top of page
הישיבה עורכת תפילות מיוחדות בזמנים מיוחדים במשך כל השנה להצלחת המשתתפים בפעילויות השונות הנערכות על ידי הישיבה ולהצלחת כל התורמים הי"ו.
  • תפילות בשעת סכנה לעם ישראל כולו, כגון בזמן מלחמה, פעילות צבאית של צה"ל, פיגועים ר"ל, תאונות קשות, מחלות וכדו' לא עלינו ולא על אף אחד מישראל אכי"ר התפילות נערכות בישיבת דעת ותבונה באשדוד, וכן במקומות הקדושים ברחבי הארץ.
  • תפילות מיוחדות בזמנים מיוחדים, כגון תפילות בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, תפילות בימי השובבים לתקן פגמים שבנפש ושבעולמות, יום שמיני של חנוכה, פורים, ערב פסח, ראש חודש סיון, ערב חג השבועות, חודש אלול (חודש הרחמים והסליחות) ובערבי ראשי חדשים.
  • תפילות מיוחדות לפי בקשות מיוחדות שמגיעות מרחבי הארץ להתפלל על חולים, קשיים בפרנסה, חינוך ילדים, שלום בית (זוגיות), זיווגים הגונים לרווקים/ות ועוד ועוד.
התפילות נערכות בהיכל הישיבה ו/או במקומות הקדושים ברחבי הארץ. רבים כבר נושעו בזכות תפילות אלו בעזרת ה' ובישועתו. אם את/ה זקוק/ה לישועה בכל תחום שהוא (ומי לא זקוק?!), נא צור קשר בטלפון 08-8656884 במשרדי הישיבה.
                                                                                                               
 
                                                                                                                    בברכה, הנהלת הישיבה
בקברי צדיקים
בקברי צדיקים

תיקונים, שירים ותפילות בציון ישעיה הנביא

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונו של הנביא ישעיה בגליל העליון שנת תשע"ה ביום ל"ג בעומר.

ציון רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונם של התנא האלקי רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל בטבריה שנת תשע"ה בליל ל"ג בעומר.

ציון רבי אושעיה איש טיריא בפקיעין שבגליל

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונם של התנא האלקי רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל בטבריה שנת תשע"ה בליל ל"ג בעומר בשעה שלוש וחצי לפנות בוקר.

ציון רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל

 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונם של התנא האלקי רבי עקיבא והרמח"ל זצ"ל בטבריה שנת תשע"ב בליל ל"ג בעומר.

ציון רבי טרפון זצ"ל
 

תפילות, תיקון לרפואה, זיווג, שלום בית, ופרנסה שערכו תלמידי הישיבה בציונו של התנא האלקי רבי טרפון זצ"ל בקדיתא שנת תשע"ב ביום ל"ג בעומר.

תפילות
תפילות

הלל ביום שביעי של חג הסוכות (הושענא רבא)

בתפילת שחרית ביום שביעי של חג הסוכות אחרי תפילת העמידה אנו מודים לה' ע"י קריאת מזמורי תהילים שתיקנו לנו חכמינו ז"ל.

קריאה זו נקראת "הלל". בחג סוכות אנו קוראים את ההלל כל יום בבוקר אחר תפילת העמידה. כל קהילה/עדה קוראת את ההלל לפי המסורת והניגון שהביאה  איתה מהגולה.

בישיבת דעת ותבונה באשדוד קוראים את ההלל לפי מסורת עולי הודו בשילוב מנגינות הנהוגות בארץ ישראל. (ירושלמי, מרוקאי, חסידי וכו')

בסרטון שלפניכם אתם צופים ברבנים ובתלמידים של ישיבת דעת ותבונה באשדוד והשליח ציבור הוא הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א.

 

שש הקפות ראשונות (הושענא רבא)

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. 

אנו נצפה עכשיו ביחד בששה שליחי ציבור שונים בכל הקפה והקפה ובקטעים שונים זה מזה. 

הקפה שביעית (הושענא רבא)

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.

בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.

הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) - הלל ביום שביעי של חג הסוכות (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בתפילת שחרית ביום שביעי של חג הסוכות אחרי תפילת העמידה אנו מודים לה' ע"י קריאת מזמורי תהילים שתיקנו לנו חכמינו ז"ל.קריאה זו נקראת "הלל". בחג סוכות אנו קוראים את ההלל כל יום בבוקר אחר תפילת העמידה. כל קהילה/עדה קוראת את ההלל לפי המסורת והניגון שהביאה איתה מהגולה.בישיבת דעת ותבונה באשדוד קוראים את ההלל לפי מסורת עולי הודו בשילוב מנגינות הנהוגות בארץ ישראל. (ירושלמי, מרוקאי, חסידי וכו')בסרטון שלפניכם אתם צופים ברבנים ובתלמידים של ישיבת דעת ותבונה באשדוד והשליח ציבור הוא הרב יוסף חיים בן רחמים שליט"א.

הרב שלום פנקר שליט"א - הקפה שישית (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. אנו נצפה עכשיו ביחד בהקפה שישית עם השליח ציבור הרב שלום פנקר שליט"אבישיבת דעת ותבונה ע"ש רבנו יוסף חיים זצוק"ל אשדוד.צפייה מהנה.

הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) - הקפה שביעית חלק א' (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.

הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) הקפה שביעית חלק ב' (הושענא רבא) - תשע"ו

 

בכל יום מימי חג הסוכות אחר תפילת שחרית מוציאים ספר תורה מההיכל ומניחים אותו על התיבה שבמרכז בית הכנסת ומקיפים את התיבה עם הלולבים והאתרוגים בידיים וקוראים קטעי תפילה שנקראים הושענות. בששת הימים הראשונים של חג הסוכות מקיפים את התיבה כל יום פעם אחת. ביום השביעי עושים שבע הקפות לתיבה.בסרטון שלפניכם תצפו בהקפה השביעית שבה הציבור מתעורר ומתפלל מתוך שמחה והתלהבות (למרות שלא ישנו כל הלילה) והשליח ציבור הוא ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א.א.

סליחות - ערב ראש השנה תשע"ו

 

בכל בסרטון שלפנינו אנו נשתתף באמירת סליחות בערב ראש השנה בשעה 4:00 לפנות בוקר בישיבת דעת ותבונה ע"ש רבינו יוסף חיים זצוק"ל באשדוד.לפני התיבה יעבור ראש הישיבה הרב שמשון בן רחמים (במנולקר) שליט"א כשלצידו ר' אליעזר אשטיבקר היו' צפייה מהנה

נרות חנוכה - תשע"ו

 

 

בבסרטון זה נשתתף בהדלקת נרות חנוכה ביום השמיני שנת תשע"ו בישיבת דעת ותבונה באשדוד.ראש הישיבה מכובד בהדלקת הנרות. צפייה מהנה.

bottom of page