top of page

זוגיות

זוגיות - בדרך אל האושר - הקדמה לשמונה צעדים 

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 1 (מתוך 8) 

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 2 (מתוך 8)

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 3 (מתוך 8)

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 4 (מתוך 8)

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 5 (מתוך 8)

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 6 (מתוך 8)

זוגיות - בדרך אל האושר - צעדים 7 - 8 (מתוך 8)

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 1 (מתוך 8) 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעד הראשון לקראת האושר המיוחל שהוא ללמוד לזהות את הרגשות שלנו. אם האדם לא יהיה מודע לרגשותיו יהיה קשה למצוא את הדברים הגורמים אושר, הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 2 (מתוך 8) 

 

 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעד השני לקראת האושר המיוחל שהוא ללמוד לזהות מה אנו אוהבים. אמנם רוב בני אדם יודעים מה הם אוהבים ומה לא אך ישנם כאלה שקשה להם לזהות מה הם אוהבים. אנשים אלו נמצאים בדרך כלל במצב של חוסר שמחה ואי שביעות רצון. הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 4 (מתוך 8)

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעד הרביעי לקראת האושר המיוחל שהוא לנקוט יוזמה כדי להביע את הצרכים והרצונות שלנו. אם נביע במילים ברורות את מה שאנו רוצים או מצפים מהבן\בת זוג  שלנו נוכל ליהנות מהזוגיות ולהגיע לאושר.  הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 5 (מתוך 8)

 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעד החמישי לקראת האושר המיוחל שהוא להכין תוכנית פעולה ריאלית. אם נכין תוכנית עם אסטרטגיה מועילה נוכל להצליח להשיג מטרות בחיים.   הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 6 (מתוך 8)

 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעד השישי לקראת האושר המיוחל שהוא ליישם את התוכנית שלמדנו עליה בצעד החמישי. ישנם אנשים מוכשרים עם רעיונות מאוד טובים אך הם נכשלים משום שאינם מצליחים ליישם את הרעיונות בשטח. אם היו לומדים איך  ליישם את הרעיונות הם היו הרבה יותר מוצלחים ומאושרים.   הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

זוגיות - בדרך אל האושר - צעדים 7 - 8 (מתוך 8)

 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעדים שביעי ושמיני לקראת האושר המיוחל. 

בצעד השביעי נלמד שגם במכונית הטובה ביותר עלולים להיות מספר חסרונות ולכן בכל תוכנית בחיים תמיד צריך לבחון ולבדוק את התוכנית מחדש אם היא עדיין רלוונטית או שיש צורך לשפר, לשנות או להחליף.

בצעד השמיני והאחרון נלמד שכל הזמן צריך להכניס שינויים ושיפורים עד שנשיג את המתכון לחיים מאושרים, הורות טובה ונכונה וזוגיות מאושרת וסיפוק בחיי הנישואין. הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

זוגיות - בדרך אל האושר - צעד מספר 3 (מתוך 8)​

 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. היום נלמד את הצעד השלישי לקראת האושר המיוחל שהוא לדרג את הצרכים והרצונות שלנו על פי סדר עדיפויות. בני אדם שאינם יודעים לדרג את הצרכים והרצונות שלהם על פי סדר עדיפויות מצליחים רק לסבך את עצמם ואת בני הזוג שלהם. הרחבה בנושא בסרטון המאלף שלפניכם.

בהצלחה

 

זוגיות - בדרך אל האושר - הקדמה לשמונה צעדים

 

"לחיות חיים מאושרים" "להיות מאושר" "לרדוף אחר האושר" אלו אינם סיסמאות אלא צורך בסיסי וזכות יסוד לכל אדם באשר הוא, אך רבים וטובים אינם זוכים לממש שאיפה זו. אנשים אלו מרגישים אומללים, מסכנים ומאשימים את גורלם, מזלם, את ההורים, בן\בת הזוג, השכנים והרשימה עוד ארוכה.

בסדרת הרצאות מרתקות שלפנינו נראה שהאושר הוא הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו. אז למה אנחנו מחכים? בואו נצא לדרך ...

זוגיות - חשיבות השלום, הבדלים בין גבר לאישה ועוד נושאים כלליים 

זוגיות - חשיבות השלום, הבדלים בין גבר לאישה ועוד נושאים כלליים 

הרצאה בסרטון שלפנינו נאמרה באזכרה של מרת מריים רוהקר בת דבורה לעילוי נשמתה. אנו נשמע בהרצאה על מעלת השלום בבית וחשיבותו וכן על ההבדלים הבסיסיים בין גברים לנשים ועוד נושאים כלליים מגוונים בנושא זוגיות מפי ראש ישיבת דעת ותבונה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר).
 

זוגיות

bottom of page