top of page

מוסר - תיקון המידות

יהודה בן תימא אומר...

היכן האושר?

המוסר - שכר מצוה מצוה

מוסר - שכר מצוות בעולם הזה?

בטוח\ה שיש לך תרוצים לבורא עולם? הסרטון הזה יפתיע אותך!  | מדהים

אל תדון את חברך כי לעולם לא תגיע למקומו "בצדק תשפט עמיתך"

פרשת דברים - לא לשחק אותה צדיק, תהיה צדיק באמת | חובה לצפות

מוסר - היכן האושר?

 

היום נצא לשיעור מרתק בחיפוש אחר האושר הנכסף שכל יושבי תבל משתוקקים אליו השיעור מתקיים על רקע נוף פסטורלי בצפון הארץ ביער ביריה. 
העשירים רוצים להיות יותר עשירים ומתחרים ביניהם למי יהיו יותר מיליארדים בחשבונות הבנק בשוויץ וזה גורם להם למתחים וקנאה. יש לעשירים גם חשש מירידה בהכנסות ומצניחת המניות בבורסה. הבינוניים עובדים קשה כדי לגמור את החודש. העניים ודאי שאינם מאושרים ואין צורך להסביר למה. בנוסף לכולם יש בעיות כגון זוגיות, חינוך ילדים, בריאות וכו' וכו'.
ברור לנו כשמש בצהרים שבורא עולם ברא עולם נפלא כדי שבני אדם יהיו מאושרים בו ונשאלת השאלה מדוע הם אינם מאושרים? 
התשובה בדברי חכמינו ז"ל בפרקי אבות פרק רביעי משנה א' איזה הוא עשיר? השמח בחלקו. עוד אמרו חז"ל: הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.ההסבר בסרטון שלפנינו.

מוסר - שכר מצוה מצוה

 

והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך. ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת" אלו פסוקים שכל יהודי קורא אותם לפחות שלוש פעמים ביום, הרי יש כאן הבטחה שאם ישמעו בקול ה', ישפיע עליהם שפע של אושר ועושר וכל טוב בעולם הזה. מאידך בפרקי אבות פרק ד' משנה ב' אמרו חז"ל:" מצוה גוררת מצוה, ששכר מצוה מצוה" משמע שעל מצוות לא מקבלים שכר בעולם הזה ואז אנו מבולבלים, מי שישמור תורה ומצוות האם יהיה לו בית, רכב, פרנסה, כסף, מוצרים לבית וכו' וכו'?…בואו נאזין להרצאה שלפנינו ונצא מאושרים ושמחים ונצא מכל הבלבולים והספקות ונחיה חיים יהודיים אמיתיים המביאים אושר ועושר, לא רק בעולם הבא אלא גם כאן בעולם הזה… כל טוב.

שכר מצווה בעולם הזה?


חכמינו ז"ל אומרים לנו שאין שכר מצות בעולם הזה. האם פירושו של דבר שלא רוצים לשלם לנו שכר על המצוות בעולם הזה כי רוצים שזה ישאר לנו לעולם הבא? אך נראה שאין זה הטעם הנכון שהרי אמרו חז"ל "יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה" וצריך להבין מה הכוונה "שעה אחת"? וכי בעולם הבא שכולו רוחני ומעל לזמן יש מושג של שעה או דקה וכדומה? ועוד יש לשאול מדוע אמרו "קורת רוח"? יותר פשוט לומר "יפה שעה אחת בעולם הבא" בלי לומר את המילים "קורת רוח"? 
בואו נצפה בהרצאה המענינת שלפנינו ונקבל תשובות על השאלות ששאלנו, אך החשוב מכל, שנקבל מסר נפלא שישנה לנו את כל החיים ואת כל ההסתכלות שלנו על עניני תורה, מצוות, עולם הזה, עולם הבא וכו'..
צפייה מהנה ומועילה!!

 

בטוח\ה שיש לך תרוצים לבורא עולם? הסרטון הזה יפתיע אותך!  | מדהים

 

בהרצאה המרתקת שצולמה בציון התנא רבי אלעזר בן עזריה נשמע את ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א מסביר מאמר שאמרו רבי אלעזר בן עזריה בעצמו וזה תוכנו: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. יוסף היה קטן שבשבטים וכאשר התגלה לאחיו ואמר "אני יוסף העוד אבי חי" לא יכלו אחיו לענות לו כי נבהלו מפניו. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה שלא נוכל לענות מאומה. המשך צפיה והאזנה נעימה...

מוסר - יהודה בן תימא אומר

רב יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים. הוא היה אומר עז פנים לגהנם ובוש פנים לגן עדן.
ראש ישיבת דעת ותבונה באשדוד הרה"ג שמשון בן רחמים (במנולקר) הגיע בפעם הראשונה בחייו לציונו של התנא הקדוש רבי יהודה בן תימא להשתטח ולהתפלל לבורא עולם שיאמר די לצרות עם ישראל ולגאולה שלמה במהרה בימינו. 
לפתע, בצורה ספונטנית החליט הרב לתת הרצאה ולהסביר את דבריו של רבי יהודה בן תימא זיע"א. 
הנה ההרצאה לפניכם...

אל תדון את חברך כי לעולם לא תגיע למקומו "בצדק תשפט עמיתך"

 

בסרטון המרתק שלפנינו נראה את ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) בציונו של התנא רבי יוסי הגלילי בישוב דלתון בגליל העליון. ראש הישיבה מספר לנו על התנא רבי יוסי הגלילי שהיה מופיע בביתו כל שבת אחר פטירתו, דבר שגרם שיחשדו באשתו האלמנה וירננו עליה דברים לא טובים. המסר המרכזי של הסיפור הוא הפירוש לפסוק "בצדק תשפט עמיתך" (ויקרא יט, טו) צפייה מהנה...

פרשת בלק - תוריד את הגאווה - "אור החיים הקדוש" לרבנו חיים בן עטר זצוק"ל

תוריד את הגאווה - "אור החיים הקדוש" לרבנו חיים בן עטר זצוק"ל

 

בפרשת בלק התורה מספרת על בלעם שהולך לקלל את עם ישראל והוא רוכב על אתונו. כדי לקלקל את עצתו ה' שולח מלאך עם חרב שלופה שניצב לפני האתון. האתון נבהלת מהמלאך ומנסה לסטות ימינה ושמאלה אך נפגשת בגדר אבנים משני הצדדים ולוחצת את רגלו של בלעם אל הקיר וגורמת לו לנכות. בלעם מכה את אתונו וה' פותח את פי האתון והיא מספרת בלשון בני אדם לכל הנוכחים במקום שבלעם חי איתה חיי אישות כמו שחיים זוג נשוי ובנוסף היא גם מוכיחה אותו בתוכחת קשה וגורמת לו להלבנת פנים נוראה. מדוע "זכה" בלעם לבושה הגדולה הזאת? כל זאת ועוד דברים נפלאים בהרצאה המאלפת שלפנינו...

לא לשחק אותה צדיק, תהיה צדיק באמת

מתוך הספר "והגדת" לרה"ג יעקב גלינסקי זצוק"ל

 

בחומש דברים פרק א' פסוקים יב'-יג' נאמר: "אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם. יג הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם" כאן רואים את כאבו של משה רבנו ע"ה שקשה לו לשאת את העול הכבד של עם ישראל ולכן מציע להם שהם יבחרו אנשים חכמים ונבונים וידועים וישימו אותם שופטים עליהם. רש"י מסביר מי הם האנשים הידועים ומדוע לא מספיק חכמים ונבונים? עונה רש"י שמשה רבינו אומר לעם ישראל אני לא יכול לבחון לבות בני אדם אם הם חכמים נבונים ויראי שמים כי אותי אפשר לרמות ע"י משחק של צדיק אבל אתם מכירים את האנשים בתוך השבט שלכם מקטנות ואתכם אי אפשר לרמות. רבינו בחיי ע"ה שואל והרי בספר שמות פרשת יתרו מציע יתרו למשה רבינו שימנה אנשים גיבורים, יראי אלוקים ושונאי בצע שיהיו שופטים על עם ישראל ושם אין שום הסבר ושום שאלה איך משה רבינו יבחר אנשים יראי אלוקים בלי שירמו אותו. בהרצאה שלפנינו נקבל תשובה מפתיעה וגם מוסר השכל נפלא שיעזור לנו בחיים. שיהיה בהצלחה לכולנו...

מוסר ותיקון המידות

bottom of page