top of page
עדכונים אחרונים

אחרית הימים - מלחמה בעמלק מדור דור חלק ב

מתוך ספרו של הרב אלחנן בונים וסרמן זצ"ל הי"ד מאמר "אומר אני מעשי למלך" (אותיות ד,ה,ו) (חלק ב') בסרטון הבא אנו נראה שכל מה שאמרו חכמינו ז"ל לפני קרוב ל 2000 שנה על המצב באחרית הימים, מתקיים במלואו לעינינו ממש בדורנו זה, וביתר שאת מאשר בדורות הקודמים. המסקנה המתבקשת היא אחת בלבד, אנו ניצבים בימים שנקראים עקבתא דמשיחא. כמו שעקב הוא הקצה והסוף בתחתית גוף האדם, כך ימים אלו הם התחתית והסוף של הימים שכבר צריך להתגלות בהם המשיח. כמובן שאין אנו מדברים כאן על אותם היהודים המסכנים שהוליכו אותם שולל במשך עשרות שנים וחינכו אותם בבתי ספר נגד היהדות וחינכו אותם רק לעשיית קריירה בחיים וכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הכוונה לאלו שהם ראשי המשפיעים ומעצבי דעת הקהל של דורנו, אם זה מקבלי ההחלטות בדרגים הגבוהים, שדרנים, זמרים, סופרים, עיתונאים וכדומה שהם הם מעצבי דעת הקהל בדורנו. מה עלינו לעשות בדור כזה יבוא בהמשך בחלק ג' אם ירצה ה'.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page