top of page
עדכונים אחרונים

אחרית הימים - עם ישראל התורה והגלות (חלק ב')

רבי אלחנן בונם וסרמן ז"צל הי"ד מתוך מאמר כללי "דבר לדור" שם המאמר עם ישראל התורה והגלות (חלק ב') בחלק א' למדנו שיהודי צריך להיות מובדל מהגויים בצורת החיים ובתפיסת העולם ורק כך נזכה לאהבת ה' ולשמירתו עלינו. כל סטייה מדרך זו והתקרבות לגויים או לדרכיהם ומנהגיהם רק מביאה עלינו את חמתו של ה' יתברך. הסיבה שיהודי בכלל נמשך לגויים או ללמוד מעשיהם ומנהגיהם היא בגלל עזיבת התורה שכל עזיבה של תורה גורמת ליהודי התדרדרות עד לעבודה זרה ואתאיסטיות. אנו חייבים להבין ולהפנים שלימוד התורה הוא הבסיס לכל חיינו. אמר הקב"ה: "בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין" דהיינו שהדבר היחיד שיכול לעזור לנו במלחמתנו נגד היצר הרע - הוא התורה ולכן ברגע שעוזבים את לימוד התורה מיד עלולים להגיע לעבודה זרה או יותר גרוע שזה כפירה, מינות ואפיקורסות ה' יצילנו. במדינות ששם התקרבו היהודים לגויים ושכחו מיהדותם לגמרי גם הצרות היו יותר גדולות (ראו ערך "גרמניה הנאצית"). עלינו לשוב לתורה, ללמוד אותה, לתמוך בה ולקיימה, להיבדל ולהתרחק ממנהגי הגויים וירחם ה' עלינו במהרה בימינו אמן ובא לציון גואל.

לצפייה בשיעור:

תגיות
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page