top of page
עדכונים אחרונים

מסילת ישרים - פרק ג חלק ה

מסילת ישרים - פרק ג חלק ה אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים ליעץ שאר בני אדם עליו. הא למה זה דומה? לגן המבוכה... ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו. כן הדבר הזה מי שעדין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם... כללו של דבר צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן ובזמן קבוע לו בהתבודדו, מה הוא הדרך האמיתי לפי חוק התורה שהאדם צריך לילך בו ואח"כ יבוא להתבונן על מעשיו אם הם על הדרך הזה אם לא... ואומר (איכה ד', כו') "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה".

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page