top of page

חנוכה

תרבות ישראל מול תרבות יוון - חנוכה 

חנוכה - הדלקה ביום שמיני של חנוכה בישיבת דעת ותבונה - תשע"ו 

מצגת חידון חנוכה - תשע"ז 

מאי חנוכה? שיחה מפי הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א (חנוכה תשע"ז) 

חידון חנוכה תשע"ז (תקציר) - ישיבת דעת ותבונה 

חנוכה - הדלקה ביום שמיני של חנוכה בישיבת דעת ותבונה 
יש לציין שראש הישיבה מברך רק ברכה אחת והיא להדליק נר חנוכה ולא מברך את הברכה השנייה "שעשה ניסים לאבותינו" כיוון שההדלקה בישיבה נעשית בשעה שמונה וחצי בלילה אחרי שכולם כבר הדליקו בביתם ולכן להלכה אין לברך את הברכה השנייה.

כל עם ישראל חוגג את חג החנוכה ללא יוצא מן הכלל. כולם מדליקים נרות חנוכה בבית, בבית הכנסת, בבית הספר, במקומות עבודה, במסיבות ואירועים ועוד.
כולנו יודעים על מלחמת החשמונאים נגד היוונים והמתיוונים למיניהם, אך האם אנו יודעים שעיקר המלחמה הייתה על השפעת תרבות יוון שדגלה בספורט ובפיתוח הגוף בשעה שתרבות ישראל מבוססת על פיתוח הנפש והרווח. בואו נשמע הרצאה מרתקת בנושא זה..

השנה (תשע"ז) ביוזמת ידיד הישיבה מר דוד בנימין הי"ו יחד עם אחיו ואחיותיו עשינו חידון חנוכה מרשים במיוחד בישיבת דעת ותבונה לעילוי נשמת אביהם רפאל בן בנימין בנימין ( קנדלקר ) ז"ל.
משימת הכנת השאלות הוטלה על הבחור בניהו יהושע נ"י שעמל במשך שבועות ימים ולילות כדי להכין מספר שאלונים לכמה רמות וגילאים של הילדים.
כפי שרואים במצגת (ניתן לראות גם באתר בלשונית "גלריה") הילדים נראים מאושרים ושמחים וחולקו פרסים יקרי ערך כדי לעודד את הילדים בהמשך דרכם בלימוד תורה ויראת שמים.

חז"ל שואלים בתלמוד מאי חנוכה. כלומר מה זה חנוכה? ונשאלת השאלה, מדוע לא שואלים "מדוע אנו חוגגים את חג החנוכה"? בשיחה שלפנינו מפי הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א נשמע תשובה מאלפת ומרתקת שמקשרת אותנו חזק לחינוך ילדינו. השיחה נאמרה בחידון חנוכה תשע"ז בהיכל ישיבת דעת ותבונה באשדוד.

השנה (תשע"ז) ביוזמת ידיד הישיבה מר דוד בנימין הי"ו יחד עם אחיו ואחיותיו עשינו חידון חנוכה מרשים במיוחד בישיבת דעת ותבונה לעילוי נשמת אביהם רפאל בן בנימין בנימין ( קנדלקר ) ז"ל.
משימת הכנת השאלות הוטלה על הבחור בניהו יהושע נ"י שעמל במשך שבועות ימים ולילות כדי להכין מספר שאלונים לכמה רמות וגילאים של הילדים.
כפי שרואים בסרטון (ניתן לראות גם באתר בלשונית "גלריה") הילדים נראים מאושרים ושמחים וחולקו פרסים יקרי ערך כדי לעודד את הילדים בהמשך דרכם בלימוד תורה ויראת שמים.

חנוכה

bottom of page