top of page

פרשת שבוע

פרשת וארא - חשיבה מאוזנת

ההבדל בין יהודי מומר לערבי מבאקה אל-ע'רביה?

פרשת בשלח - כל ההודאה

השותף הכי טוב בעולם

יחוד השם | הרב שמשון בן רחמים (במנולקר)

פרשת בא - ההבדל בין יהודי מומר לערבי מבאקה אל-ע'רביה?

לגבי קורבן פסח נכתב בתורה ש"כל בן נכר לא יאכל בו" מי הוא אותו בן נכר שאסר לו לאכול קרבן פסח?

חז"ל מלמדים אותנו שזה יהודי שהמיר את דתו או אפילו יהודי שומר את כל המצוות חוץ ממצוה אחת שאינו מוכן לקיים בגלל אידיאולוגיות והשקפות שלו. נמצא, שיהודי שמאמין בכל התורה אך קשה לו בגלל יצרו לקיים הכל, יוכל לאכול בקרבן הפסח ולעומתו יהודי השומר 612 מצוות ורק מצווה אחת אינו מוכן לקיים לא יוכל לאכול בקרבן הפסח. מכאן רואים את חשיבות העניין שהאדם יבטל את שכלו ואת דעתו לדעת האלוקים ויאמין באמונה שלמה בכל התורה.

בהמשך ההרצאה נשמע סיפור מאלף ובתוכו מסר לאותן בנות יהודיות הנמצאות בשבי בכפרים וישובים ערביים ונשואות לגויים שכדאי להן כמה שיותר מהר לברוח משם ולחזור לחיק היהדות. צפיה מהנה.

פרשת וארא - חשיבה מאוזנת

יג וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-אַהֲרֹן, וַיְצַוֵּם אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאֶל-פַּרְעֹה מֶלֶךְ מִצְרָיִם--לְהוֹצִיא אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.

בפסוק זה השם מצווה את משה ואת אהרן דבר מה ואין אנו יודעים מה ה' ציווה עליהם בקשר לפרעה מלך מצרים. רש"י הקדוש במקום מפרש שמשה ואהרן קיבלו ציווי לחלוק כבוד לפרעה מלך מצרים. לכאורה אין זה מובן, הרי לפרעה מגיעים כעת עשר מכות כשכל מכה כלולה מארבעים או חמישים מכות ומדוע צריך לחלוק כבוד לרשע כזה שהרג תינוקות ועינה מיליונים מעמנו וגרם לנו סבל בלתי יתואר?

בסרטון שלפנינו יחד עם התשובה לשאלה הנשאלת נחכים עוד בענין חשיבה מאוזנת ונקבל כלים חדשים לחיי היום יום שיעזרו לנו בזוגיות, חינוך ילדים ועוד ועוד...

פרשת בשלח - כח ההודאה 

עם ישראל ראה המון ניסים במצרים ולא אמרו שירה ולא הודאה על הניסים ועל הנפלאות שנעשו להם בזמן עשר המכות ורק אחרי קריעת ים סוף וכל הניסים שנעשו על הים אמרו את השירה המפורסמת הידוע בשם "שירת הים" ושואלים רבותינו המפרשים מדוע רק עכשיו נזכרו לומר שירה? 

בהרצאה שלפנינו נקבל חיזוק גדול באמונה ונלמד לצאת מכל הצרות והבעיות בכח ההודאה לה' עוד לפני שנראה את הישועה.

בהצלחה...

פרשת תצווה - יחוד השם | הרב שמשון בן רחמים (במנולקר)

בהרצאה שלפנינו נראה את הקשר המרתק והסודי בין בגדי הכהן הגדול לבין הפסוק הראשון בקריאת שמע ו"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". אנו נכנס למספרים, אותיות, מילים ונראה את הקשר לעבודה זרה ופגם באמונה ומה הקשר בין כל זה לפטירת יעקב אבינו ע"ה.

צפיה מהנה...

פרשת תרומה - השותף הכי טוב בעולם

 

כל עסק או מפעל רציני צריך מנהל ארגוני, עסקי, שיווקי, כח אדם, פיננסי, לוגסטי ועוד ועוד... אבל הדבר החשוב מכל זה משקיע שמוכן להיות שותף פעיל ואמין לטווח הארוך. בנוסף הוא צריך להיות בעל קשרים בעירייה, בפוליטיקה כדי לדלג על משוכות של בירוקרטיה. (אדם שיש לו קשרים בחלונות הגבוהים).

בסרטון שלפנינו נוכל להתחבר לשותף שיש לו את כל היתרונות שמנינו לעיל והרבה מעבר לזה והתנאי היחידי של השותף הוא...

צפיה מהנה

חומש שמות

bottom of page