top of page

חינוך ילדים

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק א'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ב'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ג'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ד'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ה'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ו'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ז'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ח'

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ט'

חנוכה, חינוך והודיה מתחברים בהרצאה המרתקת - הרב שמשון בן רחמים שליט"א

חינוך ילדים

חינוך ילדים - השפעות חיצוניות חלק ב'  מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים 

לרב אליהו רוט זצ"ל תפילה להינצל מהשפעות חיצוניות

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.

אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?

היום בחלק ב' נלמד יסוד גדול וחשוב בחינוך הילדים והדברים נאמרו על ידי גדול המחנכים בדורות הקודמים שאפילו אם האב והאם הם גדולי המחנכים, אין באפשרותם לתקן נזקים רוחניים שבאו לילדיהם מהעולם החיצון וזו הסיבה שרבקה אימנו ע"ה נבהלה כל כך שהלכה לצאצאים של נח - שם ועבר, כדי לשאול בעצתם "מה עושים עכשיו"?

היום בעזרת ה' נקבל עצה גדולה וחשובה שתעזור לנו בחינוך ילדינו, אפילו אם כבר נפגע החינוך על ידי גורמים חיצוניים, עדיין אפשר להציל את המצב. העצה בסרטון שלפניכם...

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
חלק ג' "ועשית ככל אשר יורוך":

 

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה. אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?
אחרי שלמדנו בחלק ב' את כוחה של תפילת האב והאם על חינוך ילדיהם נשמע סיפור נפלא על נערה שמישהו דאג כל הזמן לקלקל לה את כל הצעות השידוך שהיו לה, בסוף התחתנה עם אדם שהיא לא כל כך רצתה להתחתן אתו בתחילה, אבל בכח התפילה זכתה לבנים תלמידי חכמים משכמם ומעלה וזכו להיות מאורי וגדולי הדור.
הרבה יהודים רצים לרבנים ולצדיקים ומבקשים ברכה לבנים שיצליחו בתורה, אבל הפתרון נמצא אצלם והם לא מודעים לו וזה כוחה של תפילת אב/אם שיוצאת מעומק הלב ויכולה לגזור גזירות טובות על יוצאי חלציהם. בהמשך השיעור נקבל עצה מס' שניים איך להצליח בחינוך הילדים, גם אחרי שכבר הושפעו מגורמים חיצוניים עדיין יש תקוה.
בואו ונצפה בשיעור...

חינוך ילדים:מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל
חלק ד' לא להתפעל מהצלחות":


בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה. אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?
הנה היצר מפתה אותנו שלא נורא אם הילדים נחשפו פה ושם לדברים חיצוניים המשפיעים לרעה על החינוך שהרי אנו מכירים משפחות ש"הצליחו בחינוך הילדים" למרות שהילדים באותם משפחות היו חשופים להרבה תכנים שליליים בכל מיני מדיה וההורים עצמם לקחו את הילדים לטייל בכל מיני מקומות מפוקפקים ובכל זאת נראה לכאורה שזה לא הזיק ולא פגע בחינוך הילדים. האם זאת ראיה? האם כך נחנך את ילדינו? ומה קרה בחטא העגל? והאם יעקב אבינו מת? ואיך כל זה קשור לנושא שלנו? שאלות מרתקות והתשובות עוד יותר בסרטון שלפניכם...

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים"לרב אליהו רוט זצ"ל

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.
אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?
הנה היצר מפתה אותנו שלא נורא אם הילדים נחשפו פה ושם לדברים חיצוניים המשפיעים לרעה על החינוך שהרי אנו מכירים משפחות ש"הצליחו בחינוך הילדים" למרות שהילדים באותם משפחות היו חשופים להרבה תכנים שליליים בכל מיני מדיה וההורים עצמם לקחו את הילדים לטייל בכל מיני מקומות מפוקפקים ובכל זאת נראה לכאורה שזה לא הזיק ולא פגע בחינוך הילדים. האם זאת ראיה? האם כך נחנך את ילדינו?
כהמשך לחלק ד' היום נלמד קטע מתוך הספר מסילת ישרים שהוא רלוונטי לנושא שלנו. אנשים ההולכים בחושך (מטאפורה) עלולים להיכשל בשני סוגי טעויות.
א. לא לראות מה שלפניהם וליפול ולמעוד וכו'.
ב. לטעות בראיה, יראו בור חפור ויחשבו שיש כאן מסלול הליכה/ריצה וכד', וסכנה השנייה יותר גדולה מהטעות הראשונה. כך, אנשים שטועים (הולכים בחושך) וחושבים שהם רואים טוב ושהם צודקים ויש להם הסברים לוגיים ורציונלים לשיטותיהם הכוזבים, הסכנה כפולה ומכופלת ולכן אין להתפעל מאנשים שמחנכים את ילדיהם ע"י חשיפה לדברים חיצוניים שליליים ועדיין לא רואים אצלם "כישלון" בחינוך, כי כשלון בחינוך לא נמדד תמיד ברגע זה ועכשיו, אלא לטווח הרחוק מה יהיו התוצאות בעוד -50-40-30-20-10 שנה. שם באיזשהי תחנה בחייו של הילד אנו נמצא את הנזק החינוכי ואת השפעותיו.
המסקנה: לא קובע מה רואים, קובע מה כתוב בתורה שמזיק לחינוך ותו לא...

חינוך ילדים:מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל

לטוס לפי המכשירים!

 

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.

אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?

חז"ל במסכת סוטה דף יז' עמוד א' אומרים בצורה חד משמעית: " איש ואשה שזכו - שכינה ביניהם", אם התכונות של בני הזוג מזוככים וכל אחד בא לחיי הנישואין על מנת לתת (ולא לקבל)  אז ורק אז השכינה ביניהם, וממשיכים חז"ל- " לא זכו - אש אוכלתן"  אם לא חיים על פי התורה, יש שם אש פנימית שאוכלת ומכרסמת בזוגיות, בהורות ומחריבה את שלום הבית.

רגע, רגע יאמר השואל, הרי אני מכיר זוגות שחיים יפה גם בלי שמירת המצוות? מה נענה לו? יש כאלה שעושים הפוך ממה שמותר וזה נראה כאילו הצליחו בחינוך הילדים. מה התשובה לזה? איך צריך לטוס טייס לפי ההרגשה שלו או לפי המכשירים? ומה זה קשור לחינוך ילדים ולשלום בית?     הכל בסבלנות בסרטון שלפנינו...

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל

 

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.
אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?
ישנם הורים שטועים וחושבים שאם הילד קטן ורך עדיין, "הרחוב" לא כל כך משפיע עליו וחוץ מזה הוא עוד יגדל ואנו נעצב אותו, נחנך אותו, נתקן אותו וכו' וכו'. האם זה נכון?
כל המחקרים שנעשו במשך עשרות שנים האחרונות בקרב פסיכולוגים, פסיכיאטרים ואנשי חינוך קובעים חד משמעית בצורה מחקרית אמפירית שהשנים הראשונות (יש הטוענים עד גיל שנתיים ויש הטוענים עד גיל 5) הן הגורליות לעיצוב נפש הילד ולחינוכו. השנים הראשונות גוזרות עליו אם הוא יהיה בעל בטחון וערך עצמי או לא. האם הוא ישתלב בחברה/בזוגיות/בקהילה/בהורות או לא ואיך ישתלב?
מה דעת התורה הקדושה שנתנה בעניין זה הוראות ברורות (המחקרים ככל שמתקדמים הם כל הזמן מצמצמים את הפער בינם לבין התורה) בואו ונכנס לשיעור...

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.
אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?
בשיעור היום אנו נחזור לרבקה אמנו ולחששות שלה מהפירכוסים של עוברה בתוך רחמה, אבל לפני זה ניראה כמה השפעה חיובית או שלילית יכול להיות לשירים או הסיפורים שמספרים לילד בעריסה. אצל איזה בייביסיטר אנו מפקידים את היקר לנו מכל? ומה אם היא שרה ומספרת דברים שנוגדים את השקפת עולמם של ההורים? ואיך משפיעים מאכלים על חינוך הילדים? ומה כל זה קשור לקבלן שבונה בניין? ונסיים עם קמצן שרצה לחסוך כסף ונתן לסוס שלו פחות ופחות אוכל בכל ארוחה ומה זה קשור לחינוך ילדים? ההפתעה למי שישאר איתנו בשיעור...

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל

 

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.

אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?

היום אנו הולכים בעזרת ה' לסכם את כל השיעורים בנושא "השפעות חיצוניות". מה העצה בדור שלנו שיש כל כך הרבה גירויים חזקים שמושכים את הילדים והנוער  ( וגם את המבוגרים) למחוזות שלא היינו רוצים שהם יגיעו לשם והמלחמה הרוחנית כאן היא חזקה מאוד, כי היצר הרע שהוא השטן יודע שבדור האחרון  של ימות המשיח הוא חייב לעשות את כל המאמצים האחרונים שלו להפיל יהודים ברשתו. בואו נלך בעקבות רבקה אמנו שכתוב עליה "ותלך לדרוש את ה' ".  איך שואלים את ה'? כבר למדנו בשיעורים שקדמו לשיעור זה, אבל את הסיכום בואו ונצפה ונסכם.

חינוך ילדים: מתוך הספר "עקרונות בחינוך ילדים" לרב אליהו רוט זצ"ל

חלק א' - החשש להשפעות חיצוניות

בספר בראשית פרק כה  פסוק כב מספרת לנו התורה על רבקה אמנו ע"ה שאחרי שנים של עקרות נפקדה בפרי בטן, אבל הפסוק אומר "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי". מדוע כל כך נבהלה? אז מה עם הילד קצת משתולל ברחם ומשחק שם קצת יותר מהרגיל?! עד כדי כך נבהלה עד שאמרה: למה אני מתאוה ומתפללת על הריון? רש"י הקדוש מביא דברי חכמינו ז"ל שכשהייתה רבקה עוברת על פתחי עבודה זרה, עשו  מפרכס לצאת וכשהייתה עוברת על פתחי תורה, בתי כנסת ובתי מדרשות יעקב רץ ומפרכס לצאת והיא עדיין לא ידעה שיש שם תאומים, אלא חשבה שזה הריון של עובר אחד ואם כן איך זה שהוא מצד אחד נמשך לתורה, קדושה וכו' ומאידך גיסא הוא נמשך לעבוד עבודה זרה ולכן הסתפקה האם היה כדאי כל ההריון הזה.

אולם בכל זאת,הרי מה הבעיה? גם אם נגיד שיש כאן עובר עם משיכה לרע, הרי מדובר כאן ביצחק אבינו ע"ה שידע לתת חינוך טוב ולהביא את הילד לדרך הנכונה ורבקה אמנו היא צדיקה גדולה והילד יגדל בבית אברהם אבינו וכולם ביחד יתמסרו לחינוכו של הילד הזה ומה כל הפחד והחשש מה יהא בסופו של ילד זה?

התשובות בשיעור שלפנינו...

חנוכה, חינוך והודיה מתחברים בהרצאה המרתקת - הרב שמשון בן רחמים שליט"א

 

היום נצפה בהרצאה מעניינת שנאמרה בסעודת הודיה בימי החנוכה בישיבת דעת ותבונה ע"י ראש הישיבה שליט"א. ההרצאה משלבת ומחברת בין לימוד התורה, ימי החנוכה, חינוך הילדים והודיה לה' על ניסים ונפלאות. נוכל לקחת מכאן תובנות חדשות מימי החנוכה לכל השנה והלקחים שנוכל להפיק מהניסים שנעשו בימי החנוכה והניסים הפרטיים של כל אחד מאתנו. אז בואו נצא לדרך ונתחיל לאסוף את היהלומים....

bottom of page