top of page

שירים

משנת 1998 החל הרב שמשון במנולקר (בן רחמים) לכתוב מילים ללחנים של שירים מפורסמים מהסרטים הישנים בהודו. הרב ראה שיש המון רגש בשירים, דבר שאפשר לנצל לעבודת ה'. אכן מאז ועד היום הקהילה ההודית ברחבי העולם נהנים מאוד ומשבחים את העשייה הזאת שמאוד מקרבת רחוקים ומכניסה שמחה והמון רגש בעבודת ה'.​

בסרטונים שלפנינו מקבץ שירים מאירועים מגוונים במקומות שונים ברחבי הארץ

צפייה מהנה והאזנה עריבה...

bottom of page