top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ג'

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל חלק ג' "ועשית ככל אשר יורוך": בספר בראשית פרק כה פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה. אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה? אחרי שלמדנו בחלק ב' את כוחה של תפילת האב והאם על חינוך ילדיהם נשמע סיפור נפלא על נערה שמישהו דאג כל הזמן לקלקל לה את כל הצעות השידוך שהיו לה, בסוף התחתנה עם אדם שהיא לא כל כך רצתה להתחתן אתו בתחילה, אבל בכח התפילה זכתה לבנים תלמידי חכמים משכמם ומעלה וזכו להיות מאורי וגדולי הדור. הרבה יהודים רצים לרבנים ולצדיקים ומבקשים ברכה לבנים שיצליחו בתורה, אבל הפתרון נמצא אצלם והם לא מודעים לו וזה כוחה של תפילת אב/אם שיוצאת מעומק הלב ויכולה לגזור גזירות טובות על יוצאי חלציהם. בהמשך השיעור נקבל עצה מס' שניים איך להצליח בחינוך הילדים, גם אחרי שכבר הושפעו מגורמים חיצוניים עדיין יש תקוה. בואו ונצפה בשיעור...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page