top of page
עדכונים אחרונים

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ד'

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל חלק ד' לא להתפעל מהצלחות": בספר בראשית פרק כה פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה. אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה? הנה היצר מפתה אותנו שלא נורא אם הילדים נחשפו פה ושם לדברים חיצוניים המשפיעים לרעה על החינוך שהרי אנו מכירים משפחות ש"הצליחו בחינוך הילדים" למרות שהילדים באותם משפחות היו חשופים להרבה תכנים שליליים בכל מיני מדיה וההורים עצמם לקחו את הילדים לטייל בכל מיני מקומות מפוקפקים ובכל זאת נראה לכאורה שזה לא הזיק ולא פגע בחינוך הילדים. האם זאת ראיה? האם כך נחנך את ילדינו? ומה קרה בחטא העגל? והאם יעקב אבינו מת? ואיך כל זה קשור לנושא שלנו? שאלות מרתקות והתשובות עוד יותר בסרטון שלפניכם...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page