top of page

שירים

משנת 1998 החל הרב שמשון במנולקר (בן רחמים) לכתוב מילים ללחנים של שירים מפורסמים מהסרטים הישנים בהודו. הרב ראה שיש המון רגש בשירים, דבר שאפשר לנצל לעבודת ה'. אכן מאז ועד היום הקהילה ההודית ברחבי העולם נהנים מאוד ומשבחים את העשייה הזאת שמאוד מקרבת רחוקים ומכניסה שמחה והמון רגש בעבודת ה'.​

בסרטונים שלפנינו נראה שירים שכתב ראש הישיבה שליט"א ושר במסיבת שבע ברכות לבתו של תלמידנו ר' חנוך שמואל (אגרורקר) הי'ו עם בנו של ר' אשר אבסקר מירושלים שנערכה בבאר שבע ע"י ידידנו אלישע שמואל. על האורגן מנגן רונן אבסקר מדימונה.

צפייה מהנה והאזנה עריבה...

bottom of page