top of page

פורים

שמחת פורים התשע''ה - ישיבת דעת ותבונה 

מסיבת פורים התשע"ו בהיכל ישיבת דעת ותבונה באשדוד 

מסיבת פורים התשע"ו בבית ראש ישיבת דעת ותבונה - אשדוד

פורים בבית ראש הישיבה תשע"ז 

תקציר מנחה וריקודים ביום הפורים תשע"ז

מסיבת פורים התשע"ו בהיכל ישיבת דעת ותבונה באשדוד
 

בכל שנה ביום הפורים אחרי שמקיימים את כל המצוות של פורים, מתאספים תלמידי ישיבת דעת ותבונה לשמחת פורים "עד דלא ידע". התלמידים וגם הרבנים מתחפשים ורוקדים שמחים עד כלות הנשמה...

פורים

שמחת פורים התשע''ה - ישיבת דעת ותבונה

בכל שנה ביום הפורים אחרי שמקיימים את כל המצוות של פורים, מתאספים תלמידי ישיבת דעת ותבונה לשמחת פורים "עד דלא ידע". התלמידים וגם הרבנים מתחפשים ורוקדים שמחים עד כלות הנשמה...

מסיבת פורים התשע"ו בבית ראש ישיבת דעת ותבונה - אשדוד

כל שנה ביום הפורים אחרי תפילת שחרית וקריאת המגילה בישיבת דעת ותבונה כל אחד הולך לביתו לקיים סעודת פורים, משלוחי מנות ומתנות לאביונים. בשעה 11:30 בבוקר באים התלמידים לבית ראש הישיבה ומביאים משלוחי מנות לרב וטועמים מהמטעמים הטעימים שמכינה הרבנית אשת ראש הישיבה התלמידים שרים, רוקדים ושמחים כפי שתוכלו לראות בסרטון שלפניכם...

שמחת פורים התשע''ז - ישיבת דעת ותבונה

בכל שנה ביום הפורים אחרי שמקיימים את כל המצוות של פורים, מתאספים תלמידי ישיבת דעת ותבונה לשמחת פורים "עד דלא ידע". התלמידים וגם הרבנים מתחפשים ורוקדים שמחים עד כלות הנשמה...

מסיבת פורים בישיבת דעת ותבונה | תשע"ז 

פורים בבית ראש הישיבה תשע"ז 

כל שנה ביום הפורים אחרי תפילת שחרית וקריאת המגילה בישיבת דעת ותבונה כל אחד הולך לביתו לקיים סעודת פורים, משלוחי מנות ומתנות לאביונים. בשעה 11:30 בבוקר באים התלמידים לבית ראש הישיבה ומביאים משלוחי מנות לרב וטועמים מהמטעמים הטעימים שמכינה הרבנית אשת ראש הישיבה התלמידים שרים, רוקדים ושמחים כפי שתוכלו לראות בסרטון שלפניכם...

שמחת פורים תשס"ו - ישיבת דעת ותבונה אשדוד

שמחת פורים תשס"ו - ישיבת דעת ותבונה אשדוד

בסרטון שלפנינו נראה מסיבת פורים בליל פורים תשס"ו בביתו של ידידנו ותלמידנו היקר ר' אבימלך אשטיבקר יחד עם תלמידי ישיבת דעת ותבונה ונשותיהם. כדאי לשים לב שהילדים הקטנים המופיעים בסרטון, ברוך ה' היום הם בחורי ישיבות העוסקים יומם ולילה בלימוד התורה בדרך ארץ.

 

תקציר מנחה וריקודים ביום הפורים תשע"ז
 

רבי שמעון בר יוחאי זיע"א כותב בזוהר הקדוש שיום הכיפורים הוא כמו יום פורים, כלומר יום הפורים גדול מיום הכיפורים. בתפילת מנחה ביום הפורים בישיבת דעת ותבונה באשדוד מרגישים כמו ביום הכיפורים כפי שתוכלו לראות בסרטון שלפנינו. שליח הציבור בתפילת המנחה בשנה זו הוא הרב ירון אוסטין שליט"א חתנו של ראש הישיבה. אחרי תפילת מנחה רוקדים קצת לפני שהולכים לקיים מצוות משתה ושמחה כל אחד עם בני ביתו. חג שמח...

bottom of page