top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים – דרך ארץ קדמה לתורה חלק ב'

אחרי שהבנו שבתחילת חינוכו של הילד עלינו לחנכו לדרך ארץ, מוטל עלינו כהורים התפקיד העיקרי לחנכו לזה, כיון שבמוסדות החינוך משקיעים בעיקר בלימוד ואת הדרך ארץ ילמד הילד בעיקר בבית. אנו מוצאים את הפיצול של הטוב והרע אצל יעקב ועשו. שניהם גדלו באותם תנאים, באותו בית, לאותם הורים ובכל זאת אחד יצא טוב ואחד רע. יעקב אבינו זכה להיות האדם השלם, האדם שבמרכבה העליונה "איש תם יושב אוהלים" סוד הפנימיות. לעומתו עשו "איש יודע ציד איש שדה" סוד החיצוניות, תמיד בחוץ. יעקב אבינו איש חלק ועשו איש שעיר. שעיר הוא הסתבכות, הכל נתפס בו. אם הילד יושב אוהלים, גדל בשימת דגש על הפנימיות הכל הולך חלק. אבל אם הוא איש שדה, שם דגש על החיצוניות הכל יסתבך אצלו. אדם הוא תרכובת של בהמה ומלאך והעבודה שלנו בחינוך הילדים הוא לחזק, לגדל, לרומם את המלאך שבילד ולהחליש את הבהמיות שבו.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page