top of page
עדכונים אחרונים

זוגיות- דיבור אפקטיבי "לדון בענין ולא במקרה" - כלל ו'

זוגיות- דיבור אפקטיבי "לדון בענין ולא במקרה" - כלל ו' מתוך מגוון רחב של פעולות שעושה האדם במשך היום, הפעולה הכי דומיננטית היא "הדיבור" שבה נתייחד האדם בלבד כמו שכתוב בספר בראשית "ויהי האדם לנפש חיה" ותירגם אונקלוס "רוח ממללא" היינו כח הדיבור שהוא עיקר נפש האדם. בכח הדיבור אנו מתקשרים עם הסובבים אותנו, מביעים תחושות ורגשות, לומדים תורה, עושים חסד ע"י עידוד החלשים, העניים והנאנקים, מנחמים אבלים, משמחים העצובים ועוד ועוד... עם הכלי האדיר הזה שהוא כח הדיבור אפשר לבנות עולמות וח"ו גם להרוס עולמות. בסדרת השיעורים שלפניכם אנו נלמד נכון להשתמש בכח הדיבור ובכך נבנה קשר טוב עם בן/בת הזוג, עם ילדינו, שכנינו, מכרינו, ידידינו וכו' וכו'. קורה לפעמים שבשעת שיחה/דיון בין בני הזוג מנסה אחד הצדדים לפתור את כל הבעיות שקשורים להתרחשות בודדת אחת. הדבר עלול לגרום לצד השני לאבד את סבלונותו ולצאת מהשיחה במקרה הטוב ולהתנהג בצורה שלילית במקרה הגרוע. "החכם עיניו בראשו" אמרו חז"ל, היינו אל תימתח את הגומי יותר מדי שמא יקרע. עדיף להתמקד בעניין אחד בלבד שקשור לאותה התרחשות/מקרה בודד/ת. בואו נשמור את שאר הנושאים לפעם הבאה...

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page