top of page
עדכונים אחרונים

זוגיות - שיעור כללי לזוגות (נושאים מגוונים) חלק א'

בשיעור חד פעמי זה שמסר הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א בישיבת דעת ותבונה באשדוד, מתרכז הרב בעיקר בחשיבות המודעות לשמור על השלום בבית, דבר שאנו מוצאים אותו בתורה הקדושה אצל אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ורחל ועוד ועוד... "ואהבת לרעך כמוך" על פסוק זה אמר רבי עקיבא שהוא כלל גדול בתורה, דהינו שכל ה-613 מצוות הם פרושים וביאורים ואמצעים כדי שנאהב כל יהודי כמו שאנו אוהבים את עצמנו. אך כתוב בספרים הקדושים שלא ניתן לקיים מצוה זו במאת האחוזים רק אם הבן/בת זוג. זו הסיבה שאדם צריך להתחתן כדי שיוכל לקיים מצוה זו. בהמשך השיעור אנו נלמד פרקטיקה של שיחה נכונה בין בני הזוג הכוללת ג' שלבים. בסיום חלק זה אנו נשמע סיפורים מהחיים על אנשים שעושים חסד עם כל העולם אבל אינם מסוגלים לעזור, לתמוך או כל עזרה אחרת בתוך הבית.

צפייה מהנה...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page