top of page
עדכונים אחרונים

מסילת ישרים - פרק ב' חלק א' - בביאור מידת הזהירות

הנה ענין הזהירות הוא שיהיה האדם נזהר במעשיו ובעניניו, כלומר מתבונן ומפקח על מעשיו ודרכיו, הטובים הם אם לא... והנה זה דבר שהשכל יחייבהו ודאי... וההולך בעולמו בלי התבוננות אם טובה דרכו אם רעה, הנה הוא כסומא ההולך על שפת הנהר אשר סכנתו ודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו כי... דהיינו סתימת העיניים בבחירה וחפץ אחד הוא.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page