top of page

פרשת שבוע

בראשית - תתיעץ עם כל אחד ואפילו עם הקטן בחכמה | מרתק, חובת צפייה! 

כדאי להרוויח כסף בדרך הישרה - פרשת נח 

פרשת לך לך - מדוע ירדה שנאה לעם ישראל דווקא בימי יעקוב אבינו ע"ה?

פרשת וירא - גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה | מדהים! 

פרשת חיי שרה - אמונה ובטחון ואתה מסודר בחיים - חובה לצפות!! 

פרשת תולדות - הקנאי: לי לא יהיה, העיקר שלך לא יהיה!!!

פרשת תולדות - חינוך ילדים - השפעות חיצוניות 

פרשת ויצא - שידוכים וזיווגים אך ורק מה' | מומלץ לרווקים ורווקות!

"עשו שונא ליעקב" מציאות והלכה - רשב"י ול"ג בעומר | הרב שמשון בן רחמים

פרשת ויגש "אני יוסף, העוד אבי חי"
אוי לנו מיום הדין...

פרשת ויחי - הצבת מטרות בחיים

 

פרשת בראשית
 

בפרשת בראשית כאשר ה' בא לברוא את האדם נאמר בפסוק "נעשה אדם בצלמנו" בלשון רבים, דבר שגרם להרבה אנשים לטעות ולטעון שיש כמה כוחות וישויות שהיו שותפים בבריאת האדם.

ונשאלת השאלה והרי יסוד היהדות הוא שהבורא יתברך הוא יחיד, בעל כל הכוחות כולם ואינו צריך שמישהו יעזור לו או יסייע בידו.

התשובה לאפיקורסים למיניהם בהרצאה הקצרה והמרתקת שלפנינו...

פרשת תולדות - חינוך ילדים - השפעות חיצוניות

 

היום נראה מה הם השפעות חיצוניות ואיך אנו מושפעים מהם בלי לשים לב כאשר החברות הגדולות מעסיקות פסיכולוגים כדי לשווק לנו מוצרים על ידי השפעה על התת מודע שלנו.

התורה הקדימה את כל העולם וגילתה לנו סוד זה בפרשת תולדות כאשר רבקה אמנו בהריונה מרגישה צער גדול מהעובר שברחמה והולכת להתייעץ עם שני גדולי הדור שם ועבר מצאצאי נח שיתנו לה עצה מה לעשות עם העובר שברחמה שמושפע מעבודה זרה חיצונית.

מרתק מאוד, תראו בעצמכם ותעבירו הלאה לחברים.

פרשת נח

אנו יודעים שהבורא הוא רחמן ואינו פוגע באדם לפני שנותן לו כמה וכמה התראות. לדוגמא אדם שמדבר רכילות ולשון הרע הקדוש ברוך הוא מביא נגע צרעת על קירות הבית. אם יחזור בתשובה הנגע נעלם ואם לא מבין אזי שוברים את הקירות שיש בהם צרעת. אם ממשיך האדם לדבר ככל העולה על רוחו ה' מביא צרעת על בגדיו ושוב אם חוזר למוטב הנגע מסתלק מהבגדים. אם עדיין לא מבין את הרמזים אזי ה' מביא צרעת על האדם עצמו. נמצאנו למדים שאין הבורא פוגע בנפשות תחילה אלא קודם פוגע ברכוש תחילה.

ונשאלת השאלה מדוע בדור המבול ה' יתברך לא פגע ברכוש תחילה ופגע ישר באנשים עושי הרשע? בואו נשמע את ההרצאה המאלפת...

פרשת וישלח - "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" - קצר ומרתק

 

הנביא ישעיה (פרק מט' פסוק יז') מתנבא "מִהֲרוּ בָּנָיִךְ מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ". חכמינו מספרים לנו משל נפלא שכאשר נברא הגרזן נבהלו כל האילנות ופחדו שהנה עכשיו יקצצו אותם וינסרו אותם. אמר אחד האילנות שאף אחד לא יתן מהעץ שלו כדי ליצר קת לגרזן. גרזן או פטיש או כל כלי אחר בלי ידית לא יוכל לבצע את הפעולות שלו.

נשמע את ראש ישיבת דעת ותבונה מחבר בין יעקב אבינו לבין נבואת ישעיה הנביא ונשמע את המוסר השכל הנפלא מהמשל לעיל.

פרשת לך לך - מדוע ירדה שנאה לעם ישראל דווקא בימי יעקוב אבינו ע"ה?

בפרשת השבוע אחרי שמברך הקב"ה את אברהם בבנים ובני בנים מברך אותו בברכה נוספת "ואברכה מברכיך ומקללך אאור". ושואל בספר פנים יפות מדוע היה צורך לקלל את אלו שיקללו אותנו רק אחרי לידת יעקב אבינו?

בסרטון שלפנינו נשמע חידוש מדהים מפי ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) המסביר מדוע ירדה שנאה עצומה של עשו ליעקב שתימשך עד ביאת גואל צדק ויתקיים הפסוק "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו", שנאה שלא הייתה קיימת לא בימי אברהם ולא בימי יצחק. מרתק!

פרשת וירא - גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה | מדהים!

 

אברהם אבינו בן תשעים ותשעה וביום השלישי לברית מילה שהוא היום הכי קשה והכי כואב ובכל זאת לא שוכב במיטה אלא מחפש אורחים במסירות נפש ממש. 

בשעה שה' יתברך מתגלה אליו ומדבר איתו "וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו" ה' יתברך שולח לו שלושה מלאכים בדמות שלושה ערביים. אברהם אבינו מפסיק את הדו שיח עם ה' ורץ לקבל את פני האורחים. 

איך עזב מצווה גדולה כזו לדבר עם ה' וללכת להכניס הביתה שלושה ערביים המשתחווים לאבק שברגליהם? התשובה בהרצאה שלפנינו

פרשת חיי שרה - אמונה ובטחון ואתה מסודר בחיים - חובה לצפות!!

שרה אמנו ע"ה הייתה עקרה עד גיל תשעים ושלא כנשים בימינו שיוצאות לעבוד מחוץ לבית, יוצאות לקניות, להרצאות, סדנאות וכו' וע"י זה מתאווררות ומפיגות את צערן ואת הקשיים שלהן, מה שאין כן שרה אימנו לא יוצאת מהאוהל ומצניעה את עצמה. באור כשדים שבעיראק זורקים את בעלה לכבשן האש ובנס הוא ניצל. שרה אימנו הולכת עם בעלה אל הבלתי נודע במדבריות ובהרים ובשנות הבצורת יורדת עם בעלה למצרים ונלקחת לבית פרעה וגם שם כמעט הרגו את בעלה. ובסוף ימיה נלקח בנה יחידה יצחק ע"י בעלה לעקדה ואז פורחת נשמתה. 

אישה גדולה כזאת שעוברת כל כך הרבה ייסורים בחייה נכתב עליה שכל החיים שלה היו לטובה. אין הבדל אם היא בת שבע או בת עשרים או בת מאה כולם שווים לטובה כמו שכותב רש"י בפרשה. ונשאלת השאלה איך אפשר לעבור את העולם הזה בשמחה ובמצב רוח טוב ומרומם עם כל הייסורים שיש כאן בעולם הזה?

התשובה המרתקת והמאלפת בסרטון שלפנינו...

פרשת תולדות - הקנאי: לי לא יהיה, העיקר שלך לא יהיה!!! | חובה לצפות

 

סוף סוף אחרי עשרים שנות עקרות ה' יתברך נותן הריון לרבקה אמנו אלא שהריון זה מיסב לה צער גדול כמו שכתוב "ויתרוצצו הבנים בקרבה". רבקה אימנו לא ידעה שאלו תאומים ולא הבינה מדוע כשהיא עוברת ליד בתי כנסיות ובתי מדרשות העובר מפרכס לצאת וכאשר עוברת ליד בתי עבודה זרה גם כן העובר רוצה לצאת. איזה מין ילד יש לי בבטן שרוצה גם קדושה וגם עבודה זרה ביחד?

התשובה שהיא מקבלת מחכמי ישיבת שם ועבר שיש לה תאומים בבטנה, האחד צדיק ואחד רשע. יעקב אבינו רוצה לצאת כדי לא להיות בחברתו של עשיו הרשע אך אינו יכול לצאת כיוון שעשיו חוסם את פתח היציאה אך מדוע עשיו אינו יוצא בשעה שאף אחד לא חוסם אותו? התשובה מרתקת בהרצאה שלפניכם...

פרשת וישלח:

"עשו שונא ליעקב" מציאות והלכה - רשב"י ול"ג בעומר | הרב שמשון בן רחמים

 

ההרצאה שלפנינו צולמה סמוך לל"ג בעומר בציון הינוקא נחמן חטופא \ קטופא ליד הישוב ברעם בגליל העליון. יעקב אבינו ע"ה בשעת בריחתו מעשו אחיו המבקש להורגו התפלל אל ה': "הצילני נא מיד אחי מיד עשו" ונשאלת השאלה: ליעקב היה רק אח אחד ושמו עשו ולכן יכל להתפלל יותר בקצרה ולומר "הצילני נא מיד אחי" או "הצילני נא מיד עשו" ומדוע האריך בתפילתו? זו שאלה ששואלים רבים ממפרשי התורה הקלאסיים. בואו נשמע את התשובה המרתקת שתחבר אותנו גם לרבי שמעון בר יוחאי ולחג ל"ג בעומר. צפיה מהנה..

פרשת ויגש "אני יוסף, העוד אבי חי"

בטוח\ה שיש לך תרוצים לבורא עולם? הסרטון הזה יפתיע אותך!  | מדהים

בהרצאה המרתקת שצולמה בציון התנא רבי אלעזר בן עזריה נשמע את ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א מסביר מאמר שאמרו רבי אלעזר בן עזריה בעצמו וזה תוכנו: אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה. יוסף היה קטן שבשבטים וכאשר התגלה לאחיו ואמר "אני יוסף העוד אבי חי" לא יכלו אחיו לענות לו כי נבהלו מפניו. כשיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח לכל אחד לפי מה שהוא, על אחת כמה וכמה שלא נוכל לענות מאומה. המשך צפיה והאזנה נעימה...

פרשת ויצא - שידוכים וזיווגים אך ורק מה' - ישיבת דעת ותבונה

 

מה המכנה המשותף ליצחק ורבקה, שמשון ודלילה ובית והון? רבי יאיר בכרך זצ"ל כותב שכאשר מחפשים שידוך רצוי שיהיה שוויון באופי פחות או יותר, חברה וסביבה ומנטליות דומה, גילאים קרובים זה לזה ולפעמים גם המצב הכלכלי של שני הצדדים קובע בשידוכים. אבל אנו רואים בתורה, בנביאים ובכתובים שכיוון שהשידוכים באים מה' אז אפילו שכל התנאים שאמרנו בקטע הקודם לא מתקיימים בסוף השידוך יוצא לפועל. ואף חיים בהרמוניה, באהבה ואחווה שלום ורעות עד 120. מזל טוב...

פרשת ויחי - הצבת מטרות בחיים

כל אדם בעולם רוצה להצליח במגוון רחב של נושאים. שונה הוא היהודי המאמין ושונים שאיפותיו שהן יותר רוחניות. כולנו רוצים להצליח בלימוד התורה, בתפילה,  בעשיית חסד, בגמילות חסדים, בזוגיות, בחינוך ילדים, חיי חברה ושכנות ועוד ועוד... אנו פועלים ומתפללים להגשמת השאיפות והרצונות הכל כך טובים ורצויים, אך מדוע לעיתים קרובות אין הצלחות או שדורכים במקום ולעיתים יש אפילו נסיגה? מה חסר לנו כדי להשיג את המטרות הכל כך חשובות לנו?

בפרשתנו מברך יעקב אבינו את מנשה ואפרים נכדיו "בך יברך ישראל לאמור ישמך אלוקים כאפרים וכמנשה" דהיינו שכל אבא יברך את ילדיו ויאמר להם: הנה לכם מודל לחיקוי, התבוננו בהם ותשאפו להגיע אליהם. למעשה זו היא עצת התורה כדי להצליח בחיים, להציב מטרות ומודלים לחיקוי ולצאת לדרך.

בהרצאה שלפנינו נקבל עצות והדרכה מראש הישיבה שליט"א איך להציב מטרות ובע"ה תהיה לנו הצלחה...

חומש בראשית

bottom of page