top of page
הישיבה עורכת תפילות מיוחדות בזמנים מיוחדים במשך כל השנה להצלחת המשתתפים בפעילויות השונות הנערכות על ידי הישיבה ולהצלחת כל התורמים הי"ו.
  • תפילות בשעת סכנה לעם ישראל כולו, כגון בזמן מלחמה, פעילות צבאית של צה"ל, פיגועים ר"ל, תאונות קשות, מחלות וכדו' לא עלינו ולא על אף אחד מישראל אכי"ר התפילות נערכות בישיבת דעת ותבונה באשדוד, וכן במקומות הקדושים ברחבי הארץ.
  • תפילות מיוחדות בזמנים מיוחדים, כגון תפילות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, תפילות בימי השובבים לתקן פגמים שבנפש ושבעולמות, יום שמיני של חנוכה, פורים, ערב פסח, ראש חודש סיון, ערב חג השבועות, חודש אלול (חודש הרחמים והסליחות) ובערבי ראשי חדשים.
  • תפילות מיוחדות לפי בקשות מיוחדות שמגיעות מרחבי הארץ להתפלל על חולים, קשיים בפרנסה, חינוך ילדים, שלום בית (זוגיות), זיווגים הגונים לרווקים/ות ועוד ועוד.
התפילות נערכות בהיכל הישיבה ו/או במקומות הקדושים ברחבי הארץ. רבים כבר נושעו בזכות תפילות אלו בעזרת ה' ובישועתו. אם את/ה זקוק/ה לישועה בכל תחום שהוא (ומי לא זקוק?!), נא צור קשר בטלפון 08-8656884 במשרדי הישיבה.
                                                                                                               
 
                                                                                                                    בברכה, הנהלת הישיבה
בקברי צדיקים
בקברי צדיקים
תפילות וריקודים בציון אבא חלפתא ובניו ( ליל ל"ג בעומר תשע"ו) 

 

תפילות וריקודים בציון אבא חלפתא ובניו ( ליל ל"ג בעומר תשע"ו)
בליל ל"ג בעומר כל שנה יוצאים תלמידי ישיבת דעת ותבונה באשדוד לתפילות, תיקונים וריקודים בקברי צדיקים בצפון. השנה הגיעו תלמידי הישיבה יחד עם ראש הישיבה שליט"א לציון אבא חלפתא ובניו וערכו שם תפילות וריקודים.
נ.ב 
תחילת הסרטון צולם בטבריה ליד ציון הרמב"ם והשל"ה הקדוש.

תפילות וריקודים בציון הנביא ישעיה בן אמוץ (ל"ג בעומר תשע"ו) 

 

תפילות וריקודים בציון הנביא ישעיה בן אמוץ (ל"ג בעומר תשע"ו)
בליל ל"ג בעומר כל שנה יוצאים תלמידי ישיבת דעת ותבונה באשדוד לתפילות, תיקונים וריקודים בקברי צדיקים בצפון. השנה הגיעו תלמידי הישיבה יחד עם ראש הישיבה שליט"א לציון הנביא ישעיה בן אמוץ וערכו שם תפילות וריקודים.

תיקונים, שירים ותפילות בציון ישעיה הנביא - ל"ג בעומר תשע"ה

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונו של הנביא ישעיה בגליל העליון שנת תשע"ה ביום ל"ג בעומר.

ציון רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל- ל"ג בעומר תשע"ה

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונם של התנא האלקי רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל בטבריה שנת תשע"ה בליל ל"ג בעומר.

ציון רבי אושעיה איש טיריא בפקיעין שבגליל - ל"ג בעומר תשע"ה

===

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונם של התנא האלקי רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל בטבריה שנת תשע"ה בליל ל"ג בעומר בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר.

ציון רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונם של התנא האלקי רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל בטבריה שנת תשע"ב בליל ל"ג בעומר.

ציון רבי טרפון זצ"ל
 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונו של התנא האלקי רבי טרפון זצ"ל בקדיתא שנת תשע"ב ביום ל"ג בעומר.

ציון רבי אושעיא איש טיריא זיע"א בפקיעין 

תיקונים, שירים, ריקודים ותפילות בקבר האמורא רבי אושעיא איש טיריא בישוב פקיעין בגליל בליל ל"ג בעומר תשע"ו בהשתתפות  תלמידי ישיבת דעת ותבונה ע"ש רבינו יוסף חיים זצוק"ל באשדוד ובמעמד ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר).

ציון הילד נחמן קטופא/חטופא זצ"ל - יפורסם 06.02.17

לפני 900 שנה חיו בגליל העליון צדיק גדול ושמו פינחס ואשתו רחל. אחרי שנות עקרות התפלל האבא ובירך את אשתו ולאחר תשעה חודשים ביום ראש השנה נולד להם תינוק במזל טוב. מיד החל התינוק לדבר ולגלות סודות מעולמות עליונים עד שגזר עליו אביו לשתוק ומיד התאלם התינוק ולא דיבר יותר. לאחר מספר שנים אחרי תחנונים מצד האשה גזר האב על הילד שיתחיל לדבר ושוב החל הילד לגלות סודות על אחרית הימים אלא שהפעם הוא גילה הכל ברמזים עמוקים שרק רבנים מקובלים אמיתיים יכולים להבין פשר הנבואות. הנבואות נכתבו ונדפסו ונקראות "נבואת הילד".

תפילות
תפילות
הלל ביום שביעי של חג הסוכות (הושענא רבא)

בתפילת שחרית ביום שביעי של חג הסוכות אחרי תפילת העמידה אנו מודים לה' ע"י קריאת מזמורי תהילים שתיקנו לנו חכמינו ז"ל.

קריאה זו נקראת "הלל". בחג סוכות אנו קוראים את ההלל כל יום בבוקר אחר תפילת העמידה. כל קהילה/עדה קוראת את ההלל לפי המסורת והניגון שהביאה  איתה מהגולה.

בישיבת דעת ותבונה באשדוד קוראים את ההלל לפי מסורת עולי הודו בשילוב מנגינות הנהוגות בארץ ישראל. (ירושלמי, מרוקאי, חסידי וכו')

בסרטון שלפניכם אתם צופים ברבנים ובתלמידים של ישיבת דעת ותבונה באשדוד והשליח ציבור הוא הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א.

 

שש הקפות ראשונות (הושענא רבא)

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. 

אנו נצפה עכשיו ביחד בששה שליחי ציבור שונים בכל הקפה והקפה ובקטעים שונים זה מזה. 

הקפה שביעית (הושענא רבא)

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.

בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.

הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) - הלל ביום שביעי של חג הסוכות (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בתפילת שחרית ביום שביעי של חג הסוכות אחרי תפילת העמידה אנו מודים לה' ע"י קריאת מזמורי תהילים שתיקנו לנו חכמינו ז"ל.קריאה זו נקראת "הלל". בחג סוכות אנו קוראים את ההלל כל יום בבוקר אחר תפילת העמידה. כל קהילה/עדה קוראת את ההלל לפי המסורת והניגון שהביאה איתה מהגולה.בישיבת דעת ותבונה באשדוד קוראים את ההלל לפי מסורת עולי הודו בשילוב מנגינות הנהוגות בארץ ישראל. (ירושלמי, מרוקאי, חסידי וכו')בסרטון שלפניכם אתם צופים ברבנים ובתלמידים של ישיבת דעת ותבונה באשדוד והשליח ציבור הוא הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א.

הרב שלום פנקר שליט"א - הקפה שישית (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. אנו נצפה עכשיו ביחד בהקפה שישית עם השליח ציבור הרב שלום פנקר שליט"א בישיבת דעת ותבונה ע"ש רבנו יוסף חיים זצוק"ל אשדוד.צפייה מהנה.

הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) - הקפה שביעית חלק א' (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.

הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) הקפה שביעית חלק ב' (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.א.

סליחות - ערב ראש השנה תשע"ו

 

בכל בסרטון שלפנינו אנו נשתתף באמירת סליחות בערב ראש השנה בשעה 4:00 לפנות בוקר בישיבת דעת ותבונה ע"ש רבינו יוסף חיים זצוק"ל באשדוד.לפני התיבה יעבור ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א כשלצידו ר' אליעזר אשטיבקר היו' צפייה מהנה

נרות חנוכה - תשע"ו

 

 

בבסרטון זה נשתתף בהדלקת נרות חנוכה ביום השמיני שנת תשע"ו בישיבת דעת ותבונה באשדוד.ראש הישיבה מכובד בהדלקת הנרות. צפייה מהנה.

הושענא רבא - הקפה שישית - הרב אלדד ודבקר שליט"א - יפורסם ב- 22.05.17 

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.
בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השישית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא הרב אלדד ודבקר שליט"א שהוא מגיד שיעור חשוב בישיבת דעת ותבונה באשדוד.

הושענא רבא - שחרית והקפה שביעית הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א- יפורסם ב- 29.05.17

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.
בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה שביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א שהוא מגיד שיעור חשוב בישיבת דעת ותבונה באשדוד.

חבטת ערבה - הושענא רבא תשע"ז - יפורסם ב- 05.06.17

 

ביום השביעי של חג הסוכות תקנו לנו הנביאים שנעשה חבטת ערבה. ישנם מנהגים שונים מתי עושים זאת. יש מקובלים שעושים זאת אחר הושענות מיד. רוב העולם נוהג לעשות זאת בסיום כל תפילות שחרית ומוסף. כל הציבור יוצא מבית הכנסת וכל אחד לוקח בידו חמישה בדי ערבות קשורים ואחרי שמתפללים תפילות מיוחדות חובטים את הערבות חמש פעמים על הקרקע. יש במנהג זה סודות עליונים כמו שכתוב בספרי המקובלים.

כאן אתם צופים במתפללי ישיבת דעת ותבונה באשדוד בשנת תשע"ז בשעת חבטת ערבה. צפייה מהנה...

bottom of page