחודש הרחמים והסליחות. אז בואו נכנס לשיעור...

"נחפשה דרכנו ונחקורה" - הכנה לראש השנה וימי הרחמים והסליחות


במחזור הסליחות כתוב "נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה אליך" דהיינו כל יהודי בימים אלו עושה את חשבון נפשו השנתי או של כל החיים ומחפש היכן היו הטעויות ואת הדרכים לתיקון בין אדם לחברו ובין אדם למקום. בהרצאה המרתקת היום שצולמה בצפון הארץ נשמע דברים חוצבי להבות על הדרך בה יש לעשות את חשבון הנפש והקלקולים והטעויות שעלולים להיכשל בהם אם לא נדע ולא נשכיל איך לעשות זאת בצורה הנכונה. בהרצאה היום נפגוש במנהיג עמינו מתקופת השופטים שהקריב את ביתו היחידה קורבן לה' ומה הלקח שאנו יכולים להפיק מכך. כל טוב וגמר חתימה טובה. שלכם באהבה

bottom of page