top of page

זוגיות

זוגיות - קירבה רגשית חלק א'

זוגיות - קרבה רגשית חלק ב'

זוגיות - קירבה רגשית חלק ג' - איך מתחילים? (צעדים א' ב' ג')

זוגיות - קירבה רגשית חלק ד' (צעדים ד' ה' ו')

זוגיות - קירבה רגשית חלק ה' | איך להכניס יצירתיות לשיחות המשותפות

זוגיות - איך מבקשים סליחה - חלק א' (ריפוי צלקות)

זוגיות - איך מבקשים סליחה | חלק ב'

זוגיות - קירבה רגשית חלק ב'

 

הנושא היום הוא נושא חשוב מאוד שבלעדיו לא תיכון ולא תצליח שום זוגיות לעולם והיא: איך בונים קירבה רגשית בין בני הזוג, דבר שיגרום לאהבה ואחווה לפרוח בחיי הנישואין ויגרום לזוג להרגיש את הגן עדן כאן בעולם הזה עלי אדמות. בני הזוג חייבים להבין ברמה הפנימית והעמוקה מה מרגיש כל אחד מהם ביחס לכל עניין בחיים ולא די לדעת מה כל אחד אוהב או לא אוהב. צריכים לפתח אכפתיות זה לזה וללמוד ולהכיר את כל סוגי הרגשות של הבן\בת הזוג. הרבה זוגות שואלים: מדוע צריך להשקיע וללמוד כיצד להביע רגשות חיוביים? הרי זה בכלל לא בעיה ואף פעם נושא זה לא היה עילה וסיבה למריבה בנינו!! שאלות אלו מצויות מאוד. בהרצאה שלפנינו נשמע ונכיר ארבע סיבות מדוע כדאי ורצוי וצריך לעבוד על הבעת רגשות חיוביים. בהצלחה...

זוגיות - קירבה רגשית חלק ג' - איך מתחילים? (צעדים א' ב' ג')

 

הנושא היום הוא נושא חשוב מאוד שבלעדיו לא תיכון ולא תצליח שום זוגיות לעולם והיא: איך בונים קירבה רגשית בין בני הזוג, דבר שיגרום לאהבה ואחווה לפרוח בחיי הנישואין ויגרום לזוג להרגיש את הגן עדן כאן בעולם הזה עלי אדמות. בני הזוג חייבים להבין ברמה הפנימית והעמוקה מה מרגיש כל אחד מהם ביחס לכל עניין בחיים ולא די לדעת מה כל אחד אוהב או לא אוהב. צריכים לפתח אכפתיות זה לזה וללמוד ולהכיר את כל סוגי הרגשות של הבן\בת הזוג. אחרי שלמדנו בשיעורי הזוגיות בעבר על דיבור והקשבה אפקטיבית נוכל להתחיל היום בחלק ג' ללמוד שלושה צעדים איך לפתח קירבה ואינטימיות רגשית בחיי הזוגיות שלנו, דבר שיעזור וישפר את יכולת הבעת הרגשות החיוביים שלנו. בואו נצא לדרך...

זוגיות - קירבה רגשית חלק א'

הנושא היום הוא נושא חשוב מאוד שבלעדיו לא תיכון ולא תצליח שום זוגיות לעולם והיא: איך בונים קירבה רגשית בין בני הזוג, דבר שיגרום לאהבה ואחווה לפרוח בחיי הנישואין ויגרום לזוג להרגיש את הגן עדן כאן בעולם הזה עלי אדמות. בני הזוג חייבים להבין ברמה הפנימית והעמוקה מה מרגיש כל אחד מהם ביחס לכל עניין בחיים ולא די לדעת מה כל אחד אוהב או לא אוהב. צריכים לפתח אכפתיות זה לזה וללמוד ולהכיר את כל סוגי הרגשות של הבן\בת הזוג. כפי שהוסבר בשיעורים הקודמים כדי להצליח בחיי הנישואין צריכים בני הזוג להיות מיומנים בארבעה כליי יסוד בתקשורת זוגית נכונה עליהם נלמד בסרטון שלפנינו...

זוגיות - קירבה רגשית חלק ד' (צעדים ד' ה' ו')

 

הנושא היום הוא נושא חשוב מאוד שבלעדיו לא תיכון ולא תצליח שום זוגיות לעולם והיא: איך בונים קירבה רגשית בין בני הזוג, דבר שיגרום לאהבה ואחווה לפרוח בחיי הנישואין ויגרום לזוג להרגיש את הגן עדן כאן בעולם הזה עלי אדמות. בני הזוג חייבים להבין ברמה הפנימית והעמוקה מה מרגיש כל אחד מהם ביחס לכל עניין בחיים ולא די לדעת מה כל אחד אוהב או לא אוהב. צריכים לפתח אכפתיות זה לזה וללמוד ולהכיר את כל סוגי הרגשות של הבן\בת הזוג. אחרי שלמדנו בהרצאה הקודמת את שלושת הצעדים הראשונים לפיתוח הקירבה רגשית ואינטימית נמשיך היום בחלק ד' ללמוד עוד שלושה צעדים (ד', ה', ו') ובכך סיימנו את ששת הצעדים אך עדיין מחכה לנו חלק ה' שהוא מרתק בפני עצמו. בהצלחה...

זוגיות - קירבה רגשית חלק ה' איך להכניס יצירתיות לשיחות המשותפות

 

הנושא היום הוא נושא חשוב מאוד שבלעדיו לא תיכון ולא תצליח שום זוגיות לעולם והיא: איך בונים קירבה רגשית בין בני הזוג, דבר שיגרום לאהבה ואחווה לפרוח בחיי הנישואין ויגרום לזוג להרגיש את הגן עדן כאן בעולם הזה עלי אדמות. בני הזוג חייבים להבין ברמה הפנימית והעמוקה מה מרגיש כל אחד מהם ביחס לכל עניין בחיים ולא די לדעת מה כל אחד אוהב או לא אוהב. צריכים לפתח אכפתיות זה לזה וללמוד ולהכיר את כל סוגי הרגשות של הבן\בת הזוג. אחד הדברים שפוגע קשות בקרבה רגשית שבין בני הזוג הוא השגרה והחזרה על אותם דברים ואותם המשפטים למרות שלמדנו איך לפתח ולבנות קרבה רגשית כי ההרגל והשגרה הם יתרון והם נותנים לנו קניין על דבר שעבדנו עליו. מאידך יש בהם גם חיסרון של שחיקה, רגש שהולך ודועך והתלהבות שנחלשת. לכן אי אפשר לסיים נושא חשוב זה בלי ללמוד איך להכניס יצירתיות לקרבה הרגשית ואזי המתכון לחיי הנישואין מושלמים הוא מושלם גם כן. בהצלחה לכולנו...

זוגיות - איך מבקשים סליחה - חלק א' (ריפוי צלקות)

 

חכמינו ז"ל מלמדים אותנו שאין מחילה ביום הכיפורים לעוונות של בן אדם לחברו עד שירצה ויפייס את חברו ורבי יצחק אומר שאפילו אם הפגיעה הייתה רק בדיבור חייבים לפייס ורמב"ם כותב שצריך לפייס עד שהנפגע ימחל. בשולחן ערוך יש חיוב ללכת אפילו כמה פעמים לחברו ולפייסו עד שימחל לו. וברור כשמש שאדם חייב לפייס את בן\בת זוגו עוד לפני שמפייס אנשים אחרים. בשבוע שעבר (בהקדמה) פגשנו את מאיר ואהובי ( שמות בדויים ) וראינו שאהובי לא קיבלה את התנצלותו של מאיר. היכן מאיר טעה? מדוע היה קשה לאהובי לסלוח למאיר? האם יש דרך אחרת להתנצל ולקבל סליחה מהבן\בת הזוג? בהרצאה היום נלמד שש כללים כדי להצליח להשיג פיוס, סליחה ומחילה אז בואו נתקדם...

זוגיות - איך מבקשים סליחה | חלק ב'

 

חכמינו ז"ל מלמדים אותנו שאין מחילה ביום הכיפורים לעוונות של בן אדם לחברו עד שירצה ויפייס את חברו ורבי יצחק אומר שאפילו אם הפגיעה הייתה רק בדיבור חייבים לפייס ורמב"ם כותב שצריך לפייס עד שהנפגע ימחל. בשולחן ערוך יש חיוב ללכת אפילו כמה פעמים לחברו ולפייסו עד שימחל לו. וברור כשמש שאדם חייב לפייס את בן\בת זוגו עוד לפני שמפייס אנשים אחרים. היום נשמע סיפור מעניין על אריה ויעל ( שמות בדויים ), על ההכנות שלהם לחתונה, ממה נפגעה יעל, כמה שנים היא "סחבה" את הפגיעה ואיך בסוף (Happy End) מצליח אריה לפייס את אשתו. סוף טוב - הכל טוב

זוגיות

bottom of page