top of page

פרשת השבוע

פרשת דברים - לא לשחק אותה צדיק, תהיה צדיק באמת | חובה לצפות

פרשת ואתחנן - 4 התנאים לקבלת התפילה (אור החיים הקדוש על התורה)

פרשת דברים - לא לשחק אותה צדיק, תהיה צדיק באמת

מתוך הספר "והגדת" לרה"ג יעקב גלינסקי זצוק"ל

 

בחומש דברים פרק א' פסוקים יב'-יג' נאמר: "אֵיכָה אֶשָּׂא לְבַדִּי טָרְחֲכֶם וּמַשַּׂאֲכֶם וְרִיבְכֶם. יג הָבוּ לָכֶם אֲנָשִׁים חֲכָמִים וּנְבֹנִים וִידֻעִים לְשִׁבְטֵיכֶם וַאֲשִׂימֵם בְּרָאשֵׁיכֶם" כאן רואים את כאבו של משה רבנו ע"ה שקשה לו לשאת את העול הכבד של עם ישראל ולכן מציע להם שהם יבחרו אנשים חכמים ונבונים וידועים וישימו אותם שופטים עליהם. רש"י מסביר מי הם האנשים הידועים ומדוע לא מספיק חכמים ונבונים? עונה רש"י שמשה רבינו אומר לעם ישראל אני לא יכול לבחון לבות בני אדם אם הם חכמים נבונים ויראי שמים כי אותי אפשר לרמות ע"י משחק של צדיק אבל אתם מכירים את האנשים בתוך השבט שלכם מקטנות ואתכם אי אפשר לרמות. רבינו בחיי ע"ה שואל והרי בספר שמות פרשת יתרו מציע יתרו למשה רבינו שימנה אנשים גיבורים, יראי אלוקים ושונאי בצע שיהיו שופטים על עם ישראל ושם אין שום הסבר ושום שאלה איך משה רבינו יבחר אנשים יראי אלוקים בלי שירמו אותו. בהרצאה שלפנינו נקבל תשובה מפתיעה וגם מוסר השכל נפלא שיעזור לנו בחיים. שיהיה בהצלחה לכולנו...

פרשת ואתחנן - 4 התנאים לקבלת התפילה

מתוך הספר "אור החיים" הקדוש לרבינו חיים בן עטר זצוק"ל

 

מי מאתנו לא זקוק לאיזה ישועה בבריאות, זוגיות, חינוך ילדים, פרנסה, זיווגים הגונים ועוד ועוד...? אנחנו יודעים ומאמינים שבכח התפילה אפשר להשיג כמעט הכל (יש דברים שבורא עולם לא נותן כיון שזה לא לטובת האדם) ואנחנו מתפללים ולפעמים לא מקבלים את מה שביקשנו. בורא עולם הוא תכלית הטוב ורוצה לתת ולתת אלא שהוא מחכה שנתפלל ונבקש ונתחנן בצורה הנכונה ומה היא הצורה הנכונה? רבינו חיים בן עטר זצוק"ל בתחילת פרשת ואתחנן נותן לנו את ארבעת התנאים לקבלת התפילה. בואו נאמץ אותם בחום ובאהבה ונזכה לכל הישועות אמן כן יהי רצון.

פרשת ראה - השפעת היחיד על העולם

פרשת ראה - השפעת היחיד על העולם

 

פרשת ראה פותחת בלשון יחיד "ראה אנכי נותן" ומסיימת בלשון רבים "לפניכם" וכמעט שאין מפרש של התורה שאינו שואל את השאלה, מדוע התורה עוברת בתוך פסוק אחד מלשון יחיד ללשון רבים. תשובות רבות נאמרו לשאלה זו ואנו נשמע היום תשובה מרתקת שתעזור לנו להיכנס עם הכנה ראויה לחודש הרחמים והסליחות. אז בואו נכנס לשיעור...

חומש דברים

bottom of page